Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:03.05.2021
Kommune:ULVIK Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:6.5 daa Totalareal gard:24 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:2053 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:70%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 6.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:40.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Hardanger Fjordfrukt, BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 80.00 kr per stk-10.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 9598.00 kr per daa5598.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt65266
Manuelt arbeid felt65266
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt10400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt79166
Varekostnad totalt356590
Varekostnad felt356590
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt435756

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0080.00plante2053.00164240.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1080.00plante205.3016424.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2053.008212.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje88.008272.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel264.0014784.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante2053.0019298.20Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje88.004488.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter7392.008131.20Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1231.803917.12Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante4106.001642.40Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje352.001883.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje264.006600.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel5.012505.21Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa13.00910.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.009598.00daa6.5062387.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa1950.002535.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa650.001950.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante20530.0010265.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel309.0015141.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante8212.002956.32Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21455 kg1019 kg437 kg15 %
33881 kg2717 kg1164 kg40 %
46306 kg4414 kg1892 kg65 %
58732 kg6112 kg2620 kg90 %
610187 kg7131 kg3056 kg105 %
711157 kg7810 kg3347 kg115 %
811642 kg8150 kg3493 kg120 %
912128 kg8489 kg3638 kg125 %
1012613 kg8829 kg3784 kg130 %
1113098 kg9168 kg3929 kg135 %
1213583 kg9508 kg4075 kg140 %
1314068 kg9848 kg4220 kg145 %
1414068 kg9848 kg4220 kg145 %
1513292 kg9304 kg3988 kg137 %
1612322 kg8625 kg3696 kg127 %
1711351 kg7946 kg3405 kg117 %
189120 kg6384 kg2736 kg94 %
197762 kg5433 kg2328 kg80 %
207277 kg5094 kg2183 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21019 kgkr 12738kr 2622kr 15360
32717 kgkr 33963kr 6984kr 40947
44414 kgkr 55175kr 11352kr 66527
56112 kgkr 76400kr 15720kr 92120
67131 kgkr 89138kr 18336kr 107474
77810 kgkr 97625kr 20082kr 117707
88150 kgkr 101875kr 20958kr 122833
98489 kgkr 106113kr 21828kr 127941
108829 kgkr 110363kr 22704kr 133067
119168 kgkr 114600kr 23574kr 138174
129508 kgkr 118850kr 24450kr 143300
139848 kgkr 123100kr 25320kr 148420
149848 kgkr 123100kr 25320kr 148420
159304 kgkr 116300kr 23928kr 140228
168625 kgkr 107813kr 22176kr 129989
177946 kgkr 99325kr 20430kr 119755
186384 kgkr 79800kr 16416kr 96216
195433 kgkr 67913kr 13968kr 81881
205094 kgkr 63675kr 13098kr 76773
Sum135829 kgkr 1697863kr 349266kr 2047129
Gjennomsnitt6791 kgkr 84893kr 17463kr 102356

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
1174302001261301074-1865-51-1617184456
208631129812613106721074-1865-51-161730755
3023013345712613106721074-1865-51-161747296
4037387561912613106721074-1865-51-161763832
5051769778112613106721074-1865-51-161780376
6060400907612613106721074-1865-51-161790302
7066151994112613106721074-1865-51-161796918
80690311037412613106721074-1865-51-1617100231
90719021080512613106721074-1865-51-1617103533
100747821123812613106721074-1865-51-1617106846
110776531166912613106721074-1865-51-1617110148
120805331210312613106721074-1865-51-1617113462
130834131253312613106721074-1865-51-1617116772
140834131253312613106721074-1865-51-1617116772
150788051184412613106721074-1865-51-1617111475
160730541097712613106721074-1865-51-1617104857
170673031011312613106721074-1865-51-161798242
18054072812612613106721074-1865-51-161783024
19046018691412613106721074-1865-51-161773758
20043146648412613106721074-1865-51-161770456
SUM174302115047617288525226020276821480-37300-1020-323401903511
Gjennomsnitt871557524864412613101381074-1865-51-161795176

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
14357560012941539400006536458980
204769161712941539401018702546653642343
304769161712941539402037406792653656776
4047691617129415394020374011036653661019
5047691617129415394028298015281653673188
6047691617129415394033957017827653681394
7047691617129415394033957019525653683091
8047691617129415394033957020374653683940
9047691617129415394033957021224653684791
10047691617129415394036221022073653687903
11047691617129415394039617022922653692148
12047691617129415394039617023770653692996
13047691617129415394039617024619653693845
14047691617129415394039617024619653693845
15047691617129415394039617023261653692487
16047691617129415394039617021564653690790
17047691617129415394044144019864653693618
18047691617129415394044144015960653689714
19047691617129415394044144013584653687337
20047691617129415394044144012735653686488
Sum435756906083072325872307877066555703395741307272026693
Gjennomsnitt21788453015361294153940332780169796536101335

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året58
Feltarbeid 3. året116
Feltarbeid 4. året116
Feltarbeid 5. året162
Feltarbeid 6. året194
Feltarbeid 7. året194
Feltarbeid 8. året194
Feltarbeid 9. året194
Feltarbeid 10. året207
Feltarbeid 11. året226
Feltarbeid 12. året226
Feltarbeid 13. året226
Feltarbeid 14. året226
Feltarbeid 15. året226
Feltarbeid 16. året226
Feltarbeid 17. året252
Feltarbeid 18. året252
Feltarbeid 19. året252
Feltarbeid 20. året252
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m308
Arbeid med vatningsanlegg65
Traktortimar ved planting26
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
215
339
463
587
6102
7112
8116
9121
10126
11131
12136
13141
14141
15133
16123
17114
1891
1978
2073


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.929.077

Fordelt på 3803 timar feltarbeid og 1940 timar hausting i bæreåra vert det kr 510 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 10154 1294 8860 0 0 15394 -6533 13073 -19606
2 15360 30755 7679 38435 12733 6367 15394 16675 13073 3602
3 40947 47296 7679 80563 27166 13583 15394 51586 13073 38513
4 66527 63832 7679 122680 31410 15705 15394 91581 13073 78508
5 92120 80376 7679 164817 43579 21789 15394 127633 13073 114560
6 107474 90302 7679 190096 51784 25892 15394 148810 13073 135737
7 117707 96918 7679 206946 53482 26741 15394 164811 13073 151738
8 122833 100231 7679 215385 54331 27165 15394 172825 13073 159752
9 127941 103533 7679 223794 55181 27591 15394 180810 13073 167737
10 133067 106846 7679 232233 58294 29147 15394 187692 13073 174619
11 138174 110148 7679 240643 62538 31269 15394 193980 13073 180907
12 143300 113462 7679 249083 63387 31693 15394 201995 13073 188922
13 148420 116772 7679 257513 64236 32118 15394 210001 13073 196928
14 148420 116772 7679 257513 64236 32118 15394 210001 13073 196928
15 140228 111475 7679 244024 62878 31439 15394 197191 13073 184118
16 129989 104857 7679 227166 61180 30590 15394 181182 13073 168109
17 119755 98242 7679 210318 64008 32004 15394 162920 13073 149847
18 96216 83024 7679 171561 60104 30052 15394 126115 13073 113042
19 81881 73758 7679 147959 57728 28864 15394 103701 13073 90628
20 76773 70456 7679 139550 56879 28439 15394 95716 13073 82643
Sum 2047129 1729209 147203 3629134 1005131 502565 307877 2818692 261460 2557232
Gjennomsnitt 102356 86460 7360 181457 50257 25128 15394 140935 13073 127862

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 17.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn