Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:09.03.2017
Kommune:Lærdal Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:6.2 daa Totalareal gard:95 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1550 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 700
Haustekapasitet:9 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 50.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Bama Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 6.70 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Morellplante 100.00 kr per stk10.00 kr
Gjødselblander 3000.00 kr per stk-1000.00 kr
Frostsikring 9600.00 kr per stk0.00 kr
Fuglenett/Haglenett 4000.00 kr per daa-500.00 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 906.00 kr per Brett 10 tablettar-1.00 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 750.00 kr per liter-219.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bittersalt 5.60 kr per kg-0.30 kr
MAP 24.50 kr per kg-11.20 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt118291
Manuelt arbeid felt103075
Manuelt arbeid viltgjerde15216
Traktorarbeide felt17360
Traktorarbeide viltgjerde13098
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt155748
Varekostnad totalt826259
Varekostnad felt811971
Varekostnad viltgjerde14288
Anleggskostnad totalt982008

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Wøen) i anleggsåret (kr 452600) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1550.006200.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje32.003008.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel250.6714037.33Anleggskostnad
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m1.006.70plante1550.0010385.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter6400.007040.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante930.002957.40Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante3100.001240.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje128.00684.80Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje96.002400.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.231614.58Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt 4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa6.2021700.00Anleggskostnad
Grasfrø1.0061.75daa6.20382.85Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel267.6713115.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante6200.002232.00Anleggskostnad
Morellplante1.00100.00plante1550.00155000.00Anleggskostnad
Morellplante0.10100.00plante155.0015500.00Anleggskostnad
Gjødselblander1.003000.00daa6.2018600.00Anleggskostnad
Frostsikring1.009600.00daa6.2059520.00Anleggskostnad
Fuglenett/Haglenett1.004000.00daa6.2024800.00Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa6.20452600.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter324.006804.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter324.00388.80Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter324.006804.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter324.00291.60Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
11023 kg921 kg102 kg11 %avlingsgraf
24092 kg3683 kg409 kg44 %
36138 kg5524 kg614 kg66 %
48184 kg7366 kg818 kg88 %
59300 kg8370 kg930 kg100 %
610323 kg9291 kg1032 kg111 %
710323 kg9291 kg1032 kg111 %
811346 kg10211 kg1135 kg122 %
912369 kg11132 kg1237 kg133 %
1013020 kg11718 kg1302 kg140 %
1112369 kg11132 kg1237 kg133 %
1212369 kg11132 kg1237 kg133 %
1311346 kg10211 kg1135 kg122 %
1411346 kg10211 kg1135 kg122 %
1510323 kg9291 kg1032 kg111 %
1610323 kg9291 kg1032 kg111 %
179300 kg8370 kg930 kg100 %
188184 kg7366 kg818 kg88 %
197161 kg6445 kg716 kg77 %
207161 kg6445 kg716 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
1921 kgkr 46050kr 0kr 46050
23683 kgkr 184150kr 0kr 184150
35524 kgkr 276200kr 0kr 276200
47366 kgkr 368300kr 0kr 368300
58370 kgkr 418500kr 0kr 418500
69291 kgkr 464550kr 0kr 464550
79291 kgkr 464550kr 0kr 464550
810211 kgkr 510550kr 0kr 510550
911132 kgkr 556600kr 0kr 556600
1011718 kgkr 585900kr 0kr 585900
1111132 kgkr 556600kr 0kr 556600
1211132 kgkr 556600kr 0kr 556600
1310211 kgkr 510550kr 0kr 510550
1410211 kgkr 510550kr 0kr 510550
159291 kgkr 464550kr 0kr 464550
169291 kgkr 464550kr 0kr 464550
178370 kgkr 418500kr 0kr 418500
187366 kgkr 368300kr 0kr 368300
196445 kgkr 322250kr 0kr 322250
206445 kgkr 322250kr 0kr 322250
Sum167401 kgkr 8370050kr 0kr 8370050
Gjennomsnitt8370 kgkr 418503kr 0kr 418503

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
12455028703120901029-394266930
2034804120901029-39447529
3052202120901029-39464927
4069609120901029-39482334
5079097120901029-39491822
6087800120901029-394100525
7087800120901029-394100525
8096494120901029-394109219
90105197120901029-394117922
100110735120901029-394123460
110105197120901029-394117922
120105197120901029-394117922
13096494120901029-394109219
14096494120901029-394109219
15087800120901029-394100525
16087800120901029-394100525
17079097120901029-39491822
18069609120901029-39482334
19060905120901029-39473630
20060905120901029-39473630
SUM245502158193924180020580-78802081941
Gjennomsnitt1227579097120901029-394104097

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
198200809304341475600019892184131036432
2098114964341475643417360390607956718413180330
30981149643414756434672703906011935018413270023
40981149643414756434672703906015913318413309807
50981149643414756434672703906018083318413331507
60981149643414756434672703906020072518413351398
70981149643414756434672703906020072518413351398
80981149643414756434672703906022061718413371290
90981149643414756434672703906024050818413391182
100981149643414756434672703906025316718413403840
110981149643414756434672703906024050818413391182
120981149643414756434672703906024050818413391182
130981149643414756434672703906022061718413371290
140981149643414756434672703906022061718413371290
150981149643414756434672703906020072518413351398
160981149643414756434672703906020072518413351398
170981149643414756434672703906018083318413331507
180981149643414756434672703906015913318413309807
190981149643414756434672703906013924218413289915
200981149643414756434672703906013924218413289915
Sum9820081864041035486802951208246122822074214036166673682537446091
Gjennomsnitt49100932051843414756412614113710718083318413372305

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleige
10
2434
3434
4434
5434
6434
7434
8434
9434
10434
11434
12434
13434
14434
15434
16434
17434
18434
19434
20434

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året50
Feltarbeid 3. året192
Feltarbeid 4. året192
Feltarbeid 5. året192
Feltarbeid 6. året192
Feltarbeid 7. året192
Feltarbeid 8. året192
Feltarbeid 9. året192
Feltarbeid 10. året192
Feltarbeid 11. året192
Feltarbeid 12. året192
Feltarbeid 13. året192
Feltarbeid 14. året192
Feltarbeid 15. året192
Feltarbeid 16. året192
Feltarbeid 17. året192
Feltarbeid 18. året192
Feltarbeid 19. året192
Feltarbeid 20. året192
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m233
Arbeid med vatningsanlegg62
Traktortimar ved planting25
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde30
Strekking av gjerde, viltgjerde 19
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde11
Arbeid med Wøen112

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
1114
2455
3682
4909
51033
61147
71147
81261
91374
101447
111374
121374
131261
141261
151147
161147
171033
18909
19796
20796


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 7.850.786

Fordelt på 3509 timar feltarbeid og 20667 timar hausting i bæreåra vert det kr 325 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 46050 21428 1364 66114 19892 9946 14756 41412 36825 4587
2 184150 47529 11175 220504 135987 67993 14756 137755 36825 100930
3 276200 64927 11175 329952 225680 112840 14756 202356 36825 165531
4 368300 82334 11175 439459 265463 132732 14756 291972 36825 255147
5 418500 91822 11175 499147 287163 143582 14756 340810 36825 303985
6 464550 100525 11175 553900 307055 153528 14756 385617 36825 348792
7 464550 100525 11175 553900 307055 153528 14756 385617 36825 348792
8 510550 109219 11175 608594 326947 163473 14756 430365 36825 393540
9 556600 117922 11175 663347 346838 173419 14756 475172 36825 438347
10 585900 123460 11175 698185 359497 179748 14756 503681 36825 466856
11 556600 117922 11175 663347 346838 173419 14756 475172 36825 438347
12 556600 117922 11175 663347 346838 173419 14756 475172 36825 438347
13 510550 109219 11175 608594 326947 163473 14756 430365 36825 393540
14 510550 109219 11175 608594 326947 163473 14756 430365 36825 393540
15 464550 100525 11175 553900 307055 153528 14756 385617 36825 348792
16 464550 100525 11175 553900 307055 153528 14756 385617 36825 348792
17 418500 91822 11175 499147 287163 143582 14756 340810 36825 303985
18 368300 82334 11175 439459 265463 132732 14756 291972 36825 255147
19 322250 73630 11175 384705 245572 122786 14756 247163 36825 210338
20 322250 73630 11175 384705 245572 122786 14756 247163 36825 210338
Sum 8370050 1836439 213684 9992805 5587027 2793513 295120 6904171 736500 6167671
Gjennomsnitt 418503 91822 10684 499640 279351 139676 14756 345209 36825 308384

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 20.7 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 16.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn