Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:20.11.2020
Kommune:SANDEFJORD Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:80 daa Totalareal gard:80 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:20000 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 175
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 8.00 Pris pressfrukt:kr 3.00
Rentesats:2.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:a Grossistfylke:VESTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.388.972

DB I totalt over heile omløpet kr 27.779.442

ÅrDB IGraf
1kr -4249435graf
2kr 433940
3kr 1173608
4kr 1173608
5kr 1173608
6kr 1592408
7kr 1592408
8kr 2765048
9kr 2765048
10kr 2765048
11kr 2765048
12kr 2765048
13kr 1592408
14kr 1592408
15kr 1592408
16kr 1592408
17kr 1173608
18kr 1173608
19kr 1173608
20kr 1173608
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 562.272

DB II totalt over heile omløpet kr 11.245.442

ÅrDB IIGraf
1kr -4249435graf
2kr 195940
3kr 655608
4kr 655608
5kr 655608
6kr 766408
7kr 766408
8kr 1743048
9kr 1743048
10kr 1743048
11kr 1533048
12kr 1533048
13kr 556408
14kr 556408
15kr 556408
16kr 556408
17kr 319608
18kr 319608
19kr 319608
20kr 319608
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 151.049

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 3.020.979

ÅrNettoresultatGraf
1kr -4660658graf
2kr -215283
3kr 244384
4kr 244384
5kr 244384
6kr 355184
7kr 355184
8kr 1331824
9kr 1331824
10kr 1331824
11kr 1121824
12kr 1121824
13kr 145184
14kr 145184
15kr 145184
16kr 145184
17kr -91616
18kr -91616
19kr -91616
20kr -91616
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 4.875.941, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -4660658graf
2kr -4875941
3kr -4631556
4kr -4387172
5kr -4142788
6kr -3787603
7kr -3432419
8kr -2100594
9kr -768770
10kr 563055
11kr 1684879
12kr 2806704
13kr 2951888
14kr 3097072
15kr 3242257
16kr 3387441
17kr 3295826
18kr 3204210
19kr 3112595
20kr 3020979
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 25.50 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Grasfrø 77.20 kr per kg0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.86 kr per kg0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg0.00 kr
Urea 9.00 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Scala 842.00 kr per liter0.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Delan 958.40 kr per kg0.00 kr
Topsin 936.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt707266
Manuelt arbeid felt665000
Manuelt arbeid viltgjerde42266
Traktorarbeide felt56000
Traktorarbeide viltgjerde18191
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt784957
Varekostnad totalt3537357
Varekostnad felt3414417
Varekostnad viltgjerde122940
Anleggskostnad totalt4322315

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
240000 kg36000 kg4000 kg25 %
3120000 kg108000 kg12000 kg75 %
4120000 kg108000 kg12000 kg75 %
5120000 kg108000 kg12000 kg75 %
6160000 kg144000 kg16000 kg100 %
7160000 kg144000 kg16000 kg100 %
8272000 kg244800 kg27200 kg170 %
9272000 kg244800 kg27200 kg170 %
10272000 kg244800 kg27200 kg170 %
11272000 kg244800 kg27200 kg170 %
12272000 kg244800 kg27200 kg170 %
13160000 kg144000 kg16000 kg100 %
14160000 kg144000 kg16000 kg100 %
15160000 kg144000 kg16000 kg100 %
16160000 kg144000 kg16000 kg100 %
17120000 kg108000 kg12000 kg75 %
18120000 kg108000 kg12000 kg75 %
19120000 kg108000 kg12000 kg75 %
20120000 kg108000 kg12000 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
236000 kgkr 288000kr 12000kr 300000
3108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
4108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
5108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
6144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
7144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
8244800 kgkr 1958400kr 81600kr 2040000
9244800 kgkr 1958400kr 81600kr 2040000
10244800 kgkr 1958400kr 81600kr 2040000
11244800 kgkr 1958400kr 81600kr 2040000
12244800 kgkr 1958400kr 81600kr 2040000
13144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
14144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
15144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
16144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
17108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
18108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
19108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
20108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
Sum2880000 kgkr 23040000kr 960000kr 24000000
Gjennomsnitt144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
10009600013280-6000103280
20106920118809600013280-6000222080
30320760356409600013280-6000459680
40320760356409600013280-6000459680
50320760356409600013280-6000459680
60427680475209600013280-6000578480
70427680475209600013280-6000578480
80727056807849600013280-6000911120
90727056807849600013280-6000911120
100727056807849600013280-6000911120
110727056807849600013280-6000911120
120727056807849600013280-6000911120
130427680475209600013280-6000578480
140427680475209600013280-6000578480
150427680475209600013280-6000578480
160427680475209600013280-6000578480
170320760356409600013280-6000459680
180320760356409600013280-6000459680
190320760356409600013280-6000459680
200320760356409600013280-6000459680
SUM085536009504001920000265600-12000011569600
Gjennomsnitt0427680475209600013280-6000578480

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
14322315014400160003680000000432234763938
2065740640016000368000016800007000043223737363
3016367264001600036800003080000210000432231115296
4016367264001600036800003080000210000432231115296
5016367264001600036800003080000210000432231115296
6016367264001600036800005460000280000432231423296
7016367264001600036800005460000280000432231423296
8016367264001600036800005460000476000432231619296
9016367264001600036800005460000476000432231619296
10016367264001600036800005460000476000432231619296
11016367264001600036800007560000476000432231829296
12016367264001600036800007560000476000432231829296
13016367264001600036800007560000280000432231633296
14016367264001600036800007560000280000432231633296
15016367264001600036800007560000280000432231633296
16016367264001600036800007560000280000432231633296
17016367264001600036800006440000210000432231451296
18016367264001600036800006440000210000432231451296
19016367264001600036800006440000210000432231451296
20016367264001600036800006440000210000432231451296
Sum4322315301184313600032000073600000109340000560000086446332548621
Gjennomsnitt21611615059268001600036800005467000280000432231627431

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 19.554.979

Fordelt på 62480 timar feltarbeid og 32000 timar hausting i bæreåra vert det kr 207 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 100 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 103280 30400 72880 0 0 368000 -295120 216116 -511236
2 300000 222080 88140 433940 238000 238000 368000 -172060 216116 -388176
3 900000 459680 186072 1173608 518000 518000 368000 287608 216116 71492
4 900000 459680 186072 1173608 518000 518000 368000 287608 216116 71492
5 900000 459680 186072 1173608 518000 518000 368000 287608 216116 71492
6 1200000 578480 186072 1592408 826000 826000 368000 398408 216116 182292
7 1200000 578480 186072 1592408 826000 826000 368000 398408 216116 182292
8 2040000 911120 186072 2765048 1022000 1022000 368000 1375048 216116 1158932
9 2040000 911120 186072 2765048 1022000 1022000 368000 1375048 216116 1158932
10 2040000 911120 186072 2765048 1022000 1022000 368000 1375048 216116 1158932
11 2040000 911120 186072 2765048 1232000 1232000 368000 1165048 216116 948932
12 2040000 911120 186072 2765048 1232000 1232000 368000 1165048 216116 948932
13 1200000 578480 186072 1592408 1036000 1036000 368000 188408 216116 -27708
14 1200000 578480 186072 1592408 1036000 1036000 368000 188408 216116 -27708
15 1200000 578480 186072 1592408 1036000 1036000 368000 188408 216116 -27708
16 1200000 578480 186072 1592408 1036000 1036000 368000 188408 216116 -27708
17 900000 459680 186072 1173608 854000 854000 368000 -48392 216116 -264508
18 900000 459680 186072 1173608 854000 854000 368000 -48392 216116 -264508
19 900000 459680 186072 1173608 854000 854000 368000 -48392 216116 -264508
20 900000 459680 186072 1173608 854000 854000 368000 -48392 216116 -264508
Sum 24000000 11569600 3467843 32101757 16534000 16534000 7360000 8207757 4322320 3885437
Gjennomsnitt 1200000 578480 173392 1605088 826700 826700 368000 410388 216116 194272

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 100 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 6.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 6.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn