Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi

Verdiskaping

Verdiskaping i mjølkeproduksjon
Verdiskaping i mjølkeproduksjon
Verdiskaping i ammekuhald
Verdiskaping i ammekuhald
Verdiskaping i sauehald
Verdiskaping i sauehald
Verdiskaping i svinehald
Verdiskaping i svinehald
Verdiskaping i eggproduksjon
Verdiskaping i eggproduksjon
Verdiskaping i fjørfeoppdrett
Verdiskaping i fjørfeoppdrett
Verdiskaping i einsidig kornproduksjon
Verdiskaping i einsidig kornproduksjon
Verdiskaping i korn-/potetproduksjon
Verdiskaping i korn-/potetproduksjon
Verdiskaping i grønsakproduksjon (gulrot som representantvekst)
Verdiskaping i grønsakproduksjon (gulrot som representantvekst)
Verdiskaping i bærproduksjon (jordbær som representantvekst)
Verdiskaping i bærproduksjon (jordbær som representantvekst)
Verdiskaping i veksthusproduksjonar (blomar som representantvekst)
Verdiskaping i veksthusproduksjonar (blomar som representantvekst)
Verdiskaping i alt i jordbruket
Verdiskaping i alt i jordbruket
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Verdiskaping

Verdiskaping i mjølkeproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 27.411.802 kr frå 2001 (288.038.243) til 2007 (315.450.045). Det har vore ein auke på 22.495.095 kr frå 2005 (292.954.950) til 2007. Det har vore ein auke på 36.203.883 kr frå 2006 (279.246.162) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 48.620.783 kr frå 2001 (634.056.905) til 2007 (682.677.688). Det har vore ein auke på 45.776.935 kr frå 2005 (636.900.753) til 2007. Det har vore ein auke på 80.025.133 kr frå 2006 (602.652.555) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i ammekuhald
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 4.146.203 kr frå 2001 (19.998.178) til 2007 (24.144.381). Det har vore ein auke på 659.819 kr frå 2005 (23.484.562) til 2007. Det har vore ein auke på 1.007.556 kr frå 2006 (23.136.825) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 22.205.052 kr frå 2001 (25.726.433) til 2007 (47.931.485). Det har vore ein auke på 10.415.013 kr frå 2005 (37.516.472) til 2007. Det har vore ein auke på 2.041.019 kr frå 2006 (45.890.466) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i sauehald
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 2.342.404 kr frå 2001 (20.778.436) til 2007 (23.120.840). Det har vore ein auke på 3.704.972 kr frå 2005 (19.415.868) til 2007. Det har vore ein auke på 2.520.871 kr frå 2006 (20.599.969) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 5.632.330 kr frå 2001 (53.087.126) til 2007 (58.719.456). Det har vore ein auke på 10.101.110 kr frå 2005 (48.618.346) til 2007. Det har vore ein auke på 6.546.341 kr frå 2006 (52.173.115) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i svinehald
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 4.051.628 kr frå 2001 (152.758.833) til 2007 (148.707.205). Det har vore ein auke på 27.445.339 kr frå 2005 (121.261.866) til 2007. Det har vore ein auke på 31.631.420 kr frå 2006 (117.075.785) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 5.710.931 kr frå 2001 (206.001.635) til 2007 (200.290.704). Det har vore ein auke på 13.170.998 kr frå 2005 (187.119.706) til 2007. Det har vore ein auke på 38.752.654 kr frå 2006 (161.538.050) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i eggproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 8.360.506 kr frå 2001 (12.502.191) til 2007 (20.862.697). Det har vore ein auke på 5.668.925 kr frå 2005 (15.193.772) til 2007. Det har vore ein auke på 4.613.080 kr frå 2006 (16.249.617) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 10.323.641 kr frå 2001 (14.075.977) til 2007 (24.399.618). Det har vore ein auke på 7.809.682 kr frå 2005 (16.589.936) til 2007. Det har vore ein auke på 6.625.634 kr frå 2006 (17.773.984) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i fjørfeoppdrett
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 18.431.279 kr frå 2001 (5.387.481) til 2007 (23.818.760). Det har vore ein auke på 16.131.566 kr frå 2005 (7.687.194) til 2007. Det har vore ein auke på 13.853.940 kr frå 2006 (9.964.820) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 22.416.516 kr frå 2001 (8.245.185) til 2007 (30.661.701). Det har vore ein auke på 20.580.555 kr frå 2005 (10.081.146) til 2007. Det har vore ein auke på 18.357.595 kr frå 2006 (12.304.106) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i einsidig kornproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 3.528.946 kr frå 2001 (21.546.743) til 2007 (18.017.797). Det har vore ein reduksjon på 8.028.092 kr frå 2005 (26.045.889) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 4.450.277 kr frå 2006 (22.468.074) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 4.717.030 kr frå 2001 (33.125.658) til 2007 (28.408.628). Det har vore ein reduksjon på 13.347.512 kr frå 2005 (41.756.140) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 7.587.164 kr frå 2006 (35.995.792) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i korn-/potetproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 7.942.650 kr frå 2001 (18.214.077) til 2007 (10.271.427). Det har vore ein reduksjon på 6.597.305 kr frå 2005 (16.868.732) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 5.265.553 kr frå 2006 (15.536.980) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 19.465.204 kr frå 2001 (47.040.417) til 2007 (27.575.213). Det har vore ein reduksjon på 11.580.749 kr frå 2005 (39.155.962) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 11.839.876 kr frå 2006 (39.415.089) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i grønsakproduksjon (gulrot som representantvekst)
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 2.594.542 kr frå 2001 (14.495.636) til 2007 (17.090.178). Det har vore ein reduksjon på 5.559.935 kr frå 2005 (22.650.113) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 4.363.255 kr frå 2006 (21.453.433) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 4.997.548 kr frå 2001 (39.156.810) til 2007 (44.154.358). Det har vore ein reduksjon på 7.173.480 kr frå 2005 (51.327.838) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 5.314.271 kr frå 2006 (49.468.629) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i bærproduksjon (jordbær som representantvekst)
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 1.770.314 kr frå 2001 (17.423.019) til 2007 (15.652.705). Det har vore ein reduksjon på 26.773 kr frå 2005 (15.679.478) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 3.267.067 kr frå 2006 (18.919.772) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 5.619.182 kr frå 2001 (27.175.283) til 2007 (21.556.101). Det har vore ein reduksjon på 869.198 kr frå 2005 (22.425.299) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 4.666.667 kr frå 2006 (26.222.768) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i veksthusproduksjonar (blomar som representantvekst)
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 1.246.361 kr frå 2001 (5.386.587) til 2007 (4.140.226). Det har vore ein auke på 483.876 kr frå 2005 (3.656.350) til 2007. Det har vore ein auke på 86.335 kr frå 2006 (4.053.891) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 19.433.852 kr frå 2001 (15.383.519) til 2007 (34.817.371). Det har vore ein auke på 21.160.912 kr frå 2005 (13.656.459) til 2007. Det har vore ein auke på 20.336.205 kr frå 2006 (14.481.166) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Verdiskaping i alt i jordbruket
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 44.746.839 kr frå 2001 (576.529.425) til 2007 (621.276.264). Det har vore ein auke på 56.377.491 kr frå 2005 (564.898.773) til 2007. Det har vore ein auke på 72.570.936 kr frå 2006 (548.705.328) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 93.236.908 kr frå 2001 (1.107.955.420) til 2007 (1.201.192.328). Det har vore ein auke på 89.962.343 kr frå 2005 (1.111.229.985) til 2007. Det har vore ein auke på 143.276.608 kr frå 2006 (1.057.915.720) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)