Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:20.01.2019
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:4.8 daa Totalareal gard:35 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:800 stk   
Avling per dekar:1000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:9 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 50.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Nei   Planta med dekkesystem
Grossist:Hardanger Fjordfrukt SA / BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.95 kr per stk-0.05 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 127.00 kr per stk-1.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 79.40 kr per stk6.40 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 8.00 kr per stk1.30 kr
Streng 2,4 mm 1.14 kr per stk0.04 kr
Ledningsstrømpe 1.04 kr per meter-0.70 kr
Stebo-fix 0.99 kr per stk0.49 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 37.00 kr per stk12.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 22.00 kr per stk7.00 kr
Vatningsanlegg 9161.00 kr per daa5161.00 kr
Grasfrø 104.00 kr per kg26.80 kr
Morellplante 120.00 kr per stk30.00 kr
Fuglenett/Haglenett 4000.00 kr per daa-500.00 kr
Enkelt dekkesystem 80100.00 kr per daa33100.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 897.40 kr per Brett 10 tablettar-9.60 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 920.00 kr per liter-49.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 6.72 kr per kg-2.28 kr
Bortrac 60.48 kr per liter-0.72 kr
Zintrac 113.60 kr per liter0.00 kr
Bittersalt 6.00 kr per kg0.10 kr
MAP 24.72 kr per kg-10.98 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 22.24 kr per liter3.24 kr
Thiovit 58.24 kr per kg-17.01 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 3156.00 kr per liter20.00 kr
Teldor 884.00 kr per kg3.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 49.60 kr per liter-3.90 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 180.00 kr per kg-2.00 kr
Signum 1024.00 kr per kg-28.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt29453
Manuelt arbeid felt29453
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt7680
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt40633
Varekostnad totalt607292
Varekostnad felt607292
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt647924

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Enkelt dekkesystem) i anleggsåret (kr 384272) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.95plante800.003960.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00127.00planterekkje84.0010668.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0079.40eigen_formel160.3312730.47Anleggskostnad
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m1.008.00plante800.006400.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.14rekkjemeter4856.005535.84Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.04plante480.00499.20Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.99plante1600.001584.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje336.001797.60Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0037.00planterekkje252.009324.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.67833.33Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0022.00totalt 4.0088.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.009161.00daa4.8043972.80Anleggskostnad
Grasfrø1.00104.00daa4.80499.20Anleggskostnad
Morellplante0.10120.00plante80.009600.00Anleggskostnad
Morellplante1.00120.00plante800.0096000.00Anleggskostnad
Fuglenett/Haglenett1.004000.00daa4.8019200.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0080100.00daa4.80384480.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
1528 kg475 kg53 kg11 %avlingsgraf
22111 kg1900 kg211 kg44 %
33166 kg2850 kg317 kg66 %
44222 kg3800 kg422 kg88 %
54797 kg4318 kg480 kg100 %
65325 kg4793 kg533 kg111 %
75325 kg4793 kg533 kg111 %
85853 kg5268 kg585 kg122 %
96381 kg5742 kg638 kg133 %
106716 kg6045 kg672 kg140 %
116381 kg5742 kg638 kg133 %
126381 kg5742 kg638 kg133 %
135853 kg5268 kg585 kg122 %
145853 kg5268 kg585 kg122 %
155325 kg4793 kg533 kg111 %
165325 kg4793 kg533 kg111 %
174797 kg4318 kg480 kg100 %
184222 kg3800 kg422 kg88 %
193694 kg3325 kg369 kg77 %
203694 kg3325 kg369 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
1475 kgkr 23750kr 0kr 23750
21900 kgkr 95000kr 0kr 95000
32850 kgkr 142500kr 0kr 142500
43800 kgkr 190000kr 0kr 190000
54318 kgkr 215900kr 0kr 215900
64793 kgkr 239650kr 0kr 239650
74793 kgkr 239650kr 0kr 239650
85268 kgkr 263400kr 0kr 263400
95742 kgkr 287100kr 0kr 287100
106045 kgkr 302250kr 0kr 302250
115742 kgkr 287100kr 0kr 287100
125742 kgkr 287100kr 0kr 287100
135268 kgkr 263400kr 0kr 263400
145268 kgkr 263400kr 0kr 263400
154793 kgkr 239650kr 0kr 239650
164793 kgkr 239650kr 0kr 239650
174318 kgkr 215900kr 0kr 215900
183800 kgkr 190000kr 0kr 190000
193325 kgkr 166250kr 0kr 166250
203325 kgkr 166250kr 0kr 166250
Sum86358 kgkr 4317900kr 0kr 4317900
Gjennomsnitt4318 kgkr 215895kr 0kr 215895

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
122677344899355796-822240591
20179559355796-82227284
30269339355796-82236262
40359109355796-82245239
50408059355796-82250134
60452949355796-82254623
70452949355796-82254623
80497839355796-82259112
90542629355796-82263591
100571259355796-82266454
110542629355796-82263591
120542629355796-82263591
130497839355796-82259112
140497839355796-82259112
150452949355796-82254623
160452949355796-82254623
170408059355796-82250134
180359109355796-82245239
190314219355796-82240750
200314219355796-82240750
SUM22677381608518710015920-164401229438
Gjennomsnitt11339408049355796-82261472

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
16479240720336114180001026710529681193
20867138433611418336671610075410471052989511
3086713843361141833626026100756156110529129334
4086713843361141833626026100758209410529149868
5086713843361141833626026100759327510529161048
60867138433611418336260261007510354210529171315
70867138433611418336260261007510354210529171315
80867138433611418336260261007511380810529181582
90867138433611418336260261007512407510529191848
100867138433611418336260261007513058910529198362
110867138433611418336260261007512407510529191848
120867138433611418336260261007512407510529191848
130867138433611418336260261007511380810529181582
140867138433611418336260261007511380810529181582
150867138433611418336260261007510354210529171315
160867138433611418336260261007510354210529171315
17086713843361141833626026100759327510529161048
18086713843361141833626026100758209410529149868
19086713843361141833626026100757182810529139601
20086713843361141833626026100757182810529139601
Sum64792416474280126716228356638447518219141618656752105753804984
Gjennomsnitt323968237401336114183192375995719328410529190249

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleige
10
2336
3336
4336
5336
6336
7336
8336
9336
10336
11336
12336
13336
14336
15336
16336
17336
18336
19336
20336

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året38
Feltarbeid 3. året149
Feltarbeid 4. året149
Feltarbeid 5. året149
Feltarbeid 6. året149
Feltarbeid 7. året149
Feltarbeid 8. året149
Feltarbeid 9. året149
Feltarbeid 10. året149
Feltarbeid 11. året149
Feltarbeid 12. året149
Feltarbeid 13. året149
Feltarbeid 14. året149
Feltarbeid 15. året149
Feltarbeid 16. året149
Feltarbeid 17. året149
Feltarbeid 18. året149
Feltarbeid 19. året149
Feltarbeid 20. året149
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m120
Arbeid med vatningsanlegg48
Traktortimar ved planting19
Administrasjon20
Arbeid med enkelt dekkesystem58

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
159
2235
3352
4469
5533
6592
7592
8650
9709
10746
11709
12709
13650
14650
15592
16592
17533
18469
19410
20410


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.083.212

Fordelt på 2715 timar feltarbeid og 10661 timar hausting i bæreåra vert det kr 305 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 23750 13818 1055 36513 10267 5133 11418 19961 21058 -1097
2 95000 27284 9726 112558 57838 28919 11418 72221 21058 51163
3 142500 36262 9726 169036 97662 48831 11418 108787 21058 87729
4 190000 45239 9726 225513 118195 59097 11418 154997 21058 133939
5 215900 50134 9726 256308 129375 64688 11418 180202 21058 159144
6 239650 54623 9726 284547 139642 69821 11418 203308 21058 182250
7 239650 54623 9726 284547 139642 69821 11418 203308 21058 182250
8 263400 59112 9726 312786 149909 74954 11418 226414 21058 205356
9 287100 63591 9726 340965 160175 80088 11418 249459 21058 228401
10 302250 66454 9726 358978 166689 83345 11418 264215 21058 243157
11 287100 63591 9726 340965 160175 80088 11418 249459 21058 228401
12 287100 63591 9726 340965 160175 80088 11418 249459 21058 228401
13 263400 59112 9726 312786 149909 74954 11418 226414 21058 205356
14 263400 59112 9726 312786 149909 74954 11418 226414 21058 205356
15 239650 54623 9726 284547 139642 69821 11418 203308 21058 182250
16 239650 54623 9726 284547 139642 69821 11418 203308 21058 182250
17 215900 50134 9726 256308 129375 64688 11418 180202 21058 159144
18 190000 45239 9726 225513 118195 59097 11418 154997 21058 133939
19 166250 40750 9726 197274 107928 53964 11418 131892 21058 110834
20 166250 40750 9726 197274 107928 53964 11418 131892 21058 110834
Sum 4317900 1002665 185854 5134711 2532274 1266137 228356 3640218 421160 3219058
Gjennomsnitt 215895 50133 9293 256736 126614 63307 11418 182011 21058 160953

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 20.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 14.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn