Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:14.01.2022
Kommune:KVAM Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:3.4 daa Totalareal gard:3 daa
Rekkjeavstand:3.2 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:1310 stk   
Avling per dekar:2720 kgAndel klasse 1:10%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 300
Pris klasse 1:kr 14.00 Pris pressfrukt:kr 2.50
Rentesats:3.5 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Kvam Fruktlager Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 52.156

DB I totalt over heile omløpet kr 1.043.126

ÅrDB IGraf
1kr -216765graf
2kr 15314
3kr 45657
4kr 45657
5kr 45657
6kr 62563
7kr 62563
8kr 109921
9kr 109921
10kr 109921
11kr 109921
12kr 109921
13kr 62563
14kr 62563
15kr 62563
16kr 62563
17kr 45657
18kr 45657
19kr 45657
20kr 45657
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -16.482

DB II totalt over heile omløpet kr -329.646

ÅrDB IIGraf
1kr -216765graf
2kr -4471
3kr 2732
4kr 2732
5kr 2732
6kr -6018
7kr -6018
8kr 25378
9kr 25378
10kr 25378
11kr 7772
12kr 7772
13kr -23624
14kr -23624
15kr -23624
16kr -23624
17kr -25438
18kr -25438
19kr -25438
20kr -25438
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -20.290

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -405.804

ÅrNettoresultatGraf
1kr -220573graf
2kr -8279
3kr -1076
4kr -1076
5kr -1076
6kr -9826
7kr -9826
8kr 21570
9kr 21570
10kr 21570
11kr 3964
12kr 3964
13kr -27432
14kr -27432
15kr -27432
16kr -27432
17kr -29246
18kr -29246
19kr -29246
20kr -29246
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 405.804, som oppstår i år 20

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -220573graf
2kr -228852
3kr -229928
4kr -231004
5kr -232080
6kr -241906
7kr -251732
8kr -230162
9kr -208592
10kr -187022
11kr -183058
12kr -179094
13kr -206526
14kr -233958
15kr -261390
16kr -288822
17kr -318067
18kr -347313
19kr -376559
20kr -405804
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk-0.79 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 45.00 kr per stk18.79 kr
Ledningsstrømpe 2.50 kr per meter0.76 kr
Arbeidshanskar 25.00 kr per stk5.00 kr
Grasfrø 77.20 kr per kg-2.80 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Grovdolomitt 1.86 kr per kg-0.52 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg-0.91 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg-0.70 kr
Urea 9.00 kr per kg-1.31 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter-50.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg-11.75 kr
Scala 842.00 kr per liter-52.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg-400.00 kr
Delan 958.40 kr per kg-242.80 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg-3.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter-3.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter-0.58 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter-1.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt91282
Manuelt arbeid felt80255
Manuelt arbeid viltgjerde11027
Traktorarbeide felt10880
Traktorarbeide viltgjerde10848
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt120010
Varekostnad totalt214750
Varekostnad felt198713
Varekostnad viltgjerde16037
Anleggskostnad totalt334760

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22280 kg228 kg2052 kg25 %
36841 kg684 kg6157 kg75 %
46841 kg684 kg6157 kg75 %
56841 kg684 kg6157 kg75 %
69122 kg912 kg8209 kg100 %
79122 kg912 kg8209 kg100 %
815507 kg1551 kg13956 kg170 %
915507 kg1551 kg13956 kg170 %
1015507 kg1551 kg13956 kg170 %
1115507 kg1551 kg13956 kg170 %
1215507 kg1551 kg13956 kg170 %
139122 kg912 kg8209 kg100 %
149122 kg912 kg8209 kg100 %
159122 kg912 kg8209 kg100 %
169122 kg912 kg8209 kg100 %
176841 kg684 kg6157 kg75 %
186841 kg684 kg6157 kg75 %
196841 kg684 kg6157 kg75 %
206841 kg684 kg6157 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2228 kgkr 3192kr 5130kr 8322
3684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
4684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
5684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
6912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
7912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
81551 kgkr 21714kr 34890kr 56604
91551 kgkr 21714kr 34890kr 56604
101551 kgkr 21714kr 34890kr 56604
111551 kgkr 21714kr 34890kr 56604
121551 kgkr 21714kr 34890kr 56604
13912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
14912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
15912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
16912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
17684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
18684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
19684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
20684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
Sum18243 kgkr 255402kr 410463kr 665865
Gjennomsnitt912 kgkr 12770kr 20523kr 33293

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1117166006875557-6000118598
20212064646875557-600010016
306361193956875557-600027188
406361193956875557-600027188
506361193956875557-600027188
608482258586875557-600035772
708482258586875557-600035772
8014424439616875557-600059817
9014424439616875557-600059817
10014424439616875557-600059817
11014424439616875557-600059817
12014424439616875557-600059817
1308482258586875557-600035772
1408482258586875557-600035772
1508482258586875557-600035772
1608482258586875557-600035772
1706361193956875557-600027188
1806361193956875557-600027188
1906361193956875557-600027188
2006361193956875557-600027188
SUM11716616965951718213750011140-120000832647
Gjennomsnitt58588483258596875557-600041632

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
133476006040000003808339171
2027562680001408505700380826617
30623226800025822017103380853232
40623226800025822017103380853232
50623226800025822017103380853232
60623226800045776022805380878888
70623226800045776022805380878888
80623226800045776038768380894851
90623226800045776038768380894851
100623226800045776038768380894851
1106232268000633820387683808112457
1206232268000633820387683808112457
130623226800063382022805380896495
140623226800063382022805380896495
150623226800063382022805380896495
160623226800063382022805380896495
170623226800053992017103380881402
180623226800053992017103380881402
190623226800053992017103380881402
200623226800053992017103380881402
Sum33476011492557010009166870456085761581904316
Gjennomsnitt16738574628500045834022804380895216

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 0.00, FasteKostnader frå 7165.00 til kr 0.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 966.968

Fordelt på 2619 timar feltarbeid og 1520 timar hausting i bæreåra vert det kr 234 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 268435464 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29