Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:11.01.2022
Kommune:MIDT-TELEMARK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:29.8 daa Totalareal gard:150 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:4960 stk   
Avling per dekar:1000 kgAndel klasse 1:85%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:40 kg Timepris hausting:kr 300
Pris klasse 1:kr 30.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:3.5 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:OSLO


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk-0.79 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 139.60 kr per stk0.87 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 90.40 kr per stk-0.02 kr
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m 16.10 kr per stk2.10 kr
Jordanker 125.00 kr per stk-55.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk-0.31 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 2.50 kr per stk1.80 kr
Wire, 5 mm 7.50 kr per meter-4.50 kr
Wirestrammarar 35.00 kr per stk10.00 kr
Arbeidshanskar 25.00 kr per stk5.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg-0.70 kr
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg-3.00 kr
Grovdolomitt 1.86 kr per kg-0.52 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 85.00 kr per stk-5.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 75.00 kr per stk20.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa-10.00 kr
Emballasje 1.30 kr per kg frukt-0.30 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg-0.70 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg-11.75 kr
Delan 958.40 kr per kg-242.80 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg-3.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Signum 1052.00 kr per kg-153.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter-3.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter-0.58 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter-1.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt364700
Manuelt arbeid felt364700
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt95360
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt467060
Varekostnad totalt920346
Varekostnad felt920346
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt1387406

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante4960.0024800.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00139.60planterekkje120.0016752.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0090.40eigen_formel1180.00106672.00Anleggskostnad
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m1.0016.10plante4960.0079856.00Anleggskostnad
Jordanker2.00125.00planterekkje120.0015000.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter29760.0032736.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante2976.005178.24Anleggskostnad
Stebo-fix2.002.50plante9920.0024800.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.007.50planterekkje480.003600.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0035.00planterekkje360.0012600.00Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0025.00totalt4.00100.00Anleggskostnad
Roundup0.6053.50daa17.88956.58Anleggskostnad
Nordox0.90182.00daa26.824881.24Anleggskostnad
Multi K-Mg (småfrukta sortar)20.0014.90daa596.008880.40Anleggskostnad
Fullgjødsel 18-3-1512.505.73daa372.502134.43Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.86daa8940.0016628.40Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0085.00plante4960.00421600.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1085.00plante496.0042160.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0075.00eigen_formel1241.0093075.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante19840.007936.00Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
313392 kg11383 kg2009 kg45 %
413392 kg11383 kg2009 kg45 %
513392 kg11383 kg2009 kg45 %
632736 kg27826 kg4910 kg110 %
732736 kg27826 kg4910 kg110 %
832736 kg27826 kg4910 kg110 %
932736 kg27826 kg4910 kg110 %
1032736 kg27826 kg4910 kg110 %
1141664 kg35414 kg6250 kg140 %
1241664 kg35414 kg6250 kg140 %
1341664 kg35414 kg6250 kg140 %
1441664 kg35414 kg6250 kg140 %
1541664 kg35414 kg6250 kg140 %
1641664 kg35414 kg6250 kg140 %
1735712 kg30355 kg5357 kg120 %
1835712 kg30355 kg5357 kg120 %
1935712 kg30355 kg5357 kg120 %
2035712 kg30355 kg5357 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
311383 kgkr 341490kr 0kr 341490
411383 kgkr 341490kr 0kr 341490
511383 kgkr 341490kr 0kr 341490
627826 kgkr 834780kr 0kr 834780
727826 kgkr 834780kr 0kr 834780
827826 kgkr 834780kr 0kr 834780
927826 kgkr 834780kr 0kr 834780
1027826 kgkr 834780kr 0kr 834780
1135414 kgkr 1062420kr 0kr 1062420
1235414 kgkr 1062420kr 0kr 1062420
1335414 kgkr 1062420kr 0kr 1062420
1435414 kgkr 1062420kr 0kr 1062420
1535414 kgkr 1062420kr 0kr 1062420
1635414 kgkr 1062420kr 0kr 1062420
1730355 kgkr 910650kr 0kr 910650
1830355 kgkr 910650kr 0kr 910650
1930355 kgkr 910650kr 0kr 910650
2030355 kgkr 910650kr 0kr 910650
Sum507183 kgkr 15215490kr 0kr 15215490
Gjennomsnitt25359 kgkr 760775kr 0kr 760775

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
14855920386884940-1190528030
200386884940-119042438
3052476386884940-119094914
4052476386884940-119094914
5052476386884940-119094914
60128278386884940-1190170716
70128278386884940-1190170716
80128278386884940-1190170716
90128278386884940-1190170716
100128278386884940-1190170716
110163259386884940-1190205697
120163259386884940-1190205697
130163259386884940-1190205697
140163259386884940-1190205697
150163259386884940-1190205697
160163259386884940-1190205697
170139937386884940-1190182375
180139937386884940-1190182375
190139937386884940-1190182375
200139937386884940-1190182375
SUM485592233812077376098800-238003672472
Gjennomsnitt24280116906386884940-1190183624

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1138740604464208300000157821409735
202407423812083001041600015782148479
30152052381208300197904010044015782333795
40152052381208300197904010044015782333795
50152052381208300197904010044015782333795
60152052381208300364560024552015782645531
70152052381208300364560024552015782645531
80152052381208300364560024552015782645531
90152052381208300364560024552015782645531
100152052381208300364560024552015782645531
110152052381208300395808031248015782743739
120152052381208300395808031248015782743739
130152052381208300395808031248015782743739
140152052381208300395808031248015782743739
150152052381208300395808031248015782743739
160152052381208300395808031248015782743739
170152052381208300395808026784015782699099
180152052381208300395808026784015782699099
190152052381208300395808026784015782699099
200152052381208300395808026784015782699099
Sum138740629776449699416640064787520447516031563513046081
Gjennomsnitt69370148882485208300323938022375815782652304

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 7165.00 til kr 0.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleigeEmballasje
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året298
Feltarbeid 3. året565
Feltarbeid 4. året565
Feltarbeid 5. året565
Feltarbeid 6. året1042
Feltarbeid 7. året1042
Feltarbeid 8. året1042
Feltarbeid 9. året1042
Feltarbeid 10. året1042
Feltarbeid 11. året1131
Feltarbeid 12. året1131
Feltarbeid 13. året1131
Feltarbeid 14. året1131
Feltarbeid 15. året1131
Feltarbeid 16. året1131
Feltarbeid 17. året1131
Feltarbeid 18. året1131
Feltarbeid 19. året1131
Feltarbeid 20. året1131
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m744
Arbeid med vatningsanlegg298
Traktortimar ved planting119
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
3335
4335
5335
6818
7818
8818
9818
10818
111042
121042
131042
141042
151042
161042
17893
18893
19893
20893


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 16.795.793

Fordelt på 18511 timar feltarbeid og 14917 timar hausting i bæreåra vert det kr 502 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 42438 6547 35891 0 0 0 35891 45091 -9200
2 0 42438 28538 13901 104160 52080 0 -38179 45091 -83270
3 341490 94914 19669 416735 298344 149172 0 267563 45091 222472
4 341490 94914 19669 416735 298344 149172 0 267563 45091 222472
5 341490 94914 19669 416735 298344 149172 0 267563 45091 222472
6 834780 170716 19669 985827 610080 305040 0 680787 45091 635696
7 834780 170716 19669 985827 610080 305040 0 680787 45091 635696
8 834780 170716 19669 985827 610080 305040 0 680787 45091 635696
9 834780 170716 19669 985827 610080 305040 0 680787 45091 635696
10 834780 170716 19669 985827 610080 305040 0 680787 45091 635696
11 1062420 205697 19669 1248448 708288 354144 0 894304 45091 849213
12 1062420 205697 19669 1248448 708288 354144 0 894304 45091 849213
13 1062420 205697 19669 1248448 708288 354144 0 894304 45091 849213
14 1062420 205697 19669 1248448 708288 354144 0 894304 45091 849213
15 1062420 205697 19669 1248448 708288 354144 0 894304 45091 849213
16 1062420 205697 19669 1248448 708288 354144 0 894304 45091 849213
17 910650 182375 19669 1073356 663648 331824 0 741532 45091 696441
18 910650 182375 19669 1073356 663648 331824 0 741532 45091 696441
19 910650 182375 19669 1073356 663648 331824 0 741532 45091 696441
20 910650 182375 19669 1073356 663648 331824 0 741532 45091 696441
Sum 15215490 3186880 389127 18013243 10953912 5476956 0 12536287 901820 11634467
Gjennomsnitt 760775 159344 19456 900662 547696 273848 0 626814 45091 581723

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 20.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 15.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn