Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:30.03.2021
Kommune:DRAMMEN Fylke:VIKEN
Feltstorleik:7.9 daa Totalareal gard:18 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:5280 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 126 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 126
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 152.00
Rentesats:1.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:VESTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.663.829

DB I totalt over heile omløpet kr 16.638.286

ÅrDB IGraf
1kr -258124graf
2kr 1877379
3kr 1877379
4kr 1877379
5kr 1877379
6kr 1877379
7kr 1877379
8kr 1877379
9kr 1877379
10kr 1877379
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.425.825

DB II totalt over heile omløpet kr 14.258.247

ÅrDB IIGraf
1kr -258124graf
2kr 1612930
3kr 1612930
4kr 1612930
5kr 1612930
6kr 1612930
7kr 1612930
8kr 1612930
9kr 1612930
10kr 1612930
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.388.852

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 13.888.517

ÅrNettoresultatGraf
1kr -259457graf
2kr 1571997
3kr 1571997
4kr 1571997
5kr 1571997
6kr 1571997
7kr 1571997
8kr 1571997
9kr 1571997
10kr 1571997
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 259.457, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -259457graf
2kr 1312540
3kr 2884537
4kr 4456534
5kr 6028531
6kr 7600528
7kr 9172526
8kr 10744523
9kr 12316520
10kr 13888517
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Reglone 283.20 kr per liter0.00 kr
Envidor 240 C 2522.80 kr per liter0.00 kr
Svart plast 0,1 mm 6.00 kr per meter0.00 kr
Bringebærplante 20.00 kr per stk0.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 53.50 kr per stk0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 1174.20 kr per liter0.00 kr
Fokus ultra 168.00 kr per liter0.00 kr
Calcinit 7.72 kr per kg0.00 kr
Emballasje 2.50 kr per kg bringebær0.00 kr
Drift kjøleanlegg 3500.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 27.50 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter0.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter0.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Teldor 881.00 kr per kg0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 7.15 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Signum 1052.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt27871
Manuelt arbeid felt27871
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt47400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon2520
Arbeid og admin totalt77791
Varekostnad totalt255456
Varekostnad felt255456
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt333247

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
212672 kg0 kg12672 kg
312672 kg0 kg12672 kg
412672 kg0 kg12672 kg
512672 kg0 kg12672 kg
612672 kg0 kg12672 kg
712672 kg0 kg12672 kg
812672 kg0 kg12672 kg
912672 kg0 kg12672 kg
1012672 kg0 kg12672 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
30 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
40 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
50 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
60 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
70 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
80 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
90 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
100 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
Sum0 kgkr 1kr 17335296kr 17335297
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 1733530kr 1733530

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
166649010296131500-258375677
200102961315-0-0-25839028
300102961315-0-0-25839028
400102961315-0-0-25839028
500102961315-0-0-25839028
600102961315-0-0-25839028
700102961315-0-0-25839028
800102961315-0-0-25839028
900102961315-0-0-25839028
1000102961315-0-0-25839028
SUM6664901029601315000-25830156929
Gjennomsnitt6665010296131500-258315693

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
133324700554000001333335134
202138667355439600351806486501995841333363175
302138667355439600351806486501995841333363175
402138667355439600351806486501995841333363175
502138667355439600351806486501995841333363175
602138667355439600351806486501995841333363175
702138667355439600351806486501995841333363175
802138667355439600351806486501995841333363175
902138667355439600351806486501995841333363175
1002138667355439600351806486501995841333363175
Sum3332471924706059554435640031662058378301796256133303603709
Gjennomsnitt333251924760655435640316625837801796261333360371

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 16.268.556

Fordelt på 4633 timar feltarbeid og 14256 timar hausting i bæreåra vert det kr 861 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29