Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:11.01.2022
Kommune:SOGNDAL Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:30 daa Totalareal gard:40 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.7 m
Antal plantar:14286 stk   
Avling per dekar:3500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:150 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 3.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk-0.79 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 150.00 kr per stk11.27 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 150.00 kr per stk59.58 kr
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m 20.00 kr per stk6.00 kr
Jordanker 95.00 kr per stk-85.00 kr
Streng 2,4 mm 1.20 kr per stk-0.21 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 1.10 kr per stk0.40 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter-6.65 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk-100.00 kr
Arbeidshanskar 100.00 kr per stk80.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa-3500.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 100.00 kr per stk10.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Grovdolomitt 2.40 kr per kg0.02 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg-0.91 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg-0.70 kr
Urea 9.00 kr per kg-1.31 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter-50.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg-11.75 kr
Scala 842.00 kr per liter-52.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg-400.00 kr
Delan 958.40 kr per kg-242.80 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg-3.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter-3.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter-0.58 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter-1.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt855015
Manuelt arbeid felt855015
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt96000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt958015
Varekostnad totalt2840697
Varekostnad felt2840697
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt3798712

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante14286.0071430.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00150.00planterekkje334.0050100.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00150.00eigen_formel1503.00225450.00Anleggskostnad
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m1.0020.00plante14286.00285720.00Anleggskostnad
Jordanker2.0095.00planterekkje334.0031730.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.20rekkjemeter40080.0048096.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante8571.6014914.58Anleggskostnad
Stebo-fix2.001.10plante28572.0031429.20Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje1336.007147.60Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje1002.0025050.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter10020.00200400.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel33.5916794.79Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.00100.00totalt4.00400.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa30.00120000.00Anleggskostnad
Roundup0.3053.50daa9.00481.50Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.00100.00plante14286.001428600.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.10100.00plante1428.60142860.00Anleggskostnad
Nordox0.90182.00daa27.004914.00Anleggskostnad
Grovdolomitt300.002.40daa9000.0021600.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0055.00eigen_formel1671.0091905.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante57144.0022857.60Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
226250 kg23625 kg2625 kg25 %
378750 kg70875 kg7875 kg75 %
478750 kg70875 kg7875 kg75 %
578750 kg70875 kg7875 kg75 %
6105000 kg94500 kg10500 kg100 %
7105000 kg94500 kg10500 kg100 %
8178500 kg160650 kg17850 kg170 %
9178500 kg160650 kg17850 kg170 %
10178500 kg160650 kg17850 kg170 %
11178500 kg160650 kg17850 kg170 %
12178500 kg160650 kg17850 kg170 %
13105000 kg94500 kg10500 kg100 %
14105000 kg94500 kg10500 kg100 %
15105000 kg94500 kg10500 kg100 %
16105000 kg94500 kg10500 kg100 %
1778750 kg70875 kg7875 kg75 %
1878750 kg70875 kg7875 kg75 %
1978750 kg70875 kg7875 kg75 %
2078750 kg70875 kg7875 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
223625 kgkr 236250kr 7875kr 244125
370875 kgkr 708750kr 23625kr 732375
470875 kgkr 708750kr 23625kr 732375
570875 kgkr 708750kr 23625kr 732375
694500 kgkr 945000kr 31500kr 976500
794500 kgkr 945000kr 31500kr 976500
8160650 kgkr 1606500kr 53550kr 1660050
9160650 kgkr 1606500kr 53550kr 1660050
10160650 kgkr 1606500kr 53550kr 1660050
11160650 kgkr 1606500kr 53550kr 1660050
12160650 kgkr 1606500kr 53550kr 1660050
1394500 kgkr 945000kr 31500kr 976500
1494500 kgkr 945000kr 31500kr 976500
1594500 kgkr 945000kr 31500kr 976500
1694500 kgkr 945000kr 31500kr 976500
1770875 kgkr 708750kr 23625kr 732375
1870875 kgkr 708750kr 23625kr 732375
1970875 kgkr 708750kr 23625kr 732375
2070875 kgkr 708750kr 23625kr 732375
Sum1890000 kgkr 18900000kr 630000kr 19530000
Gjennomsnitt94500 kgkr 945000kr 31500kr 976500

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1132954900615004980-45001391529
202197138269615004980-4500289962
3065913824806615004980-4500745924
4065913824806615004980-4500745924
5065913824806615004980-4500745924
6087885033075615004980-4500973905
7087885033075615004980-4500973905
80149404556228615004980-45001612253
90149404556228615004980-45001612253
100149404556228615004980-45001612253
110149404556228615004980-45001612253
120149404556228615004980-45001612253
13087885033075615004980-4500973905
14087885033075615004980-4500973905
15087885033075615004980-4500973905
16087885033075615004980-4500973905
17065913824806615004980-4500745924
18065913824806615004980-4500745924
19065913824806615004980-4500745924
20065913824806615004980-4500745924
SUM132954917577004661501123000099600-9000020807654
Gjennomsnitt6647787885033075615004980-45001040383

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1379871205400192001380000000617294023042
202465324001920013800009450003062561729371107
3055747240019200138000018900009187561729557951
4055747240019200138000018900009187561729557951
5055747240019200138000026250009187561729631451
60557472400192001380000315000012250061729714576
70557472400192001380000315000012250061729714576
80557472400192001380000315000020825061729800326
90557472400192001380000315000020825061729800326
100557472400192001380000336000020825061729821326
110557472400192001380000367500020825061729852826
120557472400192001380000367500020825061729852826
130557472400192001380000367500012250061729767076
140557472400192001380000367500012250061729767076
150557472400192001380000367500012250061729767076
160557472400192001380000367500012250061729767076
17055747240019200138000040950009187561729778451
18055747240019200138000040950009187561729778451
19055747240019200138000040950009187561729778451
20055747240019200138000040950009187561729778451
Sum379871210280945100038400027600000617400002450000123458217880388
Gjennomsnitt189936514052550192001380000308700012250061729894019

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 640.00, FasteKostnader frå 7165.00 til kr 4600.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året270
Feltarbeid 3. året540
Feltarbeid 4. året540
Feltarbeid 5. året750
Feltarbeid 6. året900
Feltarbeid 7. året900
Feltarbeid 8. året900
Feltarbeid 9. året900
Feltarbeid 10. året960
Feltarbeid 11. året1050
Feltarbeid 12. året1050
Feltarbeid 13. året1050
Feltarbeid 14. året1050
Feltarbeid 15. året1050
Feltarbeid 16. året1050
Feltarbeid 17. året1170
Feltarbeid 18. året1170
Feltarbeid 19. året1170
Feltarbeid 20. året1170
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m2143
Arbeid med vatningsanlegg300
Traktortimar ved planting120
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2175
3525
4525
5525
6700
7700
81190
91190
101190
111190
121190
13700
14700
15700
16700
17525
18525
19525
20525


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 31.081.266

Fordelt på 17640 timar feltarbeid og 14000 timar hausting i bæreåra vert det kr 982 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 100 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 61980 24600 37380 0 0 138000 -100620 123458 -224078
2 244125 289962 46253 487835 125125 125125 138000 224710 123458 101252
3 732375 745924 77347 1400952 280875 280875 138000 982077 123458 858619
4 732375 745924 77347 1400952 280875 280875 138000 982077 123458 858619
5 732375 745924 77347 1400952 354375 354375 138000 908577 123458 785119
6 976500 973905 77347 1873058 437500 437500 138000 1297558 123458 1174100
7 976500 973905 77347 1873058 437500 437500 138000 1297558 123458 1174100
8 1660050 1612253 77347 3194956 523250 523250 138000 2533706 123458 2410248
9 1660050 1612253 77347 3194956 523250 523250 138000 2533706 123458 2410248
10 1660050 1612253 77347 3194956 544250 544250 138000 2512706 123458 2389248
11 1660050 1612253 77347 3194956 575750 575750 138000 2481206 123458 2357748
12 1660050 1612253 77347 3194956 575750 575750 138000 2481206 123458 2357748
13 976500 973905 77347 1873058 490000 490000 138000 1245058 123458 1121600
14 976500 973905 77347 1873058 490000 490000 138000 1245058 123458 1121600
15 976500 973905 77347 1873058 490000 490000 138000 1245058 123458 1121600
16 976500 973905 77347 1873058 490000 490000 138000 1245058 123458 1121600
17 732375 745924 77347 1400952 501375 501375 138000 761577 123458 638119
18 732375 745924 77347 1400952 501375 501375 138000 761577 123458 638119
19 732375 745924 77347 1400952 501375 501375 138000 761577 123458 638119
20 732375 745924 77347 1400952 501375 501375 138000 761577 123458 638119
Sum 19530000 19478105 1463094 37545011 8624000 8624000 2760000 26161011 2469160 23691851
Gjennomsnitt 976500 973905 73155 1877251 431200 431200 138000 1308051 123458 1184593

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 100 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 31.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 23.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn