Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket

Skogbruk

Produktiv skog
Produktiv skog
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum slip
Avverka kvantum slip
Investert i skogkultur
Investert i skogkultur
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Investert i skogkultur

Område20012005200620092010Prosent av Nord-Trøndelag
(kr)(kr)(kr)(kr)(kr)% i 2001% i 2005% i 2006% i 2009% i 2010
Steinkjer2 772 1971 623 3801 939 2822 965 4462 209 1001213121312
Levanger1 935 2031 162 0951 604 2311 624 7991 179 4228101077
Verdal1 458 792707 4991 035 6861 751 0521 422 01666788
Verran301 393240 751154 465998 824696 31212144
Inderøy712 632314 072464 633581 608494 53833333
Innherred7 180 2174 047 7975 198 2977 921 7296 001 3883033333534
Nord-Trøndelag24 099 23812 151 61615 872 82122 565 00017 807 000100100100100100

Kjelde: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelinga/Statistisk Sentralbyrå

landbruksgraf

landbruksgraf