Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping

Sysselsetting

Tal sysselsette i jordbruket
Tal sysselsette i jordbruket
Tal årsverk i jordbruket
Tal årsverk i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Sysselsetting

Tal sysselsette i jordbruket
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein auke på 191 person frå 2001 (1.888) til 2009 (2.079). Det har vore ein auke på 511 person frå 2005 (1.568) til 2009. Det har vore ein auke på 530 person frå 2006 (1.549) til 2009. Det har vore ein reduksjon på 117 person frå 2008 (2.196) til 2009.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 336 person frå 2001 (4.639) til 2009 (4.303). Det har vore ein auke på 514 person frå 2005 (3.789) til 2009. Det har vore ein auke på 444 person frå 2006 (3.859) til 2009. Det har vore ein reduksjon på 254 person frå 2008 (4.557) til 2009.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal årsverk i jordbruket
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 834 årsverk frå 2001 (2.864) til 2010 (2.030). Det har vore ein reduksjon på 458 årsverk frå 2005 (2.488) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 395 årsverk frå 2006 (2.425) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 271 årsverk frå 2007 (2.301) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 1.412 årsverk frå 2001 (5.783) til 2010 (4.371). Det har vore ein reduksjon på 637 årsverk frå 2005 (5.008) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 543 årsverk frå 2006 (4.914) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 290 årsverk frå 2007 (4.661) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)