Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket

Skogbruk

Produktiv skog
Produktiv skog
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum sagtømmer
Avverka kvantum slip
Avverka kvantum slip
Investert i skogkultur
Investert i skogkultur
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Skogbruk

Produktiv skog
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 178.680 dekar frå 1989 (1.455.000) til 2010 (1.633.680). Det har vore ein reduksjon på 101.092 dekar frå 2008 (1.734.772) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 103.719 dekar frå 2009 (1.737.399) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 375.196 dekar frå 1989 (5.826.000) til 2010 (6.201.196). Det har vore ein reduksjon på 115.585 dekar frå 2008 (6.316.781) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 190.303 dekar frå 2009 (6.391.499) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Avverka kvantum sagtømmer
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 13.927 m3 frå 2005 (70.675) til 2010 (84.602). Det har vore ein reduksjon på 1.472 m3 frå 2006 (86.074) til 2010. Det har vore ein auke på 3.772 m3 frå 2007 (80.830) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 11.655 m3 frå 2008 (96.257) til 2010. Det har vore ein auke på 22.973 m3 frå 2009 (61.629) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 24.207 m3 frå 2005 (230.201) til 2010 (205.994). Det har vore ein reduksjon på 40.084 m3 frå 2006 (246.078) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 37.810 m3 frå 2007 (243.804) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 38.626 m3 frå 2008 (244.620) til 2010. Det har vore ein auke på 41.577 m3 frå 2009 (164.417) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Avverka kvantum slip
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 27.947 m3 frå 2005 (64.729) til 2010 (92.676). Det har vore ein reduksjon på 1.127 m3 frå 2006 (93.803) til 2010. Det har vore ein auke på 20.571 m3 frå 2007 (72.105) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 11.622 m3 frå 2008 (104.298) til 2010. Det har vore ein auke på 383 m3 frå 2009 (92.293) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 25.525 m3 frå 2005 (209.489) til 2010 (235.014). Det har vore ein reduksjon på 7.056 m3 frå 2006 (242.070) til 2010. Det har vore ein auke på 13.065 m3 frå 2007 (221.949) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 27.981 m3 frå 2008 (262.995) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 6.903 m3 frå 2009 (241.917) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Investert i skogkultur
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 1.178.829 kr frå 2001 (7.180.217) til 2010 (6.001.388). Det har vore ein auke på 1.953.591 kr frå 2005 (4.047.797) til 2010. Det har vore ein auke på 803.091 kr frå 2006 (5.198.297) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 1.920.341 kr frå 2009 (7.921.729) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 6.292.238 kr frå 2001 (24.099.238) til 2010 (17.807.000). Det har vore ein auke på 5.655.384 kr frå 2005 (12.151.616) til 2010. Det har vore ein auke på 1.934.179 kr frå 2006 (15.872.821) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 4.758.000 kr frå 2009 (22.565.000) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)