Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr

Mjølkekvotar

Mjølkekvote totalt
Mjølkekvote totalt
Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Mjølkekvotar

Mjølkekvote totalt
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 2.519.318 liter frå 2001 (80.364.009) til 2010 (82.883.327). Det har vore ein auke på 2.293.372 liter frå 2005 (80.589.955) til 2010. Det har vore ein auke på 1.604.951 liter frå 2006 (81.278.376) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 248.159 liter frå 2008 (83.131.486) til 2010. Det har vore ein auke på 566.402 liter frå 2009 (82.316.925) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 7.587.668 liter frå 2001 (175.333.109) til 2010 (182.920.777). Det har vore ein auke på 8.497.238 liter frå 2005 (174.423.539) til 2010. Det har vore ein auke på 7.789.911 liter frå 2006 (175.130.866) til 2010. Det har vore ein auke på 1.856.641 liter frå 2008 (181.064.136) til 2010. Det har vore ein auke på 1.607.902 liter frå 2009 (181.312.875) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Mjølkekvote per bruk utanom samdrifter
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 14.711 liter frå 2005 (101.221) til 2010 (115.932). Det har vore ein auke på 9.664 liter frå 2006 (106.268) til 2010. Det har vore ein auke på 3.653 liter frå 2008 (112.279) til 2010. Det har vore ein auke på 3.563 liter frå 2009 (112.369) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 20.975 liter frå 2005 (94.865) til 2010 (115.840). Det har vore ein auke på 15.514 liter frå 2006 (100.326) til 2010. Det har vore ein auke på 5.941 liter frå 2008 (109.899) til 2010. Det har vore ein auke på 2.762 liter frå 2009 (113.078) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)