Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr

Mjølkekvotar

Mjølkekvote totalt
Mjølkekvote totalt
Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Mjølkekvote totalt

Område200120052006200820092010Prosent av Nord-Trøndelag
(liter)(liter)(liter)(liter)(liter)(liter)% i 2001% i 2005% i 2006% i 2008% i 2009% i 2010
Steinkjer31 682 10432 270 65732 520 12632 765 40833 169 12633 250 198181919181818
Levanger22 192 89122 471 18922 943 56724 387 23024 085 04324 393 182131313131313
Verdal15 229 31114 617 02314 542 79614 111 66813 314 48713 361 944988877
Verran2 516 0442 690 7762 750 2412 737 6142 483 7312 545 959122211
Inderøy8 743 6598 540 3108 521 6469 129 5669 264 5389 332 044555555
Innherred80 364 00980 589 95581 278 37683 131 48682 316 92582 883 327464646464545
Nord-Trøndelag175 333 109174 423 539175 130 866181 064 136181 312 875182 920 777100100100100100100

Kjelde: Grunndata frå SLF, utrekna av Nilf

landbruksgraf

landbruksgraf