Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:13.10.2020
Kommune:Stavanger Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:4.6 daa Totalareal gard:340 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:1643 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.00 Pris pressfrukt:kr 2.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:ROGALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 128.00 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 73.00 kr per stk0.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 95.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.86 kr per kg0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg0.00 kr
Urea 9.00 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Scala 842.00 kr per liter0.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Delan 958.40 kr per kg0.00 kr
Topsin 936.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt58458
Manuelt arbeid felt51179
Manuelt arbeid viltgjerde7279
Traktorarbeide felt7360
Traktorarbeide viltgjerde7161
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt76479
Varekostnad totalt308911
Varekostnad felt287738
Varekostnad viltgjerde21173
Anleggskostnad totalt385390

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante1643.008215.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00128.00planterekkje22.002816.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0073.00eigen_formel199.8314587.83Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0012.60plante1643.0020701.80Anleggskostnad
Jordanker2.0095.00planterekkje22.002090.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter5060.005566.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante985.801715.29Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.50plante3286.001643.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje88.00470.80Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje66.001650.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1265.0025300.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.891942.53Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0015.00totalt4.0060.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa4.6018400.00Anleggskostnad
Roundup0.3053.50daa1.3873.83Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1643.00147870.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante164.3014787.00Anleggskostnad
Nordox0.90182.00daa4.14753.48Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.86daa1380.002566.80Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0055.00eigen_formel211.8311650.83Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante6572.002628.80Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter310.008990.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter310.00496.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter310.0011315.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter310.00372.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22300 kg2070 kg230 kg25 %
36900 kg6210 kg690 kg75 %
46900 kg6210 kg690 kg75 %
56900 kg6210 kg690 kg75 %
69200 kg8280 kg920 kg100 %
79200 kg8280 kg920 kg100 %
815640 kg14076 kg1564 kg170 %
915640 kg14076 kg1564 kg170 %
1015640 kg14076 kg1564 kg170 %
1115640 kg14076 kg1564 kg170 %
1215640 kg14076 kg1564 kg170 %
139200 kg8280 kg920 kg100 %
149200 kg8280 kg920 kg100 %
159200 kg8280 kg920 kg100 %
169200 kg8280 kg920 kg100 %
176900 kg6210 kg690 kg75 %
186900 kg6210 kg690 kg75 %
196900 kg6210 kg690 kg75 %
206900 kg6210 kg690 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
22070 kgkr 18630kr 575kr 19205
36210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
46210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
56210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
68280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
78280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
814076 kgkr 126684kr 3910kr 130594
914076 kgkr 126684kr 3910kr 130594
1014076 kgkr 126684kr 3910kr 130594
1114076 kgkr 126684kr 3910kr 130594
1214076 kgkr 126684kr 3910kr 130594
138280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
148280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
158280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
168280 kgkr 74520kr 2300kr 76820
176210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
186210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
196210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
206210 kgkr 55890kr 1725kr 57615
Sum165600 kgkr 1490400kr 46000kr 1536400
Gjennomsnitt8280 kgkr 74520kr 2300kr 76820

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
177078005520764-8183281
2085916835520764-8115477
302577220495520764-8134024
402577220495520764-8134024
502577220495520764-8134024
603436227325520764-8143297
703436227325520764-8143297
805841546455520764-8169263
905841546455520764-8169263
1005841546455520764-8169263
1105841546455520764-8169263
1205841546455520764-8169263
1303436227325520764-8143297
1403436227325520764-8143297
1503436227325520764-8143297
1603436227325520764-8143297
1702577220495520764-8134024
1802577220495520764-8134024
1902577220495520764-8134024
2002577220495520764-8134024
SUM770786872425464311040015280-1620943023
Gjennomsnitt38543436227325520764-8147151

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
138539008289202116000007708416006
203780368920211600724504025770845206
30941136892021160014490012075770866132
40941136892021160014490012075770866132
50941136892021160020125012075770871767
60941136892021160024150016100770879817
70941136892021160024150016100770879817
80941136892021160024150027370770891087
90941136892021160024150027370770891087
100941136892021160025760027370770892697
110941136892021160028175027370770895112
120941136892021160028175027370770895112
130941136892021160028175016100770883842
140941136892021160028175016100770883842
150941136892021160028175016100770883842
160941136892021160028175016100770883842
170941136892021160031395012075770883037
180941136892021160031395012075770883037
190941136892021160031395012075770883037
200941136892021160031395012075770883037
Sum385390173181782018400423200047334003220001541561957487
Gjennomsnitt19270865939192021160023667016100770897874

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året41
Feltarbeid 3. året83
Feltarbeid 4. året83
Feltarbeid 5. året115
Feltarbeid 6. året138
Feltarbeid 7. året138
Feltarbeid 8. året138
Feltarbeid 9. året138
Feltarbeid 10. året147
Feltarbeid 11. året161
Feltarbeid 12. året161
Feltarbeid 13. året161
Feltarbeid 14. året161
Feltarbeid 15. året161
Feltarbeid 16. året161
Feltarbeid 17. året179
Feltarbeid 18. året179
Feltarbeid 19. året179
Feltarbeid 20. året179
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m246
Arbeid med vatningsanlegg46
Traktortimar ved planting18
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde28
Strekking av gjerde, viltgjerde 18
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde10

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
223
369
469
569
692
792
8156
9156
10156
11156
12156
1392
1492
1592
1692
1769
1869
1969
2069


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.317.276

Fordelt på 2705 timar feltarbeid og 1840 timar hausting i bæreåra vert det kr 290 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 15 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 6203 1748 4455 0 0 21160 -16705 15416 -32121
2 19205 15477 5068 29614 11270 1691 21160 6763 15416 -8653
3 57615 34024 10699 80940 26565 3985 21160 55795 15416 40379
4 57615 34024 10699 80940 26565 3985 21160 55795 15416 40379
5 57615 34024 10699 80940 32200 4830 21160 54950 15416 39534
6 76820 43297 10699 109418 40250 6038 21160 82220 15416 66804
7 76820 43297 10699 109418 40250 6038 21160 82220 15416 66804
8 130594 69263 10699 189158 51520 7728 21160 160270 15416 144854
9 130594 69263 10699 189158 51520 7728 21160 160270 15416 144854
10 130594 69263 10699 189158 53130 7970 21160 160028 15416 144612
11 130594 69263 10699 189158 55545 8332 21160 159666 15416 144250
12 130594 69263 10699 189158 55545 8332 21160 159666 15416 144250
13 76820 43297 10699 109418 44275 6641 21160 81617 15416 66201
14 76820 43297 10699 109418 44275 6641 21160 81617 15416 66201
15 76820 43297 10699 109418 44275 6641 21160 81617 15416 66201
16 76820 43297 10699 109418 44275 6641 21160 81617 15416 66201
17 57615 34024 10699 80940 43470 6521 21160 53259 15416 37843
18 57615 34024 10699 80940 43470 6521 21160 53259 15416 37843
19 57615 34024 10699 80940 43470 6521 21160 53259 15416 37843
20 57615 34024 10699 80940 43470 6521 21160 53259 15416 37843
Sum 1536400 865945 199401 2202944 795340 119301 423200 1660443 308320 1352123
Gjennomsnitt 76820 43297 9970 110147 39767 5965 21160 83022 15416 67606

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 15 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 12.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 9.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn