Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:14.07.2020
Kommune:LUSTER Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:20 daa Totalareal gard:90 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:5000 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 8.50 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Balholm Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 128.00 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 73.00 kr per stk0.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 95.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.86 kr per kg0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg0.00 kr
Urea 9.00 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Scala 842.00 kr per liter0.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Delan 958.40 kr per kg0.00 kr
Topsin 936.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt257627
Manuelt arbeid felt237500
Manuelt arbeid viltgjerde20127
Traktorarbeide felt32000
Traktorarbeide viltgjerde13860
Administrasjon5000
Arbeid og admin totalt308487
Varekostnad totalt1000157
Varekostnad felt959177
Varekostnad viltgjerde40980
Anleggskostnad totalt1308644

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante5000.0025000.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00128.00planterekkje100.0012800.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0073.00eigen_formel783.3357183.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0012.60plante5000.0063000.00Anleggskostnad
Jordanker2.0095.00planterekkje100.009500.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter20000.0022000.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante3000.005220.00Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.50plante10000.005000.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje400.002140.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje300.007500.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter5000.00100000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel12.266128.47Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0015.00totalt4.0060.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa20.0080000.00Anleggskostnad
Roundup0.3053.50daa6.00321.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante500.0045000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante5000.00450000.00Anleggskostnad
Nordox0.90182.00daa18.003276.00Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.86daa6000.0011160.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0055.00eigen_formel834.3345888.33Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante20000.008000.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter600.0017400.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter600.00960.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter600.0021900.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter600.00720.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
210000 kg10000 kg0 kg25 %
330000 kg30000 kg0 kg75 %
430000 kg30000 kg0 kg75 %
530000 kg30000 kg0 kg75 %
640000 kg40000 kg0 kg100 %
740000 kg40000 kg0 kg100 %
868000 kg68000 kg0 kg170 %
968000 kg68000 kg0 kg170 %
1068000 kg68000 kg0 kg170 %
1168000 kg68000 kg0 kg170 %
1268000 kg68000 kg0 kg170 %
1340000 kg40000 kg0 kg100 %
1440000 kg40000 kg0 kg100 %
1540000 kg40000 kg0 kg100 %
1640000 kg40000 kg0 kg100 %
1730000 kg30000 kg0 kg75 %
1830000 kg30000 kg0 kg75 %
1930000 kg30000 kg0 kg75 %
2030000 kg30000 kg0 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
210000 kgkr 85000kr 0kr 85000
330000 kgkr 255000kr 0kr 255000
430000 kgkr 255000kr 0kr 255000
530000 kgkr 255000kr 0kr 255000
640000 kgkr 340000kr 0kr 340000
740000 kgkr 340000kr 0kr 340000
868000 kgkr 578000kr 0kr 578000
968000 kgkr 578000kr 0kr 578000
1068000 kgkr 578000kr 0kr 578000
1168000 kgkr 578000kr 0kr 578000
1268000 kgkr 578000kr 0kr 578000
1340000 kgkr 340000kr 0kr 340000
1440000 kgkr 340000kr 0kr 340000
1540000 kgkr 340000kr 0kr 340000
1640000 kgkr 340000kr 0kr 340000
1730000 kgkr 255000kr 0kr 255000
1830000 kgkr 255000kr 0kr 255000
1930000 kgkr 255000kr 0kr 255000
2030000 kgkr 255000kr 0kr 255000
Sum800000 kgkr 6800000kr 0kr 6800000
Gjennomsnitt40000 kgkr 340000kr 0kr 340000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
139259300390003320-1333433580
20847000390003320-1333125687
302541000390003320-1333295087
402541000390003320-1333295087
502541000390003320-1333295087
603388000390003320-1333379787
703388000390003320-1333379787
805759600390003320-1333616947
905759600390003320-1333616947
1005759600390003320-1333616947
1105759600390003320-1333616947
1205759600390003320-1333616947
1303388000390003320-1333379787
1403388000390003320-1333379787
1503388000390003320-1333379787
1603388000390003320-1333379787
1702541000390003320-1333295087
1802541000390003320-1333295087
1902541000390003320-1333295087
2002541000390003320-1333295087
SUM3925936776000078000066400-266607988333
Gjennomsnitt196303388000390003320-1333399417

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11308644036004000920000000229011431145
2016435160040009200004500001750022901199436
3040918160040009200009000005250022901303919
4040918160040009200009000005250022901303919
50409181600400092000012500005250022901338919
60409181600400092000015000007000022901381419
70409181600400092000015000007000022901381419
804091816004000920000150000011900022901430419
904091816004000920000150000011900022901430419
1004091816004000920000160000011900022901440419
1104091816004000920000175000011900022901455419
1204091816004000920000175000011900022901455419
130409181600400092000017500007000022901406419
140409181600400092000017500007000022901406419
150409181600400092000017500007000022901406419
160409181600400092000017500007000022901406419
170409181600400092000019500005250022901408919
180409181600400092000019500005250022901408919
190409181600400092000019500005250022901408919
200409181600400092000019500005250022901408919
Sum13086447529613400080000184000002940000014000004580258813630
Gjennomsnitt65432376481700400092000014700007000022901440681

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året180
Feltarbeid 3. året360
Feltarbeid 4. året360
Feltarbeid 5. året500
Feltarbeid 6. året600
Feltarbeid 7. året600
Feltarbeid 8. året600
Feltarbeid 9. året600
Feltarbeid 10. året640
Feltarbeid 11. året700
Feltarbeid 12. året700
Feltarbeid 13. året700
Feltarbeid 14. året700
Feltarbeid 15. året700
Feltarbeid 16. året700
Feltarbeid 17. året780
Feltarbeid 18. året780
Feltarbeid 19. året780
Feltarbeid 20. året780
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m750
Arbeid med vatningsanlegg200
Traktortimar ved planting80
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde55
Strekking av gjerde, viltgjerde 35
Festing av krampar, viltgjerde6
Strekking topptråd, viltgjerde20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2100
3300
4300
5300
6400
7400
8680
9680
10680
11680
12680
13400
14400
15400
16400
17300
18300
19300
20300


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 10.314.703

Fordelt på 11760 timar feltarbeid og 8000 timar hausting i bæreåra vert det kr 522 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 40987 7600 33387 0 0 92000 -58613 45803 -104416
2 85000 125687 22035 188652 62500 31250 92000 65402 45803 19599
3 255000 295087 46518 503569 142500 71250 92000 340319 45803 294516
4 255000 295087 46518 503569 142500 71250 92000 340319 45803 294516
5 255000 295087 46518 503569 177500 88750 92000 322819 45803 277016
6 340000 379787 46518 673269 220000 110000 92000 471269 45803 425466
7 340000 379787 46518 673269 220000 110000 92000 471269 45803 425466
8 578000 616947 46518 1148429 269000 134500 92000 921929 45803 876126
9 578000 616947 46518 1148429 269000 134500 92000 921929 45803 876126
10 578000 616947 46518 1148429 279000 139500 92000 916929 45803 871126
11 578000 616947 46518 1148429 294000 147000 92000 909429 45803 863626
12 578000 616947 46518 1148429 294000 147000 92000 909429 45803 863626
13 340000 379787 46518 673269 245000 122500 92000 458769 45803 412966
14 340000 379787 46518 673269 245000 122500 92000 458769 45803 412966
15 340000 379787 46518 673269 245000 122500 92000 458769 45803 412966
16 340000 379787 46518 673269 245000 122500 92000 458769 45803 412966
17 255000 295087 46518 503569 247500 123750 92000 287819 45803 242016
18 255000 295087 46518 503569 247500 123750 92000 287819 45803 242016
19 255000 295087 46518 503569 247500 123750 92000 287819 45803 242016
20 255000 295087 46518 503569 247500 123750 92000 287819 45803 242016
Sum 6800000 7595740 866961 13528779 4340000 2170000 1840000 9518779 916060 8602719
Gjennomsnitt 340000 379787 43348 676439 217000 108500 92000 475939 45803 430136

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 26 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn