Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:30.03.2021
Kommune:DRAMMEN Fylke:VIKEN
Feltstorleik:7.9 daa Totalareal gard:18 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:5280 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 126 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 126
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 152.00
Rentesats:1.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:VESTFOLD


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Reglone 283.20 kr per liter0.00 kr
Envidor 240 C 2522.80 kr per liter0.00 kr
Svart plast 0,1 mm 6.00 kr per meter0.00 kr
Bringebærplante 20.00 kr per stk0.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 53.50 kr per stk0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 1174.20 kr per liter0.00 kr
Fokus ultra 168.00 kr per liter0.00 kr
Calcinit 7.72 kr per kg0.00 kr
Emballasje 2.50 kr per kg bringebær0.00 kr
Drift kjøleanlegg 3500.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 27.50 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter0.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter0.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Teldor 881.00 kr per kg0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 7.15 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Signum 1052.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt27871
Manuelt arbeid felt27871
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt47400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon2520
Arbeid og admin totalt77791
Varekostnad totalt255456
Varekostnad felt255456
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt333247

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter5438.405982.24Anleggskostnad
Roundup0.3553.50daa2.77147.93Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa7.9031600.00Anleggskostnad
Gallery0.102640.00daa0.792085.60Anleggskostnad
Reglone0.25283.20daa1.98559.32Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.006.00rekkjemeter2640.0015840.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0020.00plante5280.00105600.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3053.50rekkjemeter792.0042372.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3055.00rekkjemeter792.0043560.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.40rekkjemeter19272.007708.80Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
212672 kg0 kg12672 kg
312672 kg0 kg12672 kg
412672 kg0 kg12672 kg
512672 kg0 kg12672 kg
612672 kg0 kg12672 kg
712672 kg0 kg12672 kg
812672 kg0 kg12672 kg
912672 kg0 kg12672 kg
1012672 kg0 kg12672 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
30 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
40 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
50 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
60 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
70 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
80 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
90 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
100 kgkr 0kr 1926144kr 1926144
Sum0 kgkr 1kr 17335296kr 17335297
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 1733530kr 1733530

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
166649010296131500-258375677
200102961315-0-0-25839028
300102961315-0-0-25839028
400102961315-0-0-25839028
500102961315-0-0-25839028
600102961315-0-0-25839028
700102961315-0-0-25839028
800102961315-0-0-25839028
900102961315-0-0-25839028
1000102961315-0-0-25839028
SUM6664901029601315000-25830156929
Gjennomsnitt6665010296131500-258315693

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
133324700554000001333335134
202138667355439600351806486501995841333363175
302138667355439600351806486501995841333363175
402138667355439600351806486501995841333363175
502138667355439600351806486501995841333363175
602138667355439600351806486501995841333363175
702138667355439600351806486501995841333363175
802138667355439600351806486501995841333363175
902138667355439600351806486501995841333363175
1002138667355439600351806486501995841333363175
Sum3332471924706059554435640031662058378301796256133303603709
Gjennomsnitt333251924760655435640316625837801796261333360371

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
2316803500
3316803500
4316803500
5316803500
6316803500
7316803500
8316803500
9316803500
10316803500

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året515
Feltarbeid 3. året515
Feltarbeid 4. året515
Feltarbeid 5. året515
Feltarbeid 6. året515
Feltarbeid 7. året515
Feltarbeid 8. året515
Feltarbeid 9. året515
Feltarbeid 10. året515
Arbeid med vatningsanlegg63
Traktortimar ved planting119
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m158

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
21584
31584
41584
51584
61584
71584
81584
91584
101584


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 16.268.556

Fordelt på 4633 timar feltarbeid og 14256 timar hausting i bæreåra vert det kr 861 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29