Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:09.01.2022
Kommune:SOGNDAL Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:2.6 daa Totalareal gard:55 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:718 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 8.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk-0.79 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 128.00 kr per stk-10.73 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 73.00 kr per stk-17.42 kr
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m 12.60 kr per stk-1.40 kr
Jordanker 95.00 kr per stk-85.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk-0.31 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk-0.20 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter-6.65 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk-100.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk-5.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk-10.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa-3500.00 kr
Kalk 1.86 kr per kg-0.31 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg-3.00 kr
Degenerert naturtorv 0.66 kr per liter0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 4.71 kr per kg0.00 kr
Kalsiumklorid 4.48 kr per kg-1.80 kr
Granulert dolomitt 1.99 kr per kg-0.26 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter-1.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg-11.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter-3.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter-0.58 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter-1.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt26740
Manuelt arbeid felt26740
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt5200
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon4000
Arbeid og admin totalt35940
Varekostnad totalt144224
Varekostnad felt144224
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt180164

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante718.0064620.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante71.806462.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante718.003590.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00128.00planterekkje34.004352.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0073.00eigen_formel90.676618.67Anleggskostnad
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m1.0012.60plante718.009046.80Anleggskostnad
Jordanker2.0095.00planterekkje34.003230.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter2584.002842.40Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante430.80749.59Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.50plante1436.00718.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje136.00727.60Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje102.002550.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter646.0012920.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.76877.78Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0015.00totalt4.0060.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa5.20364.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa2.6010400.00Anleggskostnad
Kalk300.001.86daa780.001450.80Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa260.00780.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.66plante7180.004738.80Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0055.00eigen_formel108.675976.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante2872.001148.80Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2465 kg279 kg186 kg15 %
31240 kg744 kg496 kg40 %
42016 kg1209 kg806 kg65 %
52791 kg1674 kg1116 kg90 %
63256 kg1954 kg1302 kg105 %
73566 kg2140 kg1426 kg115 %
83721 kg2233 kg1488 kg120 %
93876 kg2326 kg1550 kg125 %
104031 kg2419 kg1612 kg130 %
114186 kg2512 kg1674 kg135 %
124341 kg2605 kg1736 kg140 %
134496 kg2698 kg1798 kg145 %
144496 kg2698 kg1798 kg145 %
154248 kg2549 kg1699 kg137 %
163938 kg2363 kg1575 kg127 %
173628 kg2177 kg1451 kg117 %
182915 kg1749 kg1166 kg94 %
192481 kg1488 kg992 kg80 %
202326 kg1395 kg930 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2279 kgkr 5580kr 1488kr 7068
3744 kgkr 14880kr 3968kr 18848
41209 kgkr 24180kr 6448kr 30628
51674 kgkr 33480kr 8928kr 42408
61954 kgkr 39080kr 10416kr 49496
72140 kgkr 42800kr 11408kr 54208
82233 kgkr 44660kr 11904kr 56564
92326 kgkr 46520kr 12400kr 58920
102419 kgkr 48380kr 12896kr 61276
112512 kgkr 50240kr 13392kr 63632
122605 kgkr 52100kr 13888kr 65988
132698 kgkr 53960kr 14384kr 68344
142698 kgkr 53960kr 14384kr 68344
152549 kgkr 50980kr 13592kr 64572
162363 kgkr 47260kr 12600kr 59860
172177 kgkr 43540kr 11608kr 55148
181749 kgkr 34980kr 9328kr 44308
191488 kgkr 29760kr 7936kr 37696
201395 kgkr 27900kr 7440kr 35340
Sum37212 kgkr 744240kr 198408kr 942648
Gjennomsnitt1861 kgkr 37212kr 9920kr 47132

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyr DebioBotn-frådragSum
1900820052970429-1865-22-28293639
20259558652974264429-1865-22-28211002
306919156252974264429-1865-22-28216302
4011244253952974264429-1865-22-28221604
5015568351552974264429-1865-22-28226904
6018172410152974264429-1865-22-28230094
7019902449252974264429-1865-22-28232215
8020767468752974264429-1865-22-28233275
9021632488352974264429-1865-22-28234336
10022497507852974264429-1865-22-28235396
11023362527352974264429-1865-22-28236456
12024227546852974264429-1865-22-28237516
13025091566452974264429-1865-22-28238576
14025091566452974264429-1865-22-28238576
15023706535252974264429-1865-22-28236879
16021976496152974264429-1865-22-28234758
17020246457152974264429-1865-22-28232638
18016266367352974264429-1865-22-28227760
19013838312552974264429-1865-22-28224784
20012974293052974264429-1865-22-28223725
SUM9008234607378124105940810168580-37300-440-5640666435
Gjennomsnitt450417304390652974051429-1865-22-28233322

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1180164005171851400002252201447
20280664651718514046510930225230317
302806646517185140930202480225236518
402806646517185140930204032225238070
5028066465171851401292005582225243238
6028066465171851401550406512225246752
7028066465171851401550407132225247372
8028066465171851401550407442225247682
9028066465171851401550407752225247992
10028066465171851401653808062225249335
11028066465171851401808808372225251196
12028066465171851401808808682225251506
13028066465171851401808808992225251816
14028066465171851401808808992225251816
15028066465171851401808808496225251320
16028066465171851401808807876225250700
17028066465171851402015507256225252147
18028066465171851402015505830225250721
19028066465171851402015504962225249853
20028066465171851402015504652225249543
Sum18016453321122741033637028703038780124034450411099335
Gjennomsnitt900826666145171851401519406202225254967

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året23
Feltarbeid 3. året47
Feltarbeid 4. året47
Feltarbeid 5. året65
Feltarbeid 6. året78
Feltarbeid 7. året78
Feltarbeid 8. året78
Feltarbeid 9. året78
Feltarbeid 10. året83
Feltarbeid 11. året90
Feltarbeid 12. året90
Feltarbeid 13. året90
Feltarbeid 14. året90
Feltarbeid 15. året90
Feltarbeid 16. året90
Feltarbeid 17. året101
Feltarbeid 18. året101
Feltarbeid 19. året101
Feltarbeid 20. året101
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m108
Arbeid med vatningsanlegg26
Traktortimar ved planting10
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
25
312
420
528
633
736
837
939
1040
1142
1243
1345
1445
1542
1639
1736
1829
1925
2023


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 937.660

Fordelt på 1519 timar feltarbeid og 620 timar hausting i bæreåra vert det kr 438 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 3557 517 3040 0 0 18514 -15474 4504 -19978
2 7068 11002 3969 14101 5581 2791 18514 -7204 4504 -11708
3 18848 16302 3969 31181 11782 5891 18514 6775 4504 2271
4 30628 21604 3969 48263 13334 6667 18514 23081 4504 18577
5 42408 26904 3969 65343 18502 9251 18514 37577 4504 33073
6 49496 30094 3969 75621 22016 11008 18514 46098 4504 41594
7 54208 32215 3969 82454 22636 11318 18514 52621 4504 48117
8 56564 33275 3969 85870 22946 11473 18514 55882 4504 51378
9 58920 34336 3969 89287 23256 11628 18514 59144 4504 54640
10 61276 35396 3969 92703 24600 12300 18514 61889 4504 57385
11 63632 36456 3969 96119 26460 13230 18514 64374 4504 59870
12 65988 37516 3969 99535 26770 13385 18514 67635 4504 63131
13 68344 38576 3969 102951 27080 13540 18514 70896 4504 66392
14 68344 38576 3969 102951 27080 13540 18514 70896 4504 66392
15 64572 36879 3969 97482 26584 13292 18514 65675 4504 61171
16 59860 34758 3969 90649 25964 12982 18514 59152 4504 54648
17 55148 32638 3969 83817 27411 13706 18514 51597 4504 47093
18 44308 27760 3969 68099 25985 12993 18514 36592 4504 32088
19 37696 24784 3969 58511 25117 12559 18514 27438 4504 22934
20 35340 23725 3969 55096 24807 12404 18514 24178 4504 19674
Sum 942648 576353 75931 1443070 427912 213956 370287 858827 90080 768747
Gjennomsnitt 47132 28818 3797 72154 21396 10698 18514 42941 4504 38437

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 19.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 11.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn