Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:02.05.2021
Kommune:VOSS Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:40 daa Totalareal gard:41 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:19048 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:0%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 3.123.277

DB I totalt over heile omløpet kr 31.232.766

ÅrDB IGraf
1kr -4419820graf
2kr 3961398
3kr 3961398
4kr 3961398
5kr 3961398
6kr 3961398
7kr 3961398
8kr 3961398
9kr 3961398
10kr 3961398
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.302.577

DB II totalt over heile omløpet kr 13.025.766

ÅrDB IIGraf
1kr -4419820graf
2kr 1938398
3kr 1938398
4kr 1938398
5kr 1938398
6kr 1938398
7kr 1938398
8kr 1938398
9kr 1938398
10kr 1938398
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.010.381

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 10.103.814

ÅrNettoresultatGraf
1kr -4532015graf
2kr 1626203
3kr 1626203
4kr 1626203
5kr 1626203
6kr 1626203
7kr 1626203
8kr 1626203
9kr 1626203
10kr 1626203
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 4.532.015, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -4532015graf
2kr -2905812
3kr -1279608
4kr 346595
5kr 1972798
6kr 3599001
7kr 5225204
8kr 6851408
9kr 8477611
10kr 10103814
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Reglone 283.20 kr per liter0.00 kr
Tunnel 98000.00 kr per daa0.00 kr
Envidor 240 C 2522.80 kr per liter0.00 kr
Svart plast 0,1 mm 6.00 kr per meter0.00 kr
Bringebærplante 20.00 kr per stk0.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 53.50 kr per stk0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 1174.20 kr per liter0.00 kr
Fokus ultra 168.00 kr per liter0.00 kr
Calcinit 7.72 kr per kg0.00 kr
Emballasje 2.50 kr per kg bringebær0.00 kr
Drift kjøleanlegg 3500.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 27.50 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter0.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter0.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Teldor 881.00 kr per kg0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 7.15 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Signum 1052.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt235918
Manuelt arbeid felt196000
Manuelt arbeid viltgjerde39918
Traktorarbeide felt240000
Traktorarbeide viltgjerde39270
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt518688
Varekostnad totalt5091070
Varekostnad felt4974960
Varekostnad viltgjerde116110
Anleggskostnad totalt5609758

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 3920000) er begge inkludert i varekostnad felt


Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
264000 kg64000 kg0 kg
364000 kg64000 kg0 kg
464000 kg64000 kg0 kg
564000 kg64000 kg0 kg
664000 kg64000 kg0 kg
764000 kg64000 kg0 kg
864000 kg64000 kg0 kg
964000 kg64000 kg0 kg
1064000 kg64000 kg0 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
264000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
364000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
464000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
564000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
664000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
764000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
864000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
964000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
1064000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
Sum576000 kgkr 34560000kr 0kr 34560000
Gjennomsnitt57600 kgkr 3456000kr 0kr 3456000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
11121952070000664000-58541192738
20387840700006640-13440-46080-5854399106
30387840700006640-13440-46080-5854399106
40387840700006640-13440-46080-5854399106
50387840700006640-13440-46080-5854399106
60387840700006640-13440-46080-5854399106
70387840700006640-13440-46080-5854399106
80387840700006640-13440-46080-5854399106
90387840700006640-13440-46080-5854399106
100387840700006640-13440-46080-5854399106
SUM1121952349056070000066400-120960-414720-585404784692
Gjennomsnitt112195349056700006640-12096-41472-5854478469

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
15609758002800000001121955724753
201080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
301080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
401080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
501080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
601080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
701080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
801080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
901080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
1001080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
Sum56097589720693060028000180000014715004095000151200012600000112195229240878
Gjennomsnitt560976972073060280018000014715040950015120012600001121952924088

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 26.966.814

Fordelt på 24360 timar feltarbeid og 72000 timar hausting i bæreåra vert det kr 280 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 100 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 70786 2800 67986 0 0 0 67986 448781 -380795
2 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
3 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
4 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
5 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
6 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
7 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
8 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
9 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
10 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
Sum 34560000 3662740 2502169 35720571 18207000 18207000 1800000 15713571 4487810 11225761
Gjennomsnitt 3456000 366274 250217 3572057 1820700 1820700 180000 1571357 448781 1122576

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 100 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 27.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 21.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn