Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)

Produksjonsverdi

Omsetning i mjølkeproduksjon
Omsetning i mjølkeproduksjon
Omsetning i ammekuhald
Omsetning i ammekuhald
Omsetning i sauehald
Omsetning i sauehald
Omsetning i svinehald
Omsetning i svinehald
Omsetning i eggproduksjon
Omsetning i eggproduksjon
Omsetning i fjørfeoppdrett
Omsetning i fjørfeoppdrett
Omsetning i einsidig kornproduksjon
Omsetning i einsidig kornproduksjon
Omsetning i korn-/potetproduksjon
Omsetning i korn-/potetproduksjon
Omsetning i grønsakproduksjon (gulrot som representantvekst)
Omsetning i grønsakproduksjon (gulrot som representantvekst)
Omsetning i bærproduksjon (jordbær som representantvekst)
Omsetning i bærproduksjon (jordbær som representantvekst)
Omsetning i veksthusproduksjonar (blomar som representantvekst)
Omsetning i veksthusproduksjonar (blomar som representantvekst)
Omsetning i alt i jordbruket
Omsetning i alt i jordbruket
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Produksjonsverdi

Omsetning i mjølkeproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 372.159.947 kr frå 2001 (685.147.161) til 2007 (1.057.307.108). Det har vore ein auke på 343.296.073 kr frå 2005 (714.011.035) til 2007. Det har vore ein auke på 350.571.453 kr frå 2006 (706.735.655) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 119.924.732 kr frå 2001 (1.494.962.082) til 2007 (1.614.886.814). Det har vore ein auke på 78.269.981 kr frå 2005 (1.536.616.833) til 2007. Det har vore ein auke på 95.433.387 kr frå 2006 (1.519.453.427) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i ammekuhald
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 82.594.159 kr frå 2001 (74.070.604) til 2007 (156.664.763). Det har vore ein auke på 81.987.855 kr frå 2005 (74.676.908) til 2007. Det har vore ein auke på 77.419.605 kr frå 2006 (79.245.158) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 85.039.614 kr frå 2001 (98.338.245) til 2007 (183.377.859). Det har vore ein auke på 63.048.312 kr frå 2005 (120.329.547) til 2007. Det har vore ein auke på 25.715.919 kr frå 2006 (157.661.940) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i sauehald
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 41.296.483 kr frå 2001 (52.898.997) til 2007 (94.195.480). Det har vore ein auke på 40.208.373 kr frå 2005 (53.987.107) til 2007. Det har vore ein auke på 38.519.734 kr frå 2006 (55.675.746) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 10.814.800 kr frå 2001 (135.059.623) til 2007 (145.874.423). Det har vore ein auke på 10.400.598 kr frå 2005 (135.473.825) til 2007. Det har vore ein auke på 5.164.367 kr frå 2006 (140.710.056) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i svinehald
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 132.048.333 kr frå 2001 (416.135.480) til 2007 (548.183.813). Det har vore ein auke på 131.593.386 kr frå 2005 (416.590.427) til 2007. Det har vore ein auke på 114.357.603 kr frå 2006 (433.826.210) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 58.703.508 kr frå 2001 (564.043.051) til 2007 (622.746.559). Det har vore ein reduksjon på 23.168.035 kr frå 2005 (645.914.594) til 2007. Det har vore ein auke på 21.594.047 kr frå 2006 (601.152.512) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i eggproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 50.517.815 kr frå 2001 (50.322.795) til 2007 (100.840.610). Det har vore ein auke på 21.054.917 kr frå 2005 (79.785.693) til 2007. Det har vore ein auke på 33.225.756 kr frå 2006 (67.614.854) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 46.499.629 kr frå 2001 (60.064.030) til 2007 (106.563.659). Det har vore ein auke på 15.280.258 kr frå 2005 (91.283.401) til 2007. Det har vore ein auke på 31.077.274 kr frå 2006 (75.486.385) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i fjørfeoppdrett
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 101.416.505 kr frå 2001 (41.305.059) til 2007 (142.721.564). Det har vore ein auke på 76.538.462 kr frå 2005 (66.183.102) til 2007. Det har vore ein auke på 54.713.433 kr frå 2006 (88.008.131) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 82.205.700 kr frå 2001 (60.515.864) til 2007 (142.721.564). Det har vore ein auke på 55.927.670 kr frå 2005 (86.793.894) til 2007. Det har vore ein auke på 34.053.123 kr frå 2006 (108.668.441) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i einsidig kornproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 47.569.310 kr frå 2001 (56.172.851) til 2007 (103.742.161). Det har vore ein auke på 32.531.444 kr frå 2005 (71.210.717) til 2007. Det har vore ein auke på 27.997.741 kr frå 2006 (75.744.420) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 30.747.982 kr frå 2001 (87.081.626) til 2007 (117.829.608). Det har vore ein auke på 3.965.501 kr frå 2005 (113.864.107) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 2.819.027 kr frå 2006 (120.648.635) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i korn-/potetproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 36.986.661 kr frå 2001 (44.756.047) til 2007 (81.742.708). Det har vore ein auke på 33.884.501 kr frå 2005 (47.858.207) til 2007. Det har vore ein auke på 38.170.849 kr frå 2006 (43.571.859) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 21.165.000 kr frå 2001 (114.910.540) til 2007 (93.745.540). Det har vore ein reduksjon på 17.439.267 kr frå 2005 (111.184.807) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 16.511.164 kr frå 2006 (110.256.704) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i grønsakproduksjon (gulrot som representantvekst)
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 36.552.496 kr frå 2001 (18.457.178) til 2007 (55.009.674). Det har vore ein auke på 24.765.612 kr frå 2005 (30.244.062) til 2007. Det har vore ein auke på 26.318.463 kr frå 2006 (28.691.211) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 9.806.091 kr frå 2001 (49.858.051) til 2007 (59.664.142). Det har vore ein reduksjon på 8.872.479 kr frå 2005 (68.536.621) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 6.493.793 kr frå 2006 (66.157.935) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i bærproduksjon (jordbær som representantvekst)
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 3.768.618 kr frå 2001 (23.029.403) til 2007 (26.798.021). Det har vore ein auke på 5.752.356 kr frå 2005 (21.045.665) til 2007. Det har vore ein auke på 1.882.414 kr frå 2006 (24.915.607) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 7.471.656 kr frå 2001 (35.919.750) til 2007 (28.448.094). Det har vore ein reduksjon på 1.652.098 kr frå 2005 (30.100.192) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 6.084.887 kr frå 2006 (34.532.981) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i veksthusproduksjonar (blomar som representantvekst)
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 98.173.522 kr frå 2001 (18.050.849) til 2007 (116.224.371). Det har vore ein auke på 102.842.103 kr frå 2005 (13.382.268) til 2007. Det har vore ein auke på 101.136.020 kr frå 2006 (15.088.351) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 71.552.971 kr frå 2001 (51.551.300) til 2007 (123.104.271). Det har vore ein auke på 73.121.526 kr frå 2005 (49.982.745) til 2007. Det har vore ein auke på 69.206.195 kr frå 2006 (53.898.076) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsetning i alt i jordbruket
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 1.003.698.970 kr frå 2001 (1.479.731.305) til 2007 (2.483.430.275). Det har vore ein auke på 894.455.084 kr frå 2005 (1.588.975.191) til 2007. Det har vore ein auke på 864.313.073 kr frå 2006 (1.619.117.202) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 474.252.847 kr frå 2001 (2.764.709.690) til 2007 (3.238.962.537). Det har vore ein auke på 228.906.594 kr frå 2005 (3.010.055.943) til 2007. Det har vore ein auke på 250.335.445 kr frå 2006 (2.988.627.092) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)