Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:15.05.2022
Kommune:LARVIK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:8.4 daa Totalareal gard:19 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:5573 stk   
Avling per dekar:1800 kgAndel direktesal:20%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 125.00 Pris direktesal:kr 152.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:VESTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.709.553

DB I totalt over heile omløpet kr 17.095.533

ÅrDB IGraf
1kr -255477graf
2kr 1927890
3kr 1927890
4kr 1927890
5kr 1927890
6kr 1927890
7kr 1927890
8kr 1927890
9kr 1927890
10kr 1927890
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.327.710

DB II totalt over heile omløpet kr 13.277.103

ÅrDB IIGraf
1kr -255477graf
2kr 1503620
3kr 1503620
4kr 1503620
5kr 1503620
6kr 1503620
7kr 1503620
8kr 1503620
9kr 1503620
10kr 1503620
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.283.458

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 12.834.581

ÅrNettoresultatGraf
1kr -262109graf
2kr 1455188
3kr 1455188
4kr 1455188
5kr 1455188
6kr 1455188
7kr 1455188
8kr 1455188
9kr 1455188
10kr 1455188
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 262.109, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -262109graf
2kr 1193079
3kr 2648266
4kr 4103454
5kr 5558642
6kr 7013830
7kr 8469018
8kr 9924205
9kr 11379393
10kr 12834581
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk-0.31 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4800.00 kr per daa-2700.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-720.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-893.00 kr
Svart plast 0,1 mm 7.50 kr per meter1.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-5.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 35.00 kr per stk-25.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-141.00 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter-39.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-4.56 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-3.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-4.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-41.50 kr
Teldor 690.00 kr per kg-248.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-720.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-5.46 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-27.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-513.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 25.00 kr per gjerdemeter-7.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 2.00 kr per gjerdemeter-0.18 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 24.00 kr per gjerdemeter-14.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt41160
Manuelt arbeid felt41160
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt50400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt95060
Varekostnad totalt236549
Varekostnad felt236549
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt331609

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
215048 kg12038 kg3010 kg
315048 kg12038 kg3010 kg
415048 kg12038 kg3010 kg
515048 kg12038 kg3010 kg
615048 kg12038 kg3010 kg
715048 kg12038 kg3010 kg
815048 kg12038 kg3010 kg
915048 kg12038 kg3010 kg
1015048 kg12038 kg3010 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
212038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
312038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
412038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
512038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
612038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
712038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
812038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
912038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
1012038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
Sum108342 kgkr 13542750kr 4117680kr 17660430
Gjennomsnitt10834 kgkr 1354275kr 411768kr 1766043

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
166322011704138800-269776717
2028410117041388-5267-18057-269715481
3028410117041388-5267-18057-269715481
4028410117041388-5267-18057-269715481
5028410117041388-5267-18057-269715481
6028410117041388-5267-18057-269715481
7028410117041388-5267-18057-269715481
8028410117041388-5267-18057-269715481
9028410117041388-5267-18057-269715481
10028410117041388-5267-18057-269715481
SUM6632225569011704013880-47403-162513-26970216046
Gjennomsnitt663225569117041388-4740-16251-269721605

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
133160900585000006632338826
201526971158541800332969509503291756632522563
301526971158541800332969509503291756632522563
401526971158541800332969509503291756632522563
501526971158541800332969509503291756632522563
601526971158541800332969509503291756632522563
701526971158541800332969509503291756632522563
801526971158541800332969509503291756632522563
901526971158541800332969509503291756632522563
1001526971158541800332969509503291756632522563
Sum3316091374236395585237620029966485585502962575663225041895
Gjennomsnitt331611374264058537620299668558602962586632504190

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 7165.00 til kr 5000.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 16.653.011

Fordelt på 4891 timar feltarbeid og 16929 timar hausting i bæreåra vert det kr 763 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 268435464 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29