Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr

Mjølkekvotar

Mjølkekvote totalt
Mjølkekvote totalt
Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Om Innherred Landbruksforum | Om "Landbruket på Innherred" | Begrepsdefinisjonar

"Landbruket på Innherred" er eit prosjekt der "utviklingen i omfang og betydning av landbruket i regionen synliggjøres, blant annet i forhold til antall gårdsbruk, produksjonsomfang, antall sysselsatte/årsverk, verdiskaping og ringvirkninger i ulike produksjoner. Det har også vært et ønske å synliggjøre skogbrukets betydning, og betydning av andre landbruksbaserte næringer (tilleggsnæringer)."

Foto toppbanner: Eva Pauline Hedegart