Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Jordbær til konsum, svart plast Kalkyledato:08.02.2024
Kommune:LARVIK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:1.3 daa Totalareal gard:97 daa
Rekkjeavstand:1.6 m (2 rader per rekkje) Planteavstand:0.35 m
Antal plantar:4371 stk   
Avling per dekar:1300 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 0
Pris engros:kr 42.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Eget gårdsutsalg Grossistfylke:VESTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 100.167

DB I totalt over heile omløpet kr 400.667

ÅrDB IGraf
1kr -81313graf
2kr 160660
3kr 160660
4kr 160660
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 81.759

DB II totalt over heile omløpet kr 327.036

ÅrDB IIGraf
1kr -81313graf
2kr 136116
3kr 136116
4kr 136116
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 72.825

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 291.300

ÅrNettoresultatGraf
1kr -83396graf
2kr 124899
3kr 124899
4kr 124899
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 83.396, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -83396graf
2kr 41503
3kr 166402
4kr 291300
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grovdolomitt 2.38 kr per kg0.00 kr
Fullgjødsel 12-4-18 9.46 kr per kg0.00 kr
Solubor 144.16 kr per kg0.00 kr
Dryppvatning 7500.00 kr per daa0.00 kr
Frostvatning 2000.00 kr per daa0.00 kr
Jordbærplante 5.40 kr per stk2.00 kr
Jordbærplast 3.10 kr per meter0.00 kr
Coptrac 146.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Leige IFCO kasse 8.20 kr per stk0.00 kr
Bærkorg 0,5 kg 0.67 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 27.50 kr per kg0.00 kr
Bortrac 67.30 kr per liter0.00 kr
Mantrac 77.50 kr per liter0.00 kr
Zintrac 136.20 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Teldor 0.00 kr per kg-938.00 kr
Switch 62,5 WG 0.00 kr per kg-2090.00 kr
Reglone 0.00 kr per liter-283.20 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 9.46 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 32.22 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 2.18 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 38.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt27300
Manuelt arbeid felt27300
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt10400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt44700
Varekostnad totalt38593
Varekostnad felt38593
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt83293

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21658 kg0 kg1658 kg100 %
31658 kg0 kg1658 kg100 %
41658 kg0 kg1658 kg100 %
Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
21658 kg0 kg1658 kg
31658 kg0 kg1658 kg
41658 kg0 kg1658 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 165800kr 165800
30 kgkr 0kr 165800kr 165800
40 kgkr 0kr 165800kr 165800
Sum0 kgkr 0kr 497400kr 497400
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 124350kr 124350

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1002652363-792936
2002652363-792936
3002652363-792936
4002652363-792936
SUM00106081452-31611744
Gjennomsnitt002652363-792936

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1832930095600000208286332
202595128956913543972454400208243837
302595128956913543972454400208243837
402595128956913543972454400208243837
Sum8329377863833825274061319173631008329217844
Gjennomsnitt20823194696956685232981840800208254461

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 364.932

Fordelt på 210 timar feltarbeid og 415 timar hausting i bæreåra vert det kr 584 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 0 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2936 956 1980 0 0 0 1980 20823 -18843
2 165800 2936 8076 160660 24544 0 9135 151525 20823 130702
3 165800 2936 8076 160660 24544 0 9135 151525 20823 130702
4 165800 2936 8076 160660 24544 0 9135 151525 20823 130702
Sum 497400 11744 25184 483960 73631 0 27406 456554 83292 373262
Gjennomsnitt 124350 2936 6296 120990 18408 0 6852 114138 20823 93315

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 0 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 72.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 72.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn