Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket

Skogbruk

Produktiv skog
Produktiv skog
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum slip
Avverka kvantum slip
Investert i skogkultur
Investert i skogkultur
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Om Innherred Landbruksforum | Om "Landbruket på Innherred" | Begrepsdefinisjonar

"Landbruket på Innherred" er eit prosjekt der "utviklingen i omfang og betydning av landbruket i regionen synliggjøres, blant annet i forhold til antall gårdsbruk, produksjonsomfang, antall sysselsatte/årsverk, verdiskaping og ringvirkninger i ulike produksjoner. Det har også vært et ønske å synliggjøre skogbrukets betydning, og betydning av andre landbruksbaserte næringer (tilleggsnæringer)."

Foto toppbanner: Eva Pauline Hedegart