Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar

Tal landbrukseigedomar i alt
Tal landbrukseigedomar i alt
Tal landbrukseigedomar med bygningar
Tal landbrukseigedomar med bygningar
Tal busette landbrukseigedomar
Tal busette landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Landbrukseigedomar

Tal landbrukseigedomar i alt
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 48 frå 2006 (3.980) til 2010 (3.932). Det har vore ein auke på 3.932 frå 2007 (0) til 2010. Det har vore ein auke på 3.932 frå 2008 (0) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 35 frå 2009 (3.967) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 317 frå 2006 (10.157) til 2010 (9.840). Det har vore ein reduksjon på 294 frå 2007 (10.134) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 172 frå 2008 (10.012) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 138 frå 2009 (9.978) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal landbrukseigedomar med bygningar
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 156 frå 2006 (3.721) til 2010 (3.565). Det har vore ein auke på 3.565 frå 2007 (0) til 2010. Det har vore ein auke på 3.565 frå 2008 (0) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 57 frå 2009 (3.622) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 383 frå 2006 (9.436) til 2010 (9.053). Det har vore ein reduksjon på 270 frå 2007 (9.323) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 165 frå 2008 (9.218) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 102 frå 2009 (9.155) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)

Tal busette landbrukseigedomar
landbruksgraf

For Innherred har det vore ein reduksjon på 165 frå 2006 (3.200) til 2010 (3.035). Det har vore ein auke på 3.035 frå 2007 (0) til 2010. Det har vore ein auke på 3.035 frå 2008 (0) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 32 frå 2009 (3.067) til 2010.

For Nord-Trøndelag har det vore ein reduksjon på 348 frå 2006 (7.365) til 2010 (7.017). Det har vore ein reduksjon på 202 frå 2007 (7.219) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 89 frå 2008 (7.106) til 2010. Det har vore ein reduksjon på 54 frå 2009 (7.071) til 2010.

Vis data (for kommuner, samkommune og fylke)