Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider
Vis sideTittelLagt inn avWebadresseKommentar
VisDøme på brukardefinert sideNarvewww.landbruksforum.no/innherred/datavisning/brukardefinert/?bd_id=35Denne sida er eit døme på korleis dei brukardefinerte sidene virkar Når du er inne på datasidene, ...

Du kan sortere ved å klikke på kolonnenamnet. Du får sist innlagte lenker øverst ved å klikke på Webadresse-kolonnetittelen