Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:13.10.2020
Kommune:Stavanger Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:4.6 daa Totalareal gard:340 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:1643 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.00 Pris pressfrukt:kr 2.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 94.732

DB I totalt over heile omløpet kr 1.894.632

ÅrDB IGraf
1kr -303857graf
2kr 29614
3kr 80940
4kr 80940
5kr 80940
6kr 109418
7kr 109418
8kr 189158
9kr 189158
10kr 189158
11kr 189158
12kr 189158
13kr 109418
14kr 109418
15kr 109418
16kr 109418
17kr 80940
18kr 80940
19kr 80940
20kr 80940
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 54.965

DB II totalt over heile omløpet kr 1.099.292

ÅrDB IIGraf
1kr -303857graf
2kr 18344
3kr 54375
4kr 54375
5kr 48740
6kr 69168
7kr 69168
8kr 137638
9kr 137638
10kr 136028
11kr 133613
12kr 133613
13kr 65143
14kr 65143
15kr 65143
16kr 65143
17kr 37470
18kr 37470
19kr 37470
20kr 37470
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 26.097

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 521.936

ÅrNettoresultatGraf
1kr -332725graf
2kr -10524
3kr 25507
4kr 25507
5kr 19872
6kr 40300
7kr 40300
8kr 108770
9kr 108770
10kr 107160
11kr 104745
12kr 104745
13kr 36275
14kr 36275
15kr 36275
16kr 36275
17kr 8602
18kr 8602
19kr 8602
20kr 8602
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 343.249, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -332725graf
2kr -343249
3kr -317742
4kr -292235
5kr -272363
6kr -232063
7kr -191763
8kr -82993
9kr 25777
10kr 132937
11kr 237682
12kr 342427
13kr 378702
14kr 414977
15kr 451252
16kr 487527
17kr 496129
18kr 504731
19kr 513334
20kr 521936
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 128.00 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 73.00 kr per stk0.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 95.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.86 kr per kg0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg0.00 kr
Urea 9.00 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Scala 842.00 kr per liter0.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Delan 958.40 kr per kg0.00 kr
Topsin 936.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt58458
Manuelt arbeid felt51179
Manuelt arbeid viltgjerde7279
Traktorarbeide felt7360
Traktorarbeide viltgjerde7161
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt76479
Varekostnad totalt308911
Varekostnad felt287738
Varekostnad viltgjerde21173
Anleggskostnad totalt385390

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22300 kg2070 kg230 kg25 %
36900 kg6210 kg690 kg75 %
46900 kg6210 kg690 kg75 %
56900 kg6210 kg690 kg75 %
69200 kg8280 kg920 kg100 %
79200 kg8280 kg920 kg100 %
815640 kg14076 kg1564 kg170 %
915640 kg14076 kg1564 kg170 %
1015640 kg14076 kg1564 kg170 %
1115640 kg14076 kg1564 kg170 %
1215640 kg14076 kg1564 kg170 %
139200 kg8280 kg920 kg100 %
149200 kg8280 kg920 kg100 %
159200 kg8280 kg920 kg100 %
169200 kg8280 kg920 kg100 %
176900 kg6210 kg690 kg75 %
186900 kg6210 kg690 kg75 %
196900 kg6210 kg690 kg75 %
206900 kg6210 kg690 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
22070 kgkr 18630kr 575kr 19205
36210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
46210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
56210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
68280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
78280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
814076 kgkr 126684kr 3910kr 130594
914076 kgkr 126684kr 3910kr 130594
1014076 kgkr 126684kr 3910kr 130594
1114076 kgkr 126684kr 3910kr 130594
1214076 kgkr 126684kr 3910kr 130594
138280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
148280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
158280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
168280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
176210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
186210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
196210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
206210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
Sum165600 kgkr 1490400kr 46000kr 1536400
Gjennomsnitt8280 kgkr 74520kr 2300kr 76820

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
177078005520764-8183281
2085916835520764-8115477
302577220495520764-8134024
402577220495520764-8134024
502577220495520764-8134024
603436227325520764-8143297
703436227325520764-8143297
805841546455520764-8169263
905841546455520764-8169263
1005841546455520764-8169263
1105841546455520764-8169263
1205841546455520764-8169263
1303436227325520764-8143297
1403436227325520764-8143297
1503436227325520764-8143297
1603436227325520764-8143297
1702577220495520764-8134024
1802577220495520764-8134024
1902577220495520764-8134024
2002577220495520764-8134024
SUM770786872425464311040015280-1620943023
Gjennomsnitt38543436227325520764-8147151

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
138539008289202116000007708416006
203780368920211600724504025770845206
30941136892021160014490012075770866132
40941136892021160014490012075770866132
50941136892021160020125012075770871767
60941136892021160024150016100770879817
70941136892021160024150016100770879817
80941136892021160024150027370770891087
90941136892021160024150027370770891087
100941136892021160025760027370770892697
110941136892021160028175027370770895112
120941136892021160028175027370770895112
130941136892021160028175016100770883842
140941136892021160028175016100770883842
150941136892021160028175016100770883842
160941136892021160028175016100770883842
170941136892021160031395012075770883037
180941136892021160031395012075770883037
190941136892021160031395012075770883037
200941136892021160031395012075770883037
Sum385390173181782018400423200047334003220001541561957487
Gjennomsnitt19270865939192021160023667016100770897874

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.317.276

Fordelt på 2705 timar feltarbeid og 1840 timar hausting i bæreåra vert det kr 290 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 15 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 6203 1748 4455 0 0 21160 -16705 15416 -32121
2 19205 15477 5068 29614 11270 1691 21160 6763 15416 -8653
3 57615 34024 10699 80940 26565 3985 21160 55795 15416 40379
4 57615 34024 10699 80940 26565 3985 21160 55795 15416 40379
5 57615 34024 10699 80940 32200 4830 21160 54950 15416 39534
6 76820 43297 10699 109418 40250 6038 21160 82220 15416 66804
7 76820 43297 10699 109418 40250 6038 21160 82220 15416 66804
8 130594 69263 10699 189158 51520 7728 21160 160270 15416 144854
9 130594 69263 10699 189158 51520 7728 21160 160270 15416 144854
10 130594 69263 10699 189158 53130 7970 21160 160028 15416 144612
11 130594 69263 10699 189158 55545 8332 21160 159666 15416 144250
12 130594 69263 10699 189158 55545 8332 21160 159666 15416 144250
13 76820 43297 10699 109418 44275 6641 21160 81617 15416 66201
14 76820 43297 10699 109418 44275 6641 21160 81617 15416 66201
15 76820 43297 10699 109418 44275 6641 21160 81617 15416 66201
16 76820 43297 10699 109418 44275 6641 21160 81617 15416 66201
17 57615 34024 10699 80940 43470 6521 21160 53259 15416 37843
18 57615 34024 10699 80940 43470 6521 21160 53259 15416 37843
19 57615 34024 10699 80940 43470 6521 21160 53259 15416 37843
20 57615 34024 10699 80940 43470 6521 21160 53259 15416 37843
Sum 1536400 865945 199401 2202944 795340 119301 423200 1660443 308320 1352123
Gjennomsnitt 76820 43297 9970 110147 39767 5965 21160 83022 15416 67606

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 15 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 12.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 9.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn