Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple standard Kalkyledato:26.07.2020
Kommune:MASFJORDEN Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:50 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:667 stk   
Avling per dekar:1000 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 13.00 Pris pressfrukt:kr 6.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 25.50 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Kalk 1.86 kr per kg0.00 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.66 kr per liter0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 4.71 kr per kg0.00 kr
Kalsiumklorid 4.48 kr per kg0.00 kr
Granulert dolomitt 1.99 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter0.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter0.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt30451
Manuelt arbeid felt24010
Manuelt arbeid viltgjerde6441
Traktorarbeide felt3200
Traktorarbeide viltgjerde5544
Administrasjon4000
Arbeid og admin totalt43195
Varekostnad totalt131958
Varekostnad felt115566
Varekostnad viltgjerde16392
Anleggskostnad totalt175152

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante667.0060030.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante66.706003.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante667.003335.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0025.50plante667.0017008.50Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante400.20696.35Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter700.0014000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.39694.79Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0015.00totalt4.0060.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa4.00280.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa2.008000.00Anleggskostnad
Kalk300.001.86daa600.001116.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa200.00600.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.66plante6670.004402.20Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter240.006960.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter240.00384.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter240.008760.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter240.00288.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2300 kg180 kg120 kg15 %
3800 kg480 kg320 kg40 %
41300 kg780 kg520 kg65 %
51800 kg1080 kg720 kg90 %
62100 kg1260 kg840 kg105 %
72300 kg1380 kg920 kg115 %
82400 kg1440 kg960 kg120 %
92500 kg1500 kg1000 kg125 %
102600 kg1560 kg1040 kg130 %
112700 kg1620 kg1080 kg135 %
122800 kg1680 kg1120 kg140 %
132900 kg1740 kg1160 kg145 %
142900 kg1740 kg1160 kg145 %
152740 kg1644 kg1096 kg137 %
162540 kg1524 kg1016 kg127 %
172340 kg1404 kg936 kg117 %
181880 kg1128 kg752 kg94 %
191600 kg960 kg640 kg80 %
201500 kg900 kg600 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2180 kgkr 2340kr 720kr 3060
3480 kgkr 6240kr 1920kr 8160
4780 kgkr 10140kr 3120kr 13260
51080 kgkr 14040kr 4320kr 18360
61260 kgkr 16380kr 5040kr 21420
71380 kgkr 17940kr 5520kr 23460
81440 kgkr 18720kr 5760kr 24480
91500 kgkr 19500kr 6000kr 25500
101560 kgkr 20280kr 6240kr 26520
111620 kgkr 21060kr 6480kr 27540
121680 kgkr 21840kr 6720kr 28560
131740 kgkr 22620kr 6960kr 29580
141740 kgkr 22620kr 6960kr 29580
151644 kgkr 21372kr 6576kr 27948
161524 kgkr 19812kr 6096kr 25908
171404 kgkr 18252kr 5616kr 23868
181128 kgkr 14664kr 4512kr 19176
19960 kgkr 12480kr 3840kr 16320
20900 kgkr 11700kr 3600kr 15300
Sum24000 kgkr 312000kr 96000kr 408000
Gjennomsnitt1200 kgkr 15600kr 4800kr 20400

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
1525460039000332-1865-16-24054657
20152535639003300332-1865-16-2407292
30406695039003300332-1865-16-24010427
406607154439003300332-1865-16-24013562
509148213839003300332-1865-16-24016697
6010672249539003300332-1865-16-24018578
7011689273239003300332-1865-16-24019832
8012197285139003300332-1865-16-24020459
9012705297039003300332-1865-16-24021086
10013213308939003300332-1865-16-24021713
11013721320839003300332-1865-16-24022340
12014230332639003300332-1865-16-24022967
13014738344539003300332-1865-16-24023594
14014738344539003300332-1865-16-24023594
15013925325539003300332-1865-16-24022591
16012908301839003300332-1865-16-24021337
17011892278039003300332-1865-16-24020083
1809554223339003300332-1865-16-24017198
1908131190139003300332-1865-16-24015443
2007623178239003300332-1865-16-24014816
SUM525462032824751878000627006640-37300-320-4800408266
Gjennomsnitt262710164237639003135332-1865-16-24020413

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
117515200400920000003065187818
2021725004009200036000525306519462
30217250040092000720001400306523937
40217250040092000720002275306524812
502172500400920001000003150306528487
602172500400920001200003675306531012
702172500400920001200004025306531362
802172500400920001200004200306531537
902172500400920001200004375306531712
1002172500400920001280004550306532687
1102172500400920001400004725306534062
1202172500400920001400004900306534237
1302172500400920001400005075306534412
1402172500400920001400005075306534412
1502172500400920001400004795306534132
1602172500400920001400004445306533782
1702172500400920001560004095306535032
1802172500400920001560003290306534227
1902172500400920001560002800306533737
2002172500400920001560002625306533562
Sum1751524127095008000184000023520007000061303784426
Gjennomsnitt87582063475400920001176003500306539221

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året18
Feltarbeid 3. året36
Feltarbeid 4. året36
Feltarbeid 5. året50
Feltarbeid 6. året60
Feltarbeid 7. året60
Feltarbeid 8. året60
Feltarbeid 9. året60
Feltarbeid 10. året64
Feltarbeid 11. året70
Feltarbeid 12. året70
Feltarbeid 13. året70
Feltarbeid 14. året70
Feltarbeid 15. året70
Feltarbeid 16. året70
Feltarbeid 17. året78
Feltarbeid 18. året78
Feltarbeid 19. året78
Feltarbeid 20. året78
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m100
Arbeid med vatningsanlegg20
Traktortimar ved planting8
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde22
Strekking av gjerde, viltgjerde 14
Festing av krampar, viltgjerde2
Strekking topptråd, viltgjerde8

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
23
38
413
518
621
723
824
925
1026
1127
1228
1329
1429
1527
1625
1723
1819
1916
2015


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 337.040

Fordelt på 1176 timar feltarbeid og 400 timar hausting i bæreåra vert det kr 214 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2111 400 1711 0 0 9200 -7489 6130 -13619
2 3060 7292 3072 7280 4125 2063 9200 -3983 6130 -10113
3 8160 10427 3072 15515 8600 4300 9200 2015 6130 -4115
4 13260 13562 3072 23750 9475 4738 9200 9812 6130 3682
5 18360 16697 3072 31985 13150 6575 9200 16210 6130 10080
6 21420 18578 3072 36926 15675 7838 9200 19888 6130 13758
7 23460 19832 3072 40220 16025 8013 9200 23007 6130 16877
8 24480 20459 3072 41867 16200 8100 9200 24567 6130 18437
9 25500 21086 3072 43514 16375 8188 9200 26126 6130 19996
10 26520 21713 3072 45161 17350 8675 9200 27286 6130 21156
11 27540 22340 3072 46808 18725 9363 9200 28245 6130 22115
12 28560 22967 3072 48455 18900 9450 9200 29805 6130 23675
13 29580 23594 3072 50102 19075 9538 9200 31364 6130 25234
14 29580 23594 3072 50102 19075 9538 9200 31364 6130 25234
15 27948 22591 3072 47467 18795 9398 9200 28869 6130 22739
16 25908 21337 3072 44173 18445 9223 9200 25750 6130 19620
17 23868 20083 3072 40879 19695 9848 9200 21831 6130 15701
18 19176 17198 3072 33302 18890 9445 9200 14657 6130 8527
19 16320 15443 3072 28691 18400 9200 9200 10291 6130 4161
20 15300 14816 3072 27044 18225 9113 9200 8731 6130 2601
Sum 408000 355720 58770 704950 305200 152600 184000 368350 122600 245750
Gjennomsnitt 20400 17786 2938 35248 15260 7630 9200 18418 6130 12288

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 4.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 1.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn