Landbruksdata for
Innherred

Brukardefinerte sider

Om Innherred Landbruksforum | Om "Landbruket på Innherred" | Begrepsdefinisjonar

Om Innherred Landbruksforum

Innherred Landbruksforum er eit felles landbruksorgan for Innherredkommunane:

Steinkjer kommune
Innbyggjartal 20.745 *
Flateareal 1.564 km²

Levanger kommune
Innbyggjartal 18.399 *
Flateareal 656 km²

Verdal kommune
Innbyggjartal 14.162 *
Flateareal 1.547 km²

Verran kommune
Innbyggjartal 2.937 *
Flateareal 601 km²

Inderøy kommune
Innbyggjartal 5.823 *
Flateareal 146 km²


* Innbyggjartal per 1.juli 2008