Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:14.01.2022
Kommune:STRYN Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:9.5 daa Totalareal gard:29 daa
Rekkjeavstand:2.7 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:7026 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:0%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei   Planta med dekkesystem
Grossist: Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 744.103

DB I totalt over heile omløpet kr 7.441.028

ÅrDB IGraf
1kr -1082362graf
2kr 947043
3kr 947043
4kr 947043
5kr 947043
6kr 947043
7kr 947043
8kr 947043
9kr 947043
10kr 947043
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 312.369

DB II totalt over heile omløpet kr 3.123.693

ÅrDB IIGraf
1kr -1082362graf
2kr 467339
3kr 467339
4kr 467339
5kr 467339
6kr 467339
7kr 467339
8kr 467339
9kr 467339
10kr 467339
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 242.215

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.422.153

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1109833graf
2kr 392443
3kr 392443
4kr 392443
5kr 392443
6kr 392443
7kr 392443
8kr 392443
9kr 392443
10kr 392443
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.109.833, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1109833graf
2kr -717390
3kr -324947
4kr 67496
5kr 459938
6kr 852381
7kr 1244824
8kr 1637267
9kr 2029710
10kr 2422153
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk-0.31 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa-3500.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter60.00 kr
Reglone 283.20 kr per liter0.00 kr
Tunnel 98000.00 kr per daa-12000.00 kr
Envidor 240 C 2522.80 kr per liter-366.20 kr
Svart plast 0,1 mm 6.00 kr per meter0.00 kr
Bringebærplante 20.00 kr per stk-1.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 53.50 kr per stk-6.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 1174.20 kr per liter95.20 kr
Fokus ultra 168.00 kr per liter-40.00 kr
Calcinit 7.72 kr per kg-3.44 kr
Emballasje 2.50 kr per kg bringebær0.00 kr
Drift kjøleanlegg 3500.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 27.50 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter-1.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg-11.75 kr
Teldor 881.00 kr per kg-57.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter60.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 7.15 kr per kg-2.31 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Signum 1052.00 kr per kg-153.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter-3.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter-0.58 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter-1.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt46550
Manuelt arbeid felt46550
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt57000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt107050
Varekostnad totalt1266523
Varekostnad felt1266523
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt1373573

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 929530) er begge inkludert i varekostnad felt


Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
215176 kg15176 kg0 kg
315176 kg15176 kg0 kg
415176 kg15176 kg0 kg
515176 kg15176 kg0 kg
615176 kg15176 kg0 kg
715176 kg15176 kg0 kg
815176 kg15176 kg0 kg
915176 kg15176 kg0 kg
1015176 kg15176 kg0 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
215176 kgkr 910560kr 0kr 910560
315176 kgkr 910560kr 0kr 910560
415176 kgkr 910560kr 0kr 910560
515176 kgkr 910560kr 0kr 910560
615176 kgkr 910560kr 0kr 910560
715176 kgkr 910560kr 0kr 910560
815176 kgkr 910560kr 0kr 910560
915176 kgkr 910560kr 0kr 910560
1015176 kgkr 910560kr 0kr 910560
Sum136584 kgkr 8195040kr 0kr 8195040
Gjennomsnitt13658 kgkr 819504kr 0kr 819504

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1274715017547157500-1962291875
20100769175471575-3187-10927-1962103815
30100769175471575-3187-10927-1962103815
40100769175471575-3187-10927-1962103815
50100769175471575-3187-10927-1962103815
60100769175471575-3187-10927-1962103815
70100769175471575-3187-10927-1962103815
80100769175471575-3187-10927-1962103815
90100769175471575-3187-10927-1962103815
100100769175471575-3187-10927-1962103815
SUM27471590692117547015750-28683-98343-196201226210
Gjennomsnitt2747290692175471575-2868-9834-1962122621

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
113735730066400000274711401708
202442280666447425414401078923983733197527471621932
302442280666447425414401078923983733197527471621932
402442280666447425414401078923983733197527471621932
502442280666447425414401078923983733197527471621932
602442280666447425414401078923983733197527471621932
702442280666447425414401078923983733197527471621932
802442280666447425414401078923983733197527471621932
902442280666447425414401078923983733197527471621932
1002442280666447425414401078923983733197527471621932
Sum13735732197947256664042682537296097102735853329877752747156999097
Gjennomsnitt137357219797266644268337296971033585329877827471699910

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 7165.00 til kr 5000.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 6.420.792

Fordelt på 5776 timar feltarbeid og 17073 timar hausting i bæreåra vert det kr 281 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 17160 664 16496 0 0 0 16496 109886 -93390
2 910560 103815 67332 947043 479704 239852 47425 659766 109886 549880
3 910560 103815 67332 947043 479704 239852 47425 659766 109886 549880
4 910560 103815 67332 947043 479704 239852 47425 659766 109886 549880
5 910560 103815 67332 947043 479704 239852 47425 659766 109886 549880
6 910560 103815 67332 947043 479704 239852 47425 659766 109886 549880
7 910560 103815 67332 947043 479704 239852 47425 659766 109886 549880
8 910560 103815 67332 947043 479704 239852 47425 659766 109886 549880
9 910560 103815 67332 947043 479704 239852 47425 659766 109886 549880
10 910560 103815 67332 947043 479704 239852 47425 659766 109886 549880
Sum 8195040 951495 606649 8539886 4317335 2158667 426825 5954393 1098860 4855533
Gjennomsnitt 819504 95150 60665 853989 431733 215867 42683 595439 109886 485553

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 26.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn