Landbruket i inderøy kommune

Landbruksdata for
Inderøy kommune

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Ringverknader
Ringverknader
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Landbruket i Inderøy kommune

Innherred.landbruksforum.no presenterer nøkkeltal frå "Landbruket på Innherred"

Landbruket i inderøy kommune

Du har vald å avgrensa datavisninga til Inderøy kommune.

Venstremenyen gir tilgang til alle tema og underliggjande spørsmål

Du kan velgje andre enkeltkommunar øverst til høgre, og velgjer Innherred-lenka i den horisontale menyen over for ein samla datavisning for alle innherredskommunane

Foto toppbanner: Eva Pauline Hedegart