Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:20.11.2020
Kommune:SANDEFJORD Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:80 daa Totalareal gard:80 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:20000 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 175
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 8.00 Pris pressfrukt:kr 3.00
Rentesats:2.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:a Grossistfylke:VESTFOLD


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 25.50 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Grasfrø 77.20 kr per kg0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.86 kr per kg0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg0.00 kr
Urea 9.00 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Scala 842.00 kr per liter0.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Delan 958.40 kr per kg0.00 kr
Topsin 936.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt707266
Manuelt arbeid felt665000
Manuelt arbeid viltgjerde42266
Traktorarbeide felt56000
Traktorarbeide viltgjerde18191
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt784957
Varekostnad totalt3537357
Varekostnad felt3414417
Varekostnad viltgjerde122940
Anleggskostnad totalt4322315

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante20000.00100000.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0025.50plante20000.00510000.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante12000.0020880.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter20000.00400000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel41.6720833.33Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0015.00totalt4.0060.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa80.00320000.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0077.20daa160.0012352.00Anleggskostnad
Roundup0.3053.50daa24.001284.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante20000.001800000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante2000.00180000.00Anleggskostnad
Nordox0.30182.00daa24.004368.00Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.86daa24000.0044640.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter1800.0052200.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter1800.002880.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter1800.0065700.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter1800.002160.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
240000 kg36000 kg4000 kg25 %
3120000 kg108000 kg12000 kg75 %
4120000 kg108000 kg12000 kg75 %
5120000 kg108000 kg12000 kg75 %
6160000 kg144000 kg16000 kg100 %
7160000 kg144000 kg16000 kg100 %
8272000 kg244800 kg27200 kg170 %
9272000 kg244800 kg27200 kg170 %
10272000 kg244800 kg27200 kg170 %
11272000 kg244800 kg27200 kg170 %
12272000 kg244800 kg27200 kg170 %
13160000 kg144000 kg16000 kg100 %
14160000 kg144000 kg16000 kg100 %
15160000 kg144000 kg16000 kg100 %
16160000 kg144000 kg16000 kg100 %
17120000 kg108000 kg12000 kg75 %
18120000 kg108000 kg12000 kg75 %
19120000 kg108000 kg12000 kg75 %
20120000 kg108000 kg12000 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
236000 kgkr 288000kr 12000kr 300000
3108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
4108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
5108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
6144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
7144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
8244800 kgkr 1958400kr 81600kr 2040000
9244800 kgkr 1958400kr 81600kr 2040000
10244800 kgkr 1958400kr 81600kr 2040000
11244800 kgkr 1958400kr 81600kr 2040000
12244800 kgkr 1958400kr 81600kr 2040000
13144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
14144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
15144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
16144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000
17108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
18108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
19108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
20108000 kgkr 864000kr 36000kr 900000
Sum2880000 kgkr 23040000kr 960000kr 24000000
Gjennomsnitt144000 kgkr 1152000kr 48000kr 1200000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
10009600013280-6000103280
20106920118809600013280-6000222080
30320760356409600013280-6000459680
40320760356409600013280-6000459680
50320760356409600013280-6000459680
60427680475209600013280-6000578480
70427680475209600013280-6000578480
80727056807849600013280-6000911120
90727056807849600013280-6000911120
100727056807849600013280-6000911120
110727056807849600013280-6000911120
120727056807849600013280-6000911120
130427680475209600013280-6000578480
140427680475209600013280-6000578480
150427680475209600013280-6000578480
160427680475209600013280-6000578480
170320760356409600013280-6000459680
180320760356409600013280-6000459680
190320760356409600013280-6000459680
200320760356409600013280-6000459680
SUM085536009504001920000265600-12000011569600
Gjennomsnitt0427680475209600013280-6000578480

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
14322315014400160003680000000432234763938
2065740640016000368000016800007000043223737363
3016367264001600036800003080000210000432231115296
4016367264001600036800003080000210000432231115296
5016367264001600036800003080000210000432231115296
6016367264001600036800005460000280000432231423296
7016367264001600036800005460000280000432231423296
8016367264001600036800005460000476000432231619296
9016367264001600036800005460000476000432231619296
10016367264001600036800005460000476000432231619296
11016367264001600036800007560000476000432231829296
12016367264001600036800007560000476000432231829296
13016367264001600036800007560000280000432231633296
14016367264001600036800007560000280000432231633296
15016367264001600036800007560000280000432231633296
16016367264001600036800007560000280000432231633296
17016367264001600036800006440000210000432231451296
18016367264001600036800006440000210000432231451296
19016367264001600036800006440000210000432231451296
20016367264001600036800006440000210000432231451296
Sum4322315301184313600032000073600000109340000560000086446332548621
Gjennomsnitt21611615059268001600036800005467000280000432231627431

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året960
Feltarbeid 3. året1760
Feltarbeid 4. året1760
Feltarbeid 5. året1760
Feltarbeid 6. året3120
Feltarbeid 7. året3120
Feltarbeid 8. året3120
Feltarbeid 9. året3120
Feltarbeid 10. året3120
Feltarbeid 11. året4320
Feltarbeid 12. året4320
Feltarbeid 13. året4320
Feltarbeid 14. året4320
Feltarbeid 15. året4320
Feltarbeid 16. året4320
Feltarbeid 17. året3680
Feltarbeid 18. året3680
Feltarbeid 19. året3680
Feltarbeid 20. året3680
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m3000
Arbeid med vatningsanlegg800
Traktortimar ved planting320
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde165
Strekking av gjerde, viltgjerde 104
Festing av krampar, viltgjerde17
Strekking topptråd, viltgjerde59

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2400
31200
41200
51200
61600
71600
82720
92720
102720
112720
122720
131600
141600
151600
161600
171200
181200
191200
201200


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 19.554.979

Fordelt på 62480 timar feltarbeid og 32000 timar hausting i bæreåra vert det kr 207 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 100 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 103280 30400 72880 0 0 368000 -295120 216116 -511236
2 300000 222080 88140 433940 238000 238000 368000 -172060 216116 -388176
3 900000 459680 186072 1173608 518000 518000 368000 287608 216116 71492
4 900000 459680 186072 1173608 518000 518000 368000 287608 216116 71492
5 900000 459680 186072 1173608 518000 518000 368000 287608 216116 71492
6 1200000 578480 186072 1592408 826000 826000 368000 398408 216116 182292
7 1200000 578480 186072 1592408 826000 826000 368000 398408 216116 182292
8 2040000 911120 186072 2765048 1022000 1022000 368000 1375048 216116 1158932
9 2040000 911120 186072 2765048 1022000 1022000 368000 1375048 216116 1158932
10 2040000 911120 186072 2765048 1022000 1022000 368000 1375048 216116 1158932
11 2040000 911120 186072 2765048 1232000 1232000 368000 1165048 216116 948932
12 2040000 911120 186072 2765048 1232000 1232000 368000 1165048 216116 948932
13 1200000 578480 186072 1592408 1036000 1036000 368000 188408 216116 -27708
14 1200000 578480 186072 1592408 1036000 1036000 368000 188408 216116 -27708
15 1200000 578480 186072 1592408 1036000 1036000 368000 188408 216116 -27708
16 1200000 578480 186072 1592408 1036000 1036000 368000 188408 216116 -27708
17 900000 459680 186072 1173608 854000 854000 368000 -48392 216116 -264508
18 900000 459680 186072 1173608 854000 854000 368000 -48392 216116 -264508
19 900000 459680 186072 1173608 854000 854000 368000 -48392 216116 -264508
20 900000 459680 186072 1173608 854000 854000 368000 -48392 216116 -264508
Sum 24000000 11569600 3467843 32101757 16534000 16534000 7360000 8207757 4322320 3885437
Gjennomsnitt 1200000 578480 173392 1605088 826700 826700 368000 410388 216116 194272

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 100 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 6.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 6.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn