Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader

Tilskot

Tilskot i alt i jordbruket
Tilskot i alt i jordbruket
Brukardefinerte sider

Tilskot

Tilskot i alt i jordbruket
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 2.035.541 kr frå 2001 (424.228.306) til 2007 (426.263.847). Det har vore ein auke på 12.225.163 kr frå 2005 (414.038.684) til 2007. Det har vore ein auke på 6.427.155 kr frå 2006 (419.836.692) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 5.127.079 kr frå 2001 (844.630.393) til 2007 (849.757.472). Det har vore ein auke på 28.349.597 kr frå 2005 (821.407.875) til 2007. Det har vore ein auke på 11.922.681 kr frå 2006 (837.834.791) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)