Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar

Gardsbruk i drift

Tal gardsbruk i drift
Tal gardsbruk i drift
Gardbrukaren sin gjennomsnittsalder
Gardbrukaren sin gjennomsnittsalder
Tal bruk med mjølkekyr
Tal bruk med mjølkekyr
Tal bruk med ammekyr
Tal bruk med ammekyr
Tal bruk med sauehald
Tal bruk med sauehald
Tal bruk med svinehald
Tal bruk med svinehald
Tal bruk med einsidig kornproduksjon
Tal bruk med einsidig kornproduksjon
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Gardsbruk i drift

Tal gardsbruk i drift
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 497 frå 2001 (2.146) til 2010 (1.649). Det har vore ein reduksjon på 165 frå 2005 (1.814) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 104 frå 2006 (1.753) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 78 frå 2007 (1.727) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 53 frå 2008 (1.702) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 12 frå 2009 (1.661) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 1.111 frå 2001 (4.619) til 2010 (3.508). Det har vore ein reduksjon på 391 frå 2005 (3.899) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 269 frå 2006 (3.777) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 205 frå 2007 (3.713) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 133 frå 2008 (3.641) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 62 frå 2009 (3.570) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Gardbrukaren sin gjennomsnittsalder
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 2 år frå 2001 (46) til 2010 (48). Det har vore ein auke på 2 år frå 2005 (46) til 2010. Det har vore ein auke på 1 år frå 2006 (47) til 2010. Det har vore ein auke på 1 år frå 2007 (47) til 2010. Det har vore ein auke på 1 år frå 2008 (47) til 2010. Utviklinga er uendra frå 2009 til 2010 (48 år).

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 2 år frå 2001 (47) til 2010 (49). Det har vore ein auke på 2 år frå 2005 (47) til 2010. Det har vore ein auke på 2 år frå 2006 (47) til 2010. Det har vore ein auke på 1 år frå 2007 (48) til 2010. Det har vore ein auke på 1 år frå 2008 (48) til 2010. Det har vore ein auke på 1 år frå 2009 (48) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal bruk med mjølkekyr
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 382 frå 2001 (829) til 2010 (447). Det har vore ein reduksjon på 211 frå 2005 (658) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 167 frå 2006 (614) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 113 frå 2007 (560) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 65 frå 2008 (512) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 28 frå 2009 (475) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 874 frå 2001 (1.972) til 2010 (1.098). Det har vore ein reduksjon på 475 frå 2005 (1.573) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 370 frå 2006 (1.468) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 236 frå 2007 (1.334) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 132 frå 2008 (1.230) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 46 frå 2009 (1.144) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal bruk med ammekyr
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 127 frå 2001 (279) til 2010 (406). Det har vore ein auke på 194 frå 2005 (212) til 2010. Det har vore ein auke på 180 frå 2006 (226) til 2010. Det har vore ein auke på 187 frå 2007 (219) til 2010. Det har vore ein auke på 31 frå 2008 (375) til 2010. Det har vore ein auke på 21 frå 2009 (385) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 249 frå 2001 (522) til 2010 (771). Det har vore ein auke på 327 frå 2005 (444) til 2010. Det har vore ein auke på 297 frå 2006 (474) til 2010. Det har vore ein auke på 320 frå 2007 (451) til 2010. Det har vore ein auke på 31 frå 2008 (740) til 2010. Det har vore ein auke på 41 frå 2009 (730) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal bruk med svinehald
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 73 frå 2001 (260) til 2010 (187). Det har vore ein reduksjon på 50 frå 2005 (237) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 28 frå 2006 (215) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 11 frå 2007 (198) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 21 frå 2008 (208) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 12 frå 2009 (199) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 120 frå 2001 (381) til 2010 (261). Det har vore ein reduksjon på 78 frå 2005 (339) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 35 frå 2006 (296) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 7 frå 2007 (268) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 23 frå 2008 (284) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 15 frå 2009 (276) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal bruk med sauehald
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 73 frå 2001 (303) til 2010 (230). Det har vore ein reduksjon på 7 frå 2005 (237) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 2 frå 2006 (232) til 2010. Det har vore ein auke på 7 frå 2007 (223) til 2010. Det har vore ein auke på 11 frå 2008 (219) til 2010. Det har vore ein auke på 8 frå 2009 (222) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 220 frå 2001 (774) til 2010 (554). Det har vore ein reduksjon på 48 frå 2005 (602) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 19 frå 2006 (573) til 2010. Det har vore ein auke på 3 frå 2007 (551) til 2010. Det har vore ein auke på 11 frå 2008 (543) til 2010. Det har vore ein auke på 5 frå 2009 (549) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal bruk med einsidig kornproduksjon
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 18 frå 2001 (410) til 2010 (428). Det har vore ein auke på 23 frå 2005 (405) til 2010. Det har vore ein auke på 50 frå 2006 (378) til 2010. Det har vore ein auke på 30 frå 2007 (398) til 2010. Det har vore ein auke på 42 frå 2008 (386) til 2010. Det har vore ein auke på 28 frå 2009 (400) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 27 frå 2001 (646) til 2010 (673). Det har vore ein auke på 30 frå 2005 (643) til 2010. Det har vore ein auke på 54 frå 2006 (619) til 2010. Det har vore ein auke på 28 frå 2007 (645) til 2010. Det har vore ein auke på 45 frå 2008 (628) til 2010. Det har vore ein auke på 25 frå 2009 (648) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)