Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket

Skogbruk

Produktiv skog
Produktiv skog
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum slip
Avverka kvantum slip
Investert i skogkultur
Investert i skogkultur
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Produktiv skog

Område1989200820092010Prosent av Nord-Trøndelag
(dekar)(dekar)(dekar)(dekar)% i 1989% i 2008% i 2009% i 2010
Steinkjer643 000711 072713 311662 89811111111
Levanger243 000275 725275 970273 4374444
Verdal352 000475 237475 376432 0036877
Verran153 000195 907195 907189 2443333
Inderøy64 00076 83176 83576 0981111
Innherred1 455 0001 734 7721 737 3991 633 68025272726
Nord-Trøndelag5 826 0006 316 7816 391 4996 201 196100100100100

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå       Fotnote: Femnar eigedomar i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal.

landbruksgraf

landbruksgraf