Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:05.04.2021
Kommune:SOGNDAL Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:2.6 daa Totalareal gard:30 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:813 stk   
Avling per dekar:3000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:125 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 3.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 128.00 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 128.00 kr per stk55.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 95.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.86 kr per kg0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg0.00 kr
Urea 9.00 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Scala 842.00 kr per liter0.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Delan 958.40 kr per kg0.00 kr
Topsin 936.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt51783
Manuelt arbeid felt51783
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt8320
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt67103
Varekostnad totalt140490
Varekostnad felt140490
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt207593

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante813.004065.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00128.00planterekkje26.003328.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00128.00eigen_formel99.6712757.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0012.60plante813.0010243.80Anleggskostnad
Jordanker2.0095.00planterekkje26.002470.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter2704.002974.40Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante487.80848.77Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.50plante1626.00813.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje104.00556.40Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje78.001950.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.96977.78Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0015.00totalt4.0060.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa2.6010400.00Anleggskostnad
Roundup0.3053.50daa0.7841.73Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante813.0073170.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante81.307317.00Anleggskostnad
Nordox0.90182.00daa2.34425.88Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.86daa780.001450.80Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0055.00eigen_formel113.676251.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante3252.001300.80Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21950 kg1755 kg195 kg25 %
35850 kg5265 kg585 kg75 %
45850 kg5265 kg585 kg75 %
55850 kg5265 kg585 kg75 %
67800 kg7020 kg780 kg100 %
77800 kg7020 kg780 kg100 %
813260 kg11934 kg1326 kg170 %
913260 kg11934 kg1326 kg170 %
1013260 kg11934 kg1326 kg170 %
1113260 kg11934 kg1326 kg170 %
1213260 kg11934 kg1326 kg170 %
137800 kg7020 kg780 kg100 %
147800 kg7020 kg780 kg100 %
157800 kg7020 kg780 kg100 %
167800 kg7020 kg780 kg100 %
175850 kg5265 kg585 kg75 %
185850 kg5265 kg585 kg75 %
195850 kg5265 kg585 kg75 %
205850 kg5265 kg585 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21755 kgkr 17550kr 585kr 18135
35265 kgkr 52650kr 1755kr 54405
45265 kgkr 52650kr 1755kr 54405
55265 kgkr 52650kr 1755kr 54405
67020 kgkr 70200kr 2340kr 72540
77020 kgkr 70200kr 2340kr 72540
811934 kgkr 119340kr 3978kr 123318
911934 kgkr 119340kr 3978kr 123318
1011934 kgkr 119340kr 3978kr 123318
1111934 kgkr 119340kr 3978kr 123318
1211934 kgkr 119340kr 3978kr 123318
137020 kgkr 70200kr 2340kr 72540
147020 kgkr 70200kr 2340kr 72540
157020 kgkr 70200kr 2340kr 72540
167020 kgkr 70200kr 2340kr 72540
175265 kgkr 52650kr 1755kr 54405
185265 kgkr 52650kr 1755kr 54405
195265 kgkr 52650kr 1755kr 54405
205265 kgkr 52650kr 1755kr 54405
Sum140400 kgkr 1404000kr 46800kr 1450800
Gjennomsnitt7020 kgkr 70200kr 2340kr 72540

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
162278005070432-52067260
20148655795070432-52020426
304459517375070432-52051314
404459517375070432-52051314
504459517375070432-52051314
605945923175070432-52066758
705945923175070432-52066758
8010108139385070432-520110001
9010108139385070432-520110001
10010108139385070432-520110001
11010108139385070432-520110001
12010108139385070432-520110001
1305945923175070432-52066758
1405945923175070432-52066758
1505945923175070432-52066758
1605945923175070432-52066758
1704459517375070432-52051314
1804459517375070432-52051314
1904459517375070432-52051314
2004459517375070432-52051314
SUM622781189189463301014008640-104001397437
Gjennomsnitt31145945923175070432-52069872

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
120759304685201196000003633224174
202137208520119600819002730363329377
3053192085201196001638008190363346210
4053192085201196001638008190363346210
5053192085201196002275008190363352580
60531920852011960027300010920363359860
70531920852011960027300010920363359860
80531920852011960027300018564363367504
90531920852011960027300018564363367504
100531920852011960029120018564363369324
110531920852011960031850018564363372054
120531920852011960031850018564363372054
130531920852011960031850010920363364410
140531920852011960031850010920363364410
150531920852011960031850010920363364410
160531920852011960031850010920363364410
17053192085201196003549008190363365320
18053192085201196003549008190363365320
19053192085201196003549008190363365320
20053192085201196003549008190363365320
Sum2075939788544201040023920005350800218400726581385635
Gjennomsnitt10380489422152011960026754010920363369282

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året23
Feltarbeid 3. året47
Feltarbeid 4. året47
Feltarbeid 5. året65
Feltarbeid 6. året78
Feltarbeid 7. året78
Feltarbeid 8. året78
Feltarbeid 9. året78
Feltarbeid 10. året83
Feltarbeid 11. året91
Feltarbeid 12. året91
Feltarbeid 13. året91
Feltarbeid 14. året91
Feltarbeid 15. året91
Feltarbeid 16. året91
Feltarbeid 17. året101
Feltarbeid 18. året101
Feltarbeid 19. året101
Feltarbeid 20. året101
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m122
Arbeid med vatningsanlegg26
Traktortimar ved planting10
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
216
347
447
547
662
762
8106
9106
10106
11106
12106
1362
1462
1562
1662
1747
1847
1947
2047


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.216.082

Fordelt på 1529 timar feltarbeid og 1248 timar hausting i bæreåra vert det kr 798 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 0 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 4982 988 3994 0 0 11960 -7966 7266 -15232
2 18135 20426 2865 35696 10920 0 11960 23736 7266 16470
3 54405 51314 6047 99672 24570 0 11960 87712 7266 80446
4 54405 51314 6047 99672 24570 0 11960 87712 7266 80446
5 54405 51314 6047 99672 30940 0 11960 87712 7266 80446
6 72540 66758 6047 133251 38220 0 11960 121291 7266 114025
7 72540 66758 6047 133251 38220 0 11960 121291 7266 114025
8 123318 110001 6047 227272 45864 0 11960 215312 7266 208046
9 123318 110001 6047 227272 45864 0 11960 215312 7266 208046
10 123318 110001 6047 227272 47684 0 11960 215312 7266 208046
11 123318 110001 6047 227272 50414 0 11960 215312 7266 208046
12 123318 110001 6047 227272 50414 0 11960 215312 7266 208046
13 72540 66758 6047 133251 42770 0 11960 121291 7266 114025
14 72540 66758 6047 133251 42770 0 11960 121291 7266 114025
15 72540 66758 6047 133251 42770 0 11960 121291 7266 114025
16 72540 66758 6047 133251 42770 0 11960 121291 7266 114025
17 54405 51314 6047 99672 43680 0 11960 87712 7266 80446
18 54405 51314 6047 99672 43680 0 11960 87712 7266 80446
19 54405 51314 6047 99672 43680 0 11960 87712 7266 80446
20 54405 51314 6047 99672 43680 0 11960 87712 7266 80446
Sum 1450800 1335159 112705 2673254 753480 0 239200 2434054 145320 2288734
Gjennomsnitt 72540 66758 5635 133663 37674 0 11960 121703 7266 114437

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 0 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 33.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 26.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn