Landbruket i verdal kommune

Landbruksdata for
Verdal kommune

Brukardefinerte sider

Om Innherred Landbruksforum | Om "Landbruket på Innherred" | Begrepsdefinisjonar

"Landbruket på Innherred" er eit prosjekt der "utviklingen i omfang og betydning av landbruket i regionen synliggjøres, blant annet i forhold til antall gårdsbruk, produksjonsomfang, antall sysselsatte/årsverk, verdiskaping og ringvirkninger i ulike produksjoner. Det har også vært et ønske å synliggjøre skogbrukets betydning, og betydning av andre landbruksbaserte næringer (tilleggsnæringer)."

Foto toppbanner: Eva Pauline Hedegart