Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr

Mjølkekvotar

Mjølkekvote totalt
Mjølkekvote totalt
Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter

Område20052006200820092010Prosent av Nord-Trøndelag
(liter)(liter)(liter)(liter)(liter)% i 2005% i 2006% i 2008% i 2009% i 2010
Steinkjer102 795109 360117 765122 485124 910108109107108108
Levanger107 022111 452123 715123 998126 824113111113110109
Verdal96 577100 303105 147107 195114 241102100969599
Verran85 25787 512100 96089 37392 3139087927980
Inderøy98 304103 403113 808118 795121 375104103104105105
Innherred101 221106 268112 279112 369115 93210710610299100
Nord-Trøndelag94 865100 326109 899113 078115 840100100100100100

Kjelde: Grunndata frå SLF, utrekna av Nilf

landbruksgraf

landbruksgraf