Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:11.01.2022
Kommune:SOGNDAL Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:30 daa Totalareal gard:40 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.7 m
Antal plantar:14286 stk   
Avling per dekar:3000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:150 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 3.00
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 539.177

DB I totalt over heile omløpet kr 10.783.547

ÅrDB IGraf
1kr -21328583graf
2kr 420391
3kr 1198621
4kr 1198621
5kr 1198621
6kr 1603283
7kr 1603283
8kr 2736338
9kr 2736338
10kr 2736338
11kr 2736338
12kr 2736338
13kr 1603283
14kr 1603283
15kr 1603283
16kr 1603283
17kr 1198621
18kr 1198621
19kr 1198621
20kr 1198621
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 125.477

DB II totalt over heile omløpet kr 2.509.547

ÅrDB IIGraf
1kr -21328583graf
2kr 299641
3kr 930871
4kr 930871
5kr 857371
6kr 1183283
7kr 1183283
8kr 2242838
9kr 2242838
10kr 2221838
11kr 2190338
12kr 2190338
13kr 1130783
14kr 1130783
15kr 1130783
16kr 1130783
17kr 710371
18kr 710371
19kr 710371
20kr 710371
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -439.842

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -8.796.839

ÅrNettoresultatGraf
1kr -21893903graf
2kr -265679
3kr 365552
4kr 365552
5kr 292052
6kr 617964
7kr 617964
8kr 1677519
9kr 1677519
10kr 1656519
11kr 1625019
12kr 1625019
13kr 565464
14kr 565464
15kr 565464
16kr 565464
17kr 145052
18kr 145052
19kr 145052
20kr 145052
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 22.159.581, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -21893903graf
2kr -22159581
3kr -21794029
4kr -21428478
5kr -21136426
6kr -20518462
7kr -19900498
8kr -18222979
9kr -16545460
10kr -14888941
11kr -13263922
12kr -11638903
13kr -11073439
14kr -10507975
15kr -9942511
16kr -9377047
17kr -9231995
18kr -9086943
19kr -8941891
20kr -8796839
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk-0.79 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 150.00 kr per stk11.27 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 150.00 kr per stk59.58 kr
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m 20.00 kr per stk6.00 kr
Jordanker 95.00 kr per stk-85.00 kr
Streng 2,4 mm 728.00 kr per stk726.59 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 1.10 kr per stk0.40 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter-6.65 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk-100.00 kr
Arbeidshanskar 100.00 kr per stk80.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa-3500.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 100.00 kr per stk10.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Grovdolomitt 2.40 kr per kg0.02 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg-0.91 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg-0.70 kr
Urea 9.00 kr per kg-1.31 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter-50.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg-11.75 kr
Scala 842.00 kr per liter-52.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg-400.00 kr
Delan 958.40 kr per kg-242.80 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg-3.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter-3.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter-0.58 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter-1.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt855015
Manuelt arbeid felt855015
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt96000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt958015
Varekostnad totalt31912697
Varekostnad felt31912697
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt32870712

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
222500 kg20250 kg2250 kg25 %
367500 kg60750 kg6750 kg75 %
467500 kg60750 kg6750 kg75 %
567500 kg60750 kg6750 kg75 %
690000 kg81000 kg9000 kg100 %
790000 kg81000 kg9000 kg100 %
8153000 kg137700 kg15300 kg170 %
9153000 kg137700 kg15300 kg170 %
10153000 kg137700 kg15300 kg170 %
11153000 kg137700 kg15300 kg170 %
12153000 kg137700 kg15300 kg170 %
1390000 kg81000 kg9000 kg100 %
1490000 kg81000 kg9000 kg100 %
1590000 kg81000 kg9000 kg100 %
1690000 kg81000 kg9000 kg100 %
1767500 kg60750 kg6750 kg75 %
1867500 kg60750 kg6750 kg75 %
1967500 kg60750 kg6750 kg75 %
2067500 kg60750 kg6750 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
220250 kgkr 202500kr 6750kr 209250
360750 kgkr 607500kr 20250kr 627750
460750 kgkr 607500kr 20250kr 627750
560750 kgkr 607500kr 20250kr 627750
681000 kgkr 810000kr 27000kr 837000
781000 kgkr 810000kr 27000kr 837000
8137700 kgkr 1377000kr 45900kr 1422900
9137700 kgkr 1377000kr 45900kr 1422900
10137700 kgkr 1377000kr 45900kr 1422900
11137700 kgkr 1377000kr 45900kr 1422900
12137700 kgkr 1377000kr 45900kr 1422900
1381000 kgkr 810000kr 27000kr 837000
1481000 kgkr 810000kr 27000kr 837000
1581000 kgkr 810000kr 27000kr 837000
1681000 kgkr 810000kr 27000kr 837000
1760750 kgkr 607500kr 20250kr 627750
1860750 kgkr 607500kr 20250kr 627750
1960750 kgkr 607500kr 20250kr 627750
2060750 kgkr 607500kr 20250kr 627750
Sum1620000 kgkr 16200000kr 540000kr 16740000
Gjennomsnitt81000 kgkr 810000kr 27000kr 837000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
11150474900615004980-450011566729
201883257088615004980-4500257393
3056497521263615004980-4500648218
4056497521263615004980-4500648218
5056497521263615004980-4500648218
6075330028350615004980-4500843630
7075330028350615004980-4500843630
80128061048195615004980-45001390785
90128061048195615004980-45001390785
100128061048195615004980-45001390785
110128061048195615004980-45001390785
120128061048195615004980-45001390785
13075330028350615004980-4500843630
14075330028350615004980-4500843630
15075330028350615004980-4500843630
16075330028350615004980-4500843630
17056497521263615004980-4500648218
18056497521263615004980-4500648218
19056497521263615004980-4500648218
20056497521263615004980-4500648218
SUM1150474915066000567004123000099600-9000028377353
Gjennomsnitt57523775330028350615004980-45001418868

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1328707120540019200138000000042731933460632
2024653240019200138000094500026250427319732322
30557472400192001380000189000078750427319910416
40557472400192001380000189000078750427319910416
50557472400192001380000262500078750427319983916
6055747240019200138000031500001050004273191062666
7055747240019200138000031500001050004273191062666
8055747240019200138000031500001785004273191136166
9055747240019200138000031500001785004273191136166
10055747240019200138000033600001785004273191157166
11055747240019200138000036750001785004273191188666
12055747240019200138000036750001785004273191188666
13055747240019200138000036750001050004273191115166
14055747240019200138000036750001050004273191115166
15055747240019200138000036750001050004273191115166
16055747240019200138000036750001050004273191115166
1705574724001920013800004095000787504273191130916
1805574724001920013800004095000787504273191130916
1905574724001920013800004095000787504273191130916
2005574724001920013800004095000787504273191130916
Sum3287071210280945100038400027600000617400002100000854638553914192
Gjennomsnitt164353651405255019200138000030870001050004273192695710

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 640.00, FasteKostnader frå 7165.00 til kr 4600.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr -522.839

Fordelt på 17640 timar feltarbeid og 12000 timar hausting i bæreåra vert det kr -18 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 268435464 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29