Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:12.06.2015
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:0.7 daa Totalareal gard:29 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:259 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 15.866

DB I totalt over heile omløpet kr 317.314

ÅrDB IGraf
1kr -61219graf
2kr 5467
3kr 14197
4kr 14197
5kr 14197
6kr 18894
7kr 18894
8kr 32065
9kr 32065
10kr 32065
11kr 32065
12kr 32065
13kr 18894
14kr 18894
15kr 18894
16kr 18894
17kr 14197
18kr 14197
19kr 14197
20kr 14197
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 4.062

DB II totalt over heile omløpet kr 81.238

ÅrDB IIGraf
1kr -61219graf
2kr 1948
3kr 7192
4kr 7192
5kr 7192
6kr 7102
7kr 7102
8kr 18943
9kr 18943
10kr 18943
11kr 15139
12kr 15139
13kr 3298
14kr 3298
15kr 3298
16kr 3298
17kr 1107
18kr 1107
19kr 1107
20kr 1107
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 779

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 15.588

ÅrNettoresultatGraf
1kr -64501graf
2kr -1334
3kr 3910
4kr 3910
5kr 3910
6kr 3820
7kr 3820
8kr 15660
9kr 15660
10kr 15660
11kr 11857
12kr 11857
13kr 16
14kr 16
15kr 16
16kr 16
17kr -2176
18kr -2176
19kr -2176
20kr -2176
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 65.836, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -64501graf
2kr -65836
3kr -61926
4kr -58016
5kr -54106
6kr -50286
7kr -46467
8kr -30806
9kr -15146
10kr 514
11kr 12371
12kr 24228
13kr 24244
14kr 24260
15kr 24275
16kr 24291
17kr 22116
18kr 19940
19kr 17764
20kr 15588
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 125.00 kr per stk99.50 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 6000.00 kr per daa2000.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 64.00 kr per stk-26.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt15365
Manuelt arbeid felt15365
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt1120
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt23485
Varekostnad totalt54424
Varekostnad felt54424
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt77909

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2272 kg258 kg14 kg25 %
3815 kg774 kg41 kg75 %
4815 kg774 kg41 kg75 %
5815 kg774 kg41 kg75 %
61087 kg1032 kg54 kg100 %
71087 kg1032 kg54 kg100 %
81847 kg1755 kg92 kg170 %
91847 kg1755 kg92 kg170 %
101847 kg1755 kg92 kg170 %
111847 kg1755 kg92 kg170 %
121847 kg1755 kg92 kg170 %
131087 kg1032 kg54 kg100 %
141087 kg1032 kg54 kg100 %
151087 kg1032 kg54 kg100 %
161087 kg1032 kg54 kg100 %
17815 kg774 kg41 kg75 %
18815 kg774 kg41 kg75 %
19815 kg774 kg41 kg75 %
20815 kg774 kg41 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2258 kgkr 2451kr 24.08kr 2475
3774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
4774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
5774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
61032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
71032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
81755 kgkr 16673kr 158.24kr 16831
91755 kgkr 16673kr 158.24kr 16831
101755 kgkr 16673kr 158.24kr 16831
111755 kgkr 16673kr 158.24kr 16831
121755 kgkr 16673kr 158.24kr 16831
131032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
141032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
151032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
161032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
17774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
18774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
19774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
20774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
Sum20643 kgkr 196109kr 1866kr 197975
Gjennomsnitt1032 kgkr 9805kr 93kr 9899

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
115582001413120-15016965
202185421413120-1503610
3065561221413120-1508061
4065561221413120-1508061
5065561221413120-1508061
6087411601413120-15010284
7087411601413120-15010284
80148652731413120-15016521
90148652731413120-15016521
100148652731413120-15016521
110148652731413120-15016521
120148652731413120-15016521
13087411601413120-15010284
14087411601413120-15010284
15087411601413120-15010284
16087411601413120-15010284
17065561221413120-1508061
18065561221413120-1508061
19065561221413120-1508061
20065561221413120-1508061
SUM155821748483221282602400-3000221311
Gjennomsnitt77987421611413120-15011066

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
177909013014517240000155881466
2041558145172403043047615587419
3010845814517240557901426155811575
4010845814517240557901426155811575
5010845814517240557901426155811575
6010845814517240988901902155816361
7010845814517240988901902155816361
8010845814517240988903232155817691
9010845814517240988903232155817691
10010845814517240988903232155817691
110108458145172401369303232155821495
120108458145172401369303232155821495
130108458145172401369301902155820165
140108458145172401369301902155820165
150108458145172401369301902155820165
160108458145172401369301902155820165
170108458145172401166401426155817660
180108458145172401166401426155817660
190108458145172401166401426155817660
200108458145172401166401426155817660
Sum77909199331232289834486019804203803531163403698
Gjennomsnitt38959976214517240990201902155820185

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 251.665

Fordelt på 566 timar feltarbeid og 217 timar hausting i bæreåra vert det kr 321 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 1383 275 1108 0 0 1724 -617 3116 -3733
2 2475 3610 618 5467 3519 1759 1724 1983 3116 -1133
3 7424 8061 1287 14197 7005 3502 1724 8971 3116 5855
4 7424 8061 1287 14197 7005 3502 1724 8971 3116 5855
5 7424 8061 1287 14197 7005 3502 1724 8971 3116 5855
6 9897 10284 1287 18894 11792 5896 1724 11274 3116 8158
7 9897 10284 1287 18894 11792 5896 1724 11274 3116 8158
8 16831 16521 1287 32065 13122 6561 1724 23779 3116 20663
9 16831 16521 1287 32065 13122 6561 1724 23779 3116 20663
10 16831 16521 1287 32065 13122 6561 1724 23779 3116 20663
11 16831 16521 1287 32065 16925 8463 1724 21878 3116 18762
12 16831 16521 1287 32065 16925 8463 1724 21878 3116 18762
13 9897 10284 1287 18894 15595 7798 1724 9372 3116 6256
14 9897 10284 1287 18894 15595 7798 1724 9372 3116 6256
15 9897 10284 1287 18894 15595 7798 1724 9372 3116 6256
16 9897 10284 1287 18894 15595 7798 1724 9372 3116 6256
17 7424 8061 1287 14197 13091 6545 1724 5928 3116 2812
18 7424 8061 1287 14197 13091 6545 1724 5928 3116 2812
19 7424 8061 1287 14197 13091 6545 1724 5928 3116 2812
20 7424 8061 1287 14197 13091 6545 1724 5928 3116 2812
Sum 197975 205729 24063 379641 236077 118038 34486 227116 62320 164796
Gjennomsnitt 9899 10286 1203 18982 11804 5902 1724 11356 3116 8240

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 6.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn