Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal

Husdyr

Tal mjølkekyr
Tal mjølkekyr
Tal ammekyr
Tal ammekyr
Tal vinterfora sauer
Tal vinterfora sauer
Tal avlspurker
Tal avlspurker
Tal kyr per mjølkebruk
Tal kyr per mjølkebruk
Tal kyr per ammekubruk
Tal kyr per ammekubruk
Tal vinterfora sauer per sauebruk
Tal vinterfora sauer per sauebruk
Tal avlspurker per bruk med avlsgris
Tal avlspurker per bruk med avlsgris
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Husdyr

Tal avlspurker
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 240 frå 2001 (6.934) til 2010 (6.694). Det har vore ein reduksjon på 812 frå 2005 (7.506) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 170 frå 2006 (6.864) til 2010. Det har vore ein auke på 94 frå 2007 (6.600) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 127 frå 2008 (6.821) til 2010. Det har vore ein auke på 40 frå 2009 (6.654) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 508 frå 2001 (9.880) til 2010 (9.372). Det har vore ein reduksjon på 990 frå 2005 (10.362) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 149 frå 2006 (9.521) til 2010. Det har vore ein auke på 249 frå 2007 (9.123) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 7 frå 2008 (9.379) til 2010. Det har vore ein auke på 133 frå 2009 (9.239) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal vinterfora sauer
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 1.716 frå 2001 (18.482) til 2010 (16.766). Det har vore ein reduksjon på 901 frå 2005 (17.667) til 2010. Det har vore ein auke på 120 frå 2006 (16.646) til 2010. Det har vore ein auke på 664 frå 2007 (16.102) til 2010. Det har vore ein auke på 918 frå 2008 (15.848) til 2010. Det har vore ein auke på 1.065 frå 2009 (15.701) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 8.158 frå 2001 (47.644) til 2010 (39.486). Det har vore ein reduksjon på 4.759 frå 2005 (44.245) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 2.666 frå 2006 (42.152) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 1.318 frå 2007 (40.804) til 2010. Det har vore ein auke på 1.229 frå 2008 (38.257) til 2010. Det har vore ein auke på 1.376 frå 2009 (38.110) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal mjølkekyr
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 2.217 frå 2001 (14.756) til 2010 (12.539). Det har vore ein reduksjon på 1.202 frå 2005 (13.741) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 976 frå 2006 (13.515) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 865 frå 2007 (13.404) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 288 frå 2008 (12.827) til 2010. Det har vore ein auke på 19 frå 2009 (12.520) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 5.048 frå 2001 (32.674) til 2010 (27.626). Det har vore ein reduksjon på 2.219 frå 2005 (29.845) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 2.018 frå 2006 (29.644) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 1.512 frå 2007 (29.138) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 563 frå 2008 (28.189) til 2010. Det har vore ein auke på 106 frå 2009 (27.520) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal ammekyr
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 4.071 frå 2001 (2.576) til 2010 (6.647). Det har vore ein auke på 3.896 frå 2005 (2.751) til 2010. Det har vore ein auke på 3.800 frå 2006 (2.847) til 2010. Det har vore ein auke på 3.503 frå 2007 (3.144) til 2010. Det har vore ein auke på 1.163 frå 2008 (5.484) til 2010. Det har vore ein auke på 833 frå 2009 (5.814) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 7.435 frå 2001 (4.614) til 2010 (12.049). Det har vore ein auke på 6.541 frå 2005 (5.508) til 2010. Det har vore ein auke på 6.230 frå 2006 (5.819) til 2010. Det har vore ein auke på 5.832 frå 2007 (6.217) til 2010. Det har vore ein auke på 1.783 frå 2008 (10.266) til 2010. Det har vore ein auke på 1.116 frå 2009 (10.933) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal avlspurker per bruk med avlsgris
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 17 frå 2001 (26) til 2010 (43). Det har vore ein auke på 11 frå 2005 (32) til 2010. Det har vore ein auke på 8 frå 2006 (35) til 2010. Det har vore ein auke på 7 frå 2007 (36) til 2010. Det har vore ein auke på 4 frå 2008 (39) til 2010. Det har vore ein auke på 2 frå 2009 (41) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 16 frå 2001 (25) til 2010 (41). Det har vore ein auke på 11 frå 2005 (30) til 2010. Det har vore ein auke på 8 frå 2006 (33) til 2010. Det har vore ein auke på 7 frå 2007 (34) til 2010. Det har vore ein auke på 4 frå 2008 (37) til 2010. Det har vore ein auke på 2 frå 2009 (39) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal kyr per mjølkebruk
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 11 frå 2001 (19) til 2010 (30). Det har vore ein auke på 8 frå 2005 (22) til 2010. Det har vore ein auke på 6 frå 2006 (24) til 2010. Det har vore ein auke på 4 frå 2007 (26) til 2010. Det har vore ein auke på 3 frå 2008 (27) til 2010. Det har vore ein auke på 1 frå 2009 (29) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 9 frå 2001 (17) til 2010 (26). Det har vore ein auke på 6 frå 2005 (20) til 2010. Det har vore ein auke på 4 frå 2006 (22) til 2010. Det har vore ein auke på 3 frå 2007 (23) til 2010. Det har vore ein auke på 2 frå 2008 (24) til 2010. Det har vore ein auke på 1 frå 2009 (25) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal vinterfora sauer per sauebruk
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 19 frå 2001 (59) til 2010 (78). Det har vore ein auke på 4 frå 2005 (74) til 2010. Det har vore ein auke på 6 frå 2006 (72) til 2010. Det har vore ein auke på 6 frå 2007 (72) til 2010. Det har vore ein auke på 3 frå 2008 (75) til 2010. Det har vore ein auke på 4 frå 2009 (74) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 17 frå 2001 (61) til 2010 (78). Det har vore ein auke på 3 frå 2005 (75) til 2010. Det har vore ein auke på 2 frå 2006 (76) til 2010. Det har vore ein auke på 2 frå 2007 (76) til 2010. Det har vore ein auke på 3 frå 2008 (75) til 2010. Det har vore ein auke på 3 frå 2009 (75) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal kyr per ammekubruk
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 8 frå 2001 (14) til 2010 (22). Det har vore ein auke på 1 frå 2005 (21) til 2010. Det har vore ein auke på 2 frå 2006 (20) til 2010. Det har vore ein auke på 2 frå 2007 (20) til 2010. Det har vore ein auke på 2 frå 2008 (20) til 2010. Det har vore ein auke på 2 frå 2009 (20) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 8 frå 2001 (12) til 2010 (20). Utviklinga er uendra frå 2005 til 2010 (20 ). Det har vore ein auke på 1 frå 2006 (19) til 2010. Det har vore ein auke på 1 frå 2007 (19) til 2010. Det har vore ein auke på 2 frå 2008 (18) til 2010. Det har vore ein auke på 1 frå 2009 (19) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)