Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift

Jordbruksareal

Jordbruksareal i alt
Jordbruksareal i alt
Undertema:
Jordbruksareal etter vekst
Jordbruksareal etter vekst
Undertema:
Jordbruksareal etter driftsform
Jordbruksareal etter driftsform
Undertema:
Jordbruksareal per gardsbruk
Jordbruksareal per gardsbruk
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Jordbruksareal

Jordbruksareal i alt
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 19.690 dekar frå 2001 (455.502) til 2010 (435.812). Det har vore ein reduksjon på 16.011 dekar frå 2005 (451.823) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 15.537 dekar frå 2006 (451.349) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 6.712 dekar frå 2007 (442.524) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 4.814 dekar frå 2008 (440.626) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 5.645 dekar frå 2009 (441.457) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 18.567 dekar frå 2001 (887.724) til 2010 (869.157). Det har vore ein reduksjon på 22.559 dekar frå 2005 (891.716) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 24.636 dekar frå 2006 (893.793) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 16.939 dekar frå 2007 (886.096) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 11.384 dekar frå 2008 (880.541) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 9.157 dekar frå 2009 (878.314) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Jordbruksareal etter driftsform
landbruksgraf

I dette undertema finn du data for

Gå til undertema

Jordbruksareal per gardsbruk
landbruksgraf

I dette undertema finn du data for

Gå til undertema

Jordbruksareal etter vekst
landbruksgraf

I dette undertema finn du data for

Gå til undertema