Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:04.06.2019
Kommune:Kvinnherad Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1.5 daa Totalareal gard:253 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:476 stk   
Avling per dekar:800 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 350
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 4.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 85.00 kr per stk-5.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 94.00 kr per stk21.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 13.00 kr per stk0.40 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 2.20 kr per stk1.10 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 62.00 kr per stk7.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt39163
Manuelt arbeid felt30240
Manuelt arbeid viltgjerde8923
Traktorarbeide felt2400
Traktorarbeide viltgjerde4389
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt52952
Varekostnad totalt89775
Varekostnad felt81396
Varekostnad viltgjerde8379
Anleggskostnad totalt142727

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0085.00plante476.0040460.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1085.00plante47.604046.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante476.001904.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje12.001128.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0094.00eigen_formel69.006486.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0013.00plante476.006188.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje12.00612.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.002.20rekkjemeter1800.003960.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante285.60908.21Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante952.00380.80Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje48.00256.80Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje36.00900.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.16580.21Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa3.00210.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa1.505250.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa450.00585.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa150.00450.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante4760.002380.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0062.00eigen_formel76.004712.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante1904.00685.44Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter190.003990.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter190.00228.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter190.003990.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter190.00171.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2180 kg162 kg18 kg15 %
3480 kg432 kg48 kg40 %
4780 kg702 kg78 kg65 %
51080 kg972 kg108 kg90 %
61260 kg1134 kg126 kg105 %
71380 kg1242 kg138 kg115 %
81440 kg1296 kg144 kg120 %
91500 kg1350 kg150 kg125 %
101560 kg1404 kg156 kg130 %
111620 kg1458 kg162 kg135 %
121680 kg1512 kg168 kg140 %
131740 kg1566 kg174 kg145 %
141740 kg1566 kg174 kg145 %
151644 kg1480 kg164 kg137 %
161524 kg1372 kg152 kg127 %
171404 kg1264 kg140 kg117 %
181128 kg1015 kg113 kg94 %
19960 kg864 kg96 kg80 %
20900 kg810 kg90 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2162 kgkr 2025kr 72kr 2097
3432 kgkr 5400kr 192kr 5592
4702 kgkr 8775kr 312kr 9087
5972 kgkr 12150kr 432kr 12582
61134 kgkr 14175kr 504kr 14679
71242 kgkr 15525kr 552kr 16077
81296 kgkr 16200kr 576kr 16776
91350 kgkr 16875kr 600kr 17475
101404 kgkr 17550kr 624kr 18174
111458 kgkr 18225kr 648kr 18873
121512 kgkr 18900kr 672kr 19572
131566 kgkr 19575kr 696kr 20271
141566 kgkr 19575kr 696kr 20271
151480 kgkr 18500kr 656kr 19156
161372 kgkr 17150kr 608kr 17758
171264 kgkr 15800kr 560kr 16360
181015 kgkr 12688kr 452kr 13140
19864 kgkr 10800kr 384kr 11184
20810 kgkr 10125kr 360kr 10485
Sum21601 kgkr 270013kr 9596kr 279609
Gjennomsnitt1080 kgkr 13501kr 480kr 13980

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
100029250249-1865-12-361261
2013725329252475249-1865-12-365161
30365914329252475249-1865-12-367538
40594623229252475249-1865-12-369914
50823332129252475249-1865-12-3612290
60960537429252475249-1865-12-3613715
701052041029252475249-1865-12-3614666
801097742829252475249-1865-12-3615141
901143544629252475249-1865-12-3615617
1001189246329252475249-1865-12-3616091
1101234948129252475249-1865-12-3616566
1201280749929252475249-1865-12-3617042
1301326451729252475249-1865-12-3617517
1401326451729252475249-1865-12-3617517
1501253648729252475249-1865-12-3616759
1601162145129252475249-1865-12-3615808
1701070641629252475249-1865-12-3614858
180859733629252475249-1865-12-3612669
190731828529252475249-1865-12-3611339
200686126729252475249-1865-12-3610864
SUM0182962712658500470254980-37300-240-720262333
Gjennomsnitt0914835629252351249-1865-12-3613117

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
114272700300357000003568150165
2011063753003570047250630356814274
30110637530035700945001680356820049
40110637530035700945002730356821099
501106375300357001312503780356825824
601106375300357001575004410356829079
701106375300357001575004830356829499
801106375300357001575005040356829709
901106375300357001575005250356829919
1001106375300357001680005460356831179
1101106375300357001837505670356832964
1201106375300357001837505880356833174
1301106375300357001837506090356833384
1401106375300357001837506090356833384
1501106375300357001837505754356833048
1601106375300357001837505334356832628
1701106375300357002047504914356834308
1801106375300357002047503948356833342
1901106375300357002047503360356832754
2001106375300357002047503150356832544
Sum142727210137125600071400030870008400071363712328
Gjennomsnitt71361051356300357001543504200356835616

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året14
Feltarbeid 3. året27
Feltarbeid 4. året27
Feltarbeid 5. året38
Feltarbeid 6. året45
Feltarbeid 7. året45
Feltarbeid 8. året45
Feltarbeid 9. året45
Feltarbeid 10. året48
Feltarbeid 11. året53
Feltarbeid 12. året53
Feltarbeid 13. året53
Feltarbeid 14. året53
Feltarbeid 15. året53
Feltarbeid 16. året53
Feltarbeid 17. året59
Feltarbeid 18. året59
Feltarbeid 19. året59
Feltarbeid 20. året59
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m71
Arbeid med vatningsanlegg15
Traktortimar ved planting6
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde17
Strekking av gjerde, viltgjerde 11
Festing av krampar, viltgjerde2
Strekking topptråd, viltgjerde6

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
22
35
48
511
613
714
814
915
1016
1116
1217
1317
1417
1516
1615
1714
1811
1910
209


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 222.313

Fordelt på 882 timar feltarbeid og 240 timar hausting i bæreåra vert det kr 198 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29