Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Jordbær til konsum, svart plast Kalkyledato:07.06.2015
Kommune:Rauma Fylke:MØRE OG ROMSDAL
Feltstorleik:8 daa Totalareal gard:120 daa
Rekkjeavstand:1.6 m (2 rader per rekkje) Planteavstand:0.3 m
Antal plantar:32000 stk   
Avling per dekar:1300 kgAndel direktesal:10%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 40.00 Pris direktesal:kr 65.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:10.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Valldal Grønt Grossistfylke:MØRE OG ROMSDAL


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 82.345

DB I totalt over heile omløpet kr 329.379

ÅrDB IGraf
1kr -1120334graf
2kr 483238
3kr 483238
4kr 483238
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -89.155

DB II totalt over heile omløpet kr -356.621

ÅrDB IIGraf
1kr -1120334graf
2kr 254571
3kr 254571
4kr 254571
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -147.497

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -589.987

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1148676graf
2kr 186230
3kr 186230
4kr 186230
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.148.676, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1148676graf
2kr -962446
3kr -776216
4kr -589987
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Solubor 36.00 kr per kg-27.10 kr
Glyfosat 39.00 kr per liter-14.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Frostvatning 2000.00 kr per daa0.00 kr
Jordbærplante 2.50 kr per stk-0.90 kr
Jordbærplast 3.00 kr per meter-0.10 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Leige IFCO kasse 6.00 kr per stk-0.80 kr
Bærkorg 0,5 kg 0.32 kr per stk-0.15 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Mantrac 31.50 kr per liter-59.90 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Switch 62,5 WG 1490.00 kr per kg-428.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt84000
Manuelt arbeid felt84000
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt64000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt151500
Varekostnad totalt1108124
Varekostnad felt1108124
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt1259624

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
210400 kg9360 kg1040 kg
310400 kg9360 kg1040 kg
410400 kg9360 kg1040 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
29360 kgkr 374400kr 67600kr 442000
39360 kgkr 374400kr 67600kr 442000
49360 kgkr 374400kr 67600kr 442000
Sum28080 kgkr 1123200kr 202800kr 1326000
Gjennomsnitt7020 kgkr 280800kr 50700kr 331500

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
11259620140001328-400140890
2056722140001328-40071650
3056722140001328-40071650
4056722140001328-40071650
SUM125962170166560005312-1600355840
Gjennomsnitt3149142542140001328-40088960

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1125962400160000000283421289566
20114926801600400001664077000015166728342327420
30114926801600400001664077000015166728342327420
40114926801600400001664077000015166728342327420
Sum125962434477204064001200004992023100004550001133662271827
Gjennomsnitt31490686195101600300001248057750011375028342567957

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 96.013

Fordelt på 1320 timar feltarbeid og 2600 timar hausting i bæreåra vert det kr 24 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29