Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket

Skogbruk

Produktiv skog
Produktiv skog
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum slip
Avverka kvantum slip
Investert i skogkultur
Investert i skogkultur
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Kart over Innherred

Kart over Innherredskommunane Steinkjer, Levanger, Verdal, Verran og Inderøy.

Hint!

Bruk pil-knappane på kartet til å forflytta kartet, og +/- for å forstørra/forminska. Alternativt dobbeltklikk med venstre mustast i kartet for å forstørra. Kart sentreres der du klikkar. Klikk i kartet med venstre mustast, hald knapp nede og dra sidelengs eller nord-syd for å forflytta deg i kartet.

Dersom du rotar deg bort, klikk på handsymbolet eller oppdater sida på nytt.