Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr

Mjølkekvotar

Mjølkekvote totalt
Mjølkekvote totalt
Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Kart over Innherred

Kart over Innherredskommunane Steinkjer, Levanger, Verdal, Verran og Inderøy.

Hint!

Bruk pil-knappane på kartet til å forflytta kartet, og +/- for å forstørra/forminska. Alternativt dobbeltklikk med venstre mustast i kartet for å forstørra. Kart sentreres der du klikkar. Klikk i kartet med venstre mustast, hald knapp nede og dra sidelengs eller nord-syd for å forflytta deg i kartet.

Dersom du rotar deg bort, klikk på handsymbolet eller oppdater sida på nytt.