Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:02.05.2021
Kommune:VOSS Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:40 daa Totalareal gard:41 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:19048 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:0%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Reglone 283.20 kr per liter0.00 kr
Tunnel 98000.00 kr per daa0.00 kr
Envidor 240 C 2522.80 kr per liter0.00 kr
Svart plast 0,1 mm 6.00 kr per meter0.00 kr
Bringebærplante 20.00 kr per stk0.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 53.50 kr per stk0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 1174.20 kr per liter0.00 kr
Fokus ultra 168.00 kr per liter0.00 kr
Calcinit 7.72 kr per kg0.00 kr
Emballasje 2.50 kr per kg bringebær0.00 kr
Drift kjøleanlegg 3500.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 27.50 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter0.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter0.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Teldor 881.00 kr per kg0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 7.15 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Signum 1052.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt235918
Manuelt arbeid felt196000
Manuelt arbeid viltgjerde39918
Traktorarbeide felt240000
Traktorarbeide viltgjerde39270
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt518688
Varekostnad totalt5091070
Varekostnad felt4974960
Varekostnad viltgjerde116110
Anleggskostnad totalt5609758

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 3920000) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter23072.0025379.20Anleggskostnad
Roundup0.3553.50daa14.00749.00Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa40.00160000.00Anleggskostnad
Gallery0.102640.00daa4.0010560.00Anleggskostnad
Reglone0.25283.20daa10.002832.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.006.00rekkjemeter11200.0067200.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0020.00plante19048.00380960.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3053.50rekkjemeter3360.00179760.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3055.00rekkjemeter3360.00184800.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.40rekkjemeter81760.0032704.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter1700.0049300.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter1700.002720.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter1700.0062050.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter1700.002040.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
264000 kg64000 kg0 kg
364000 kg64000 kg0 kg
464000 kg64000 kg0 kg
564000 kg64000 kg0 kg
664000 kg64000 kg0 kg
764000 kg64000 kg0 kg
864000 kg64000 kg0 kg
964000 kg64000 kg0 kg
1064000 kg64000 kg0 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
264000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
364000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
464000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
564000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
664000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
764000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
864000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
964000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
1064000 kgkr 3840000kr 0kr 3840000
Sum576000 kgkr 34560000kr 0kr 34560000
Gjennomsnitt57600 kgkr 3456000kr 0kr 3456000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
11121952070000664000-58541192738
20387840700006640-13440-46080-5854399106
30387840700006640-13440-46080-5854399106
40387840700006640-13440-46080-5854399106
50387840700006640-13440-46080-5854399106
60387840700006640-13440-46080-5854399106
70387840700006640-13440-46080-5854399106
80387840700006640-13440-46080-5854399106
90387840700006640-13440-46080-5854399106
100387840700006640-13440-46080-5854399106
SUM1121952349056070000066400-120960-414720-585404784692
Gjennomsnitt112195349056700006640-12096-41472-5854478469

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
15609758002800000001121955724753
201080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
301080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
401080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
501080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
601080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
701080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
801080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
901080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
1001080083400280020000016350045500016800014000001121952612903
Sum56097589720693060028000180000014715004095000151200012600000112195229240878
Gjennomsnitt560976972073060280018000014715040950015120012600001121952924088

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
21600003500
31600003500
41600003500
51600003500
61600003500
71600003500
81600003500
91600003500
101600003500

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året2600
Feltarbeid 3. året2600
Feltarbeid 4. året2600
Feltarbeid 5. året2600
Feltarbeid 6. året2600
Feltarbeid 7. året2600
Feltarbeid 8. året2600
Feltarbeid 9. året2600
Feltarbeid 10. året2600
Arbeid med vatningsanlegg320
Traktortimar ved planting600
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde156
Strekking av gjerde, viltgjerde 98
Festing av krampar, viltgjerde16
Strekking topptråd, viltgjerde56
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m800
Arbeid med tunnel960

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
28000
38000
48000
58000
68000
78000
88000
98000
108000


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 26.966.814

Fordelt på 24360 timar feltarbeid og 72000 timar hausting i bæreåra vert det kr 280 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 100 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 70786 2800 67986 0 0 0 67986 448781 -380795
2 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
3 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
4 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
5 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
6 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
7 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
8 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
9 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
10 3840000 399106 277708 3961398 2023000 2023000 200000 1738398 448781 1289617
Sum 34560000 3662740 2502169 35720571 18207000 18207000 1800000 15713571 4487810 11225761
Gjennomsnitt 3456000 366274 250217 3572057 1820700 1820700 180000 1571357 448781 1122576

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 100 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 27.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 21.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn