Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket

Skogbruk

Produktiv skog
Produktiv skog
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum slip
Avverka kvantum slip
Investert i skogkultur
Investert i skogkultur
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Avverka kvantum sagtømmer

Område200520062007200820092010Prosent av Nord-Trøndelag
(m3)(m3)(m3)(m3)(m3)(m3)% i 2005% i 2006% i 2007% i 2008% i 2009% i 2010
Steinkjer39 31041 91838 79743 73432 57345 671171716182022
Levanger12 60915 07620 12219 7719 50013 337568866
Verdal10 61716 1269 03313 9408 40214 338574657
Verran3 0235 2822 5908 3647 8456 353121353
Inderøy5 1167 67210 28810 4483 3094 903234422
Innherred70 67586 07480 83096 25761 62984 602313533393741
Nord-Trøndelag230 201246 078243 804244 620164 417205 994100100100100100100

Kjelde: Skogdata

landbruksgraf

landbruksgraf