Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting

Kapitalslit i jordbruket

Kapitalslit, bygningar og maskiner
Kapitalslit, bygningar og maskiner
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Kapitalslit i jordbruket

Kapitalslit, bygningar og maskiner
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 15.867.605 kr frå 2001 (130.938.551) til 2007 (146.806.156). Det har vore ein reduksjon på 385.975 kr frå 2005 (147.192.131) til 2007. Det har vore ein reduksjon på 772.137 kr frå 2006 (147.578.293) til 2007.

For Nord-Trøndelag har det vore ein auke på 37.955.464 kr frå 2001 (245.024.527) til 2007 (282.979.991). Det har vore ein auke på 8.668.063 kr frå 2005 (274.311.928) til 2007. Det har vore ein auke på 7.142.407 kr frå 2006 (275.837.584) til 2007.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)