Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar

Produktmengd

Omsatt mengd mjølk i alt, liter
Omsatt mengd mjølk i alt, liter
Omsatt mengd storfekjøt frå mjølkeproduksjon
Omsatt mengd storfekjøt frå mjølkeproduksjon
Omsatt mengd i alt av sau- og lammekjøt
Omsatt mengd i alt av sau- og lammekjøt
Omsatt mengd i alt av svinekjøt, slaktegris
Omsatt mengd i alt av svinekjøt, slaktegris
Omsatt mengd korn, einsidig kornproduksjon
Omsatt mengd korn, einsidig kornproduksjon
Omsatt mengd storfekjøt i alt
Omsatt mengd storfekjøt i alt
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Produktmengd

Omsatt mengd mjølk i alt, liter
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 2.782.297 liter frå 2001 (76.034.948) til 2010 (78.817.245). Det har vore ein auke på 425.098 liter frå 2005 (78.392.147) til 2010. Det har vore ein auke på 908.014 liter frå 2006 (77.909.231) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 3.582.600 liter frå 2007 (82.399.845) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 2.015.194 liter frå 2008 (80.832.439) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 2.012.144 liter frå 2009 (80.829.389) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 7.467.638 liter frå 2001 (166.032.427) til 2010 (173.500.065). Det har vore ein auke på 4.669.114 liter frå 2005 (168.830.951) til 2010. Det har vore ein auke på 5.491.315 liter frå 2006 (168.008.750) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 3.348.965 liter frå 2007 (176.849.030) til 2010. Det har vore ein auke på 214.896 liter frå 2008 (173.285.169) til 2010. Det har vore ein auke på 3.090.685 liter frå 2009 (170.409.380) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsatt mengd storfekjøt frå mjølkeproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 102.662 kg frå 2001 (3.727.726) til 2006 (3.830.388). Det har vore ein auke på 80.951 kg frå 2005 (3.749.437) til 2006.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 180.601 kg frå 2001 (8.313.263) til 2006 (8.132.662). Det har vore ein reduksjon på 69.735 kg frå 2005 (8.202.397) til 2006.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsatt mengd i alt av sau- og lammekjøt
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 26.742 kg frå 2001 (383.961) til 2010 (357.219). Det har vore ein reduksjon på 37.836 kg frå 2005 (395.055) til 2010. Det har vore ein auke på 3.761 kg frå 2006 (353.458) til 2010. Det har vore ein auke på 6.217 kg frå 2007 (351.002) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 2.711 kg frå 2008 (359.930) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 78 kg frå 2009 (357.297) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 112.463 kg frå 2001 (950.377) til 2010 (837.914). Det har vore ein reduksjon på 128.515 kg frå 2005 (966.429) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 19.726 kg frå 2006 (857.640) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 36.810 kg frå 2007 (874.724) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 23.860 kg frå 2008 (861.774) til 2010. Det har vore ein auke på 12.310 kg frå 2009 (825.604) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsatt mengd i alt av svinekjøt, slaktegris
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 2.128.338 kg frå 2001 (11.657.218) til 2010 (13.785.556). Det har vore ein auke på 1.825.460 kg frå 2005 (11.960.096) til 2010. Det har vore ein auke på 798.288 kg frå 2006 (12.987.268) til 2010. Det har vore ein auke på 1.290.977 kg frå 2007 (12.494.579) til 2010. Det har vore ein auke på 588.986 kg frå 2008 (13.196.570) til 2010. Det har vore ein auke på 227.636 kg frå 2009 (13.557.920) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 2.240.949 kg frå 2001 (16.912.645) til 2010 (19.153.594). Det har vore ein auke på 2.307.493 kg frå 2005 (16.846.101) til 2010. Det har vore ein auke på 1.464.376 kg frå 2006 (17.689.218) til 2010. Det har vore ein auke på 1.871.165 kg frå 2007 (17.282.429) til 2010. Det har vore ein auke på 702.287 kg frå 2008 (18.451.307) til 2010. Det har vore ein auke på 508.171 kg frå 2009 (18.645.423) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsatt mengd storfekjøt i alt
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 212.345 kg frå 2001 (4.322.096) til 2010 (4.534.441). Det har vore ein auke på 20.166 kg frå 2005 (4.514.275) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 85.018 kg frå 2006 (4.619.459) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 299.685 kg frå 2007 (4.834.126) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 114.601 kg frå 2008 (4.649.042) til 2010. Det har vore ein auke på 30.274 kg frå 2009 (4.504.167) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 412.247 kg frå 2001 (9.069.310) til 2010 (9.481.557). Det har vore ein reduksjon på 146.687 kg frå 2005 (9.628.244) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 328.436 kg frå 2006 (9.809.993) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 758.806 kg frå 2007 (10.240.363) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 191.515 kg frå 2008 (9.673.072) til 2010. Det har vore ein auke på 125.294 kg frå 2009 (9.356.263) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Omsatt mengd korn, einsidig kornproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 9.801.710 kg frå 2001 (13.501.989) til 2006 (23.303.699). Det har vore ein auke på 1.051.552 kg frå 2005 (22.252.147) til 2006.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 16.201.545 kg frå 2001 (20.927.630) til 2006 (37.129.175). Det har vore ein auke på 1.498.883 kg frå 2005 (35.630.292) til 2006.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)